OSL33719310120001 FALKEFJELL. Bilde fra boka Olsen & Ugelstad 1915-1965.

 

1931 MT FALKEFJELL (2) (OSL337193101)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker
.

Off.no:

3009744

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1931/04

Bnr (Sno).:

168

Bygger (yard):

Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige.

Eier (owner):

A/S Luksefjell, Oslo.

Disponent (manager):

Olsen & Ugelstad, Oslo.

MalteseCrossKlasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

12.430 tdw, 7.927 brt, 4.603 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 462,0’-B: 59,7’-D: 34,7’-Dypg.: 26,0 ft..

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LJST/LDSN.

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dieselmotorer, MAN. 4-takt/enkltv., hver 8-sylindret, syl. dim.: 570 x 1.000 mm. Totalt 3.700 BHK overført til 2 propeller. Bygget av Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (boilers) med arbeidstrykk 171 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1929 Kontrahert som et tankskip på 9.100 tdw for levering våren 1931. Kontrakten ble skrevet under 26/06 i Malmö og 05/07 i Oslo. Kontrakten forandret 09/10 til et tankskip på 11.400 tdw.
1930 Kjølstrukket 30/06.
Bygget som FALKEFJELL ved Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige for A/S Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo.
1931 Sjøsatt 31/01 og navngitt av fru Dagny Olsen. Levert 02/04. Byggesum SEK 3.170.428. Gikk in i et langtids certeparti til Anglo-Saxon Petroleum Co., London, England.
1940 Nortraship ble manager fra april.
1944 Lagt opp i desember i Baltimore, MD, USA.
1945 Klasset ved verft i Baltimore. Satt i fart fra 27/05.
1946 På verksted i Rotterdam, Nederland i januar for maskinreparasjoner.
Kom 06/12 i berøring med et skipsvrak i Finnsnesrenna mens hun var på reise mellom Tromsø og Harstad. Reparert ved verksted i Rotterdam.
1947 Anglo-Saxon fornyet certepartiet med 3 år.
1948 Ankom 04/06 Malmö for omfattende reparasjoner som var ferdige 30/06 til en pris på SEK 243.450.
1950 På verksted fra 10/04 til 01/06 i Kiel, Vest-Tyskland.
1952 På verksted i en måned i november/desember i Kiel.
1956 Solgt i mars for NOK 500.000 til A/S Rudolf & A/S Dieseltank (Olsen & Ugelstad), Oslo.
1957 Solgt i mars for SEK 3.500.000 til Malmö Tankrederi P/R (C. E. von Leth) Malmö. Overtatt 17/03 i Antwerpen, Belgia. Omdøpt til UARDA.
Ankom 02/07 til Oskarshamn Varv, Sverige for maskinreparasjoner. Ferdig reparert 16/09.
1958 Ankom 24/01 til verksted i Rotterdam. Ferdig reparert 03/02.
På verksted i Antwerpen i desember for skifte av en del bunnplater. Ferdig reparert 18/12.
Lagt opp i Kwinana, WA, Australia fra ca. 18/08 til 11/09.
1959 Solgt 24/09 som skrap for GBP 78.500.
Ankom 05/12 til Hong Kong for hugging ved United Overseas Enterprise Ltd.

 

 

History in English:

1929 Ordered as an tanker on 9.100 tdw for for delivery in spring of 1931. The order was signed 26/06 in Malmö and 05/07 in Oslo. The order was changed 09/10 to an tanker on 11.400 tdw.
1930 Keel laid 30/06.
Buil as FALKEFJELL at Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sweden for A/S Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo.
1931 Launched 31/01 and named by Mrs. Dagny Olsen. Delivered 02/04. Building costs SEK 3.170.428. Began a long time charter to Anglo-Saxon Petroleum Co., London, England.
1940 Nortraship became manager from April.
1944 Laid up in December in Baltimore, MD, USA.
1945 Classed at a yard in Baltimore. In service from 27/05.
1946 At a yard in Rotterdam, the Netherlands in January for engine repairs.
Touched 06/12 a sunken wreck in Finnsnesrenna whilst on a voyage between Tromsø and Harstad. Repaired at a yard in Rotterdam.
1947 Anglo-Saxon renewed the charter with 3 years.
1948 Arrived 04/06 Malmö for extensive repairs tha was completed 30/06 at a cost of SEK 243.450.
1950 Repaired from 10/04 to 01/06 at a yard in Kiel, West Germany.
1952 Repaired for a month in November/December in Kiel.
1956 Sold in March for NOK 500.000 to A/S Rudolf & A/S Dieseltank (Olsen & Ugelstad), Oslo.
1957 Sold in March for SEK 3.500.000 to Malmö Tankrederi P/R (C. E. von Leth) Malmö. Taken over 17/03 in Antwerp, Belgium. Renamed UARDA.
Arrived 02/07 at Oskarshamn Varv, Sweden for engine repairs. Repairs completed 16/09.
1958 Arrived 24/01 at a yard in Rotterdam. Repairs completed 03/02.
Docked in Antwerp in December for renewing of some hull plates.
Repairs completed 18/12.
Laid up in Kwinana, WA, Australia from abt. 18/08 to 11/09.
1959 Sold 24/09 as scrap for GBP 78.500.
Arrived 05/12 at Hong Kong for demolition by United Overseas Enterprise Ltd.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/89, boka Olsen & Ugelstad 1915-1965, Båtologen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 16/08-2014 (PS/SN)