OSL33719500120001 ETNEFJELL. Bilde fra ekstra.ht.no/batregister.

 

1950 MT ETNEFJELL (OSL337195001)

 

Framnæs

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
steam ship, tanker.

Off.no:

5109239

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1950/08

Bnr (Sno).:

397

Bygger (yard):

Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

A/S Dovrefjell, Oslo.

Disponent (manager):

Olsen & Ugelstad, Oslo.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

15.550 tdw, 9.832 brt, 5.735 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 518,3’-Lbp: 498,6’-B: 65,3’-D: 35,4’-Dypg.: 28’ 05"

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LADH.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Burmeister & Wain type 7-74-VTF-140, 2-takt/enkeltv., 7-sylindret, syl. dim.: 740 x 1.400 mm. 5.150 BHK. Bygget ved Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

13,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 142 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1950 Bygget som ETNEFJELL ved Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige for A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Sjøsatt 15/05, levert 15/08. Byggekostnad NOK 11.855.000.
1963 Ombygget til bulker ved Wm. Gray & Co., West Hartlepool, England. Nye mål: 16.575 tdw, 11.481 brt, 6.338 nrt. D: 21,0’. Levert 07/03.
1968 Eksplosjon og brann 31/10 kl. 0200 i maskinrommet mens hun var ca. 450 nm sørøst av Cape Farewell, Grønland i posisjon 55.20N-33.25V mens hun var i ballast på reise fra Fredrikstad til Botwood, New Foundland, VCanada.
5 av maskinromsbesetningen mistet livet i eksplosjonen som antagelig skyldes varmgang i et trykklager som forårsaket en kraftig veivromseksplosjon. Et oljerør på dagtanken ble revet av og ga næring til brannen. Mannskapet ble beordret i livbåtene, 12 mann i en og 13 i den andre, mens kapteinen, 1. styrmann og 1. maskinisten ble om bord for å forsøke å slukke brannen.
De måtte gi opp og søkte ly forut. Natt til 04/11 ble de sett av det polske fiskefabrikkskipet URAN, 2.794/60, som holdt seg i nærheten til USCG kutteren ABSECON ankom senere på dagen. Sjøen var da stor med bølger over 13 meter og med en vindstyrke på over 90 knop ble en redningsakjon umulig. De fikk kontakt med de 3 om bord som fikk gitt beskjed om at resten av mannskapet var i livbåtene.
Et stort søk med 6 USCG skip og flere RCAF fly ga ingen resultat. Senere kom flere USCG kuttere og søkte over ca. 80.000 km² i 8 døgn uten at noe ble funnet. 4 av de andre skipene i rederiet; MÅKEFJELL, BYKLEFJELL, SVANEFJELL og DOVREFJELL var i området og deltok i letingen. I alt mistet 30 av mannskapet livet.
06/11 kom den hollandske bergningsbåten GRONINGEN og tok henne under slep til Falmouth, Cornwall hvor de ankom etter 16 dagers slep i stiv til sterk storm og ett brudd på slepewiren.
Vraket ble kondemnert som et konstruktivt totalt tap. Det ble senere solgt ”as is” til N. R. Bugge, Tønsberg som hadde kjøpt MT OLAV (ex OLAV RINGDAL JR, 9.829/48, også bygget ved Eriksberg) for å bygge akterskipet fra OLAV sammen med forskipet fra ETNEFJELL til en ny bulkcarrier på ca 15.000 tdw. Vraket ankom 04/01 til
Framnæs mek. Verksted, Sandefjord som skjøtet delene sammen. Akterskipet fra ETNEFJELL ble solgt i februar til Norsk Skipsopphugging i Grimstad for hugging.
1969 Det reparerte skipet med navnet BESNA skipet ble levert 18/04 til N. R. Bugge, Tønsberg.
1971 Solgt i november for USD 440.000 til Circe Shipping Enterprises (Cassiopi Shipping Co. S.A.), Piraeus, Hellas. Omdøpt til SCAPROAD.
1974 Solgt i mars til Wah Wing Trading Co. (Ken Hieng Navigation (Panama) Corp. S.A.), Panama.
Omdøpt til KEN LUNG.
1977 Sprang lekk og sank 03/07 ved Andamanene, Bengalbukta, India i posisjon 12.01N-92.37Ø mens hun var på reise fra Visakhapatnam, India til Japan med en last råjern.

 

 

History in English:

1950 Built as ETNEFJELL at Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Swedenfor A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Launched 15/05, delivered 15/08. Building costs NOK 11.855.000.
1963 Converted to a bulk carrier at Wm. Gray & Co., West Hartlepool, England.
New meas.: 16.575 tdw, 11.481 brt, 6.338 nrt. D: 21,0’. Delivered 07/03.
1968 Caught fire 31/10 at 0200 hours after an explosion in the engineroom about 450 nm southeast of Cape Farewell, Greenland in position 55.20N-33.25W whilst on a voyage from Fredrikstad to Botwood, New Foundland, Canada in ballast.
5 of the engineroom crew lost their lives in the explosion and fire after an overheated thrustbearing caused a violent crankcase explosion. An oil pipe from the fuel oil day tank was ruptured and caused the fire to get out of control. The crew was ordered to the lifeboats which was lowered with 12 in one and 13 in the other.
The captain, 1, officer and 1. engineer stayed aboard and tried to fight the fire.
They had to give up and took cover forward.
In the night to 04/11 they was seen by the Polish fish factory vessel URAN, 2.794/60, who stayed close until the USCG cutter ABSECON arrived later that day. The sea was then very heavy with waves of more than 13 meter and 90 knots wind that made a rescue impossible. They made contact with the 3 men aboard who informed about the men in the 2 lifeboats.
A wide search by 6 USCG vessels and RCAF airplanes gave no results. Later on more USCG cutters came and searched more than 80.000 km² in 8 days with nothing found. 4 of the owners other ships; MÅKEFJELL, BYKLEFJELL, SVANEFJELL and DOVREFJELL were in the area and participated in the search, but nothing was ever found.
30 of the crew lost their lives.
The Dutch salvage tug GRONINGEN arrived 06/11 and took her in tow for Falmouth, Cornwall where they arrived after 16 days towing in very heavy weather and a parting of the towing wire.
The wreck was condemned as a constructive total loss. It was later sold ”as is” to N. R. Bugge, Tønsberg who had bougth MT OLAV (ex OLAV RINGDAL JR, 9.829/48, also built at Eriksberg) for merging the after part of OLAV with the forepart of ETNEFJELL to a new bulkcarrier on about 15.000 tdw. The wreck arrived 04/01 to Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for repairs. The aft part of ETNEFJELL was sold in February to Norsk Skipsopphugging in Grimstad for demolition.
1969 The repaired ship named BESNA was delivered 18/04 to N. R. Bugge, Tønsberg.
1971 Sold in November for USD 440.000 to Circe Shipping Enterprises (Cassiopi Shipping Co. S.A.), Piraeus, Greece. Renamed SCAPROAD.
1974 Sold in March to Wah Wing Trading Co. (Ken Hieng Navigation (Panama) Corp.
S.A.), Panama. Renamed KEN LUNG.
1977 Sprang a leak and sank 03/07 near Andaman Island, Bengal Bay, India in position 12.01N-92.37E whilst on a voyage from Visakhapatnam, India to Japan with a cargo of pig iron.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/89, boka Olsen & Ugelstad 1915-1965.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 08/07-2014 (PS/SN)

OSL33719500120002 ETNEFJELL etter brannen. Bilde fra ekstra.ht.no/batregister.