OSL33719510120001 VESLEFJELL. Bilde fra Skipet 4/89.

 

1951 MS VESLEFJELL (2) (OSL337195101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no:

5315979

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1951/06

Bnr (Sno).:

337

Bygger (yard):

Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.

Eier (owner):

A/S Falkefjell, Oslo.

Disponent (manager):

Olsen & Ugelstad, Oslo.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.745 tdw, 2.052 brt, 1.104 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 252,0’-Lbp: 244,9’-B: 42,6’-D: 18,6’-Dypg.: 18’ 3¾"

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

2 lasterom med 4 luker.
9 bommer.
8 vinsjer.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCJC.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Götaverken VGS-5. 2-takt/enkeltv., 5-sylindret, syl. dim.: 520 x 900 mm. 1.500 BHK ved 145 o. min. Bygget ved A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

13,0 knop. Bunkerskapasitet 385 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 x dieselgen. Hver 110kW.

Tot.el.kraft (el.power):

330kW/220VDC.

Kjele(r) (boiler):

1 x hjelpekjel (aux. boiler).
1 x vannrørs exh. kjel (economiser). Begge med arbeidstrykk 150 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1951 Bygget som VESLEFJELL ved Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad for A/S Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Sjøsatt 27/02, levert 26/06. Byggekostnad NOK 5.961.000.
1960 Forlenget ved J. Crown & Sons Ltd, Monkwearmouth, Sunderland, England. Nye mål: 3.350 tdw, 1.851 brt, 1.002 nrt, Loa: 297,3’- Lbp: 290,6’-B: 42,6’-D: 18,6’-Dypg.: 18’ 02".
1962 Solgt i mai for NOK 3.450.000 til Sea Express Lines, Hong Kong/London, England. Omdøpt til SEA CARRIER.
1964 Tilbakeført i mai til A/S Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo på grunn av manglende betaling av restbeløpet NOK 3.000.000. Omdøpt til VESLEFJELL.
1965 Solgt i juni for GBP 240.000 en bloc med RUTENFJELL til Seaways Co. Inc. (Greek South American Line), Piraeus, Hellas. Omdøpt til ASTERI.
1969 Solgt til Titramar Inc., Piraeus. Omdøpt til MARLEN.
1975 Solgt til Baru Shipping Co. (Panama) S.A., Piraeus.
1978 Sprang lekk og fikk kraftig slagside 21/01 i tung sjø ved Sidi Ifni, Marokko mens hun var på reise fra Aegion, Hellas til Nigeria med en last sement, fiberrør og oljefat. Alle 18 om bord ble tatt om bord i franske MS LEON PROM, 3.835/58. MARLEN ble ikke sett mer og antatt sunket.

 

 

History in English:

1951 Built as VESLEFJELL at Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad for A/S Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Launched 27/02, delivered 26/06. Building costs NOK 5.961.000.
1960 Lengthened at J. Crown & Sons Ltd, Monkwearmouth, Sunderland, England. New meas.: 3.350 tdw, 1.851 brt, 1.002 nrt. Loa: 297,3’-Lbp: 290,6’-B: 42,6’-D: 18,6’-Draught: 18’ 02".
1962 Sold in May for NOK 3.450.000 to Sea Express Lines, Hong Kong/London, England.
Renamed SEA CARRIER.
1964 Reverted in May to A/S Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo for default on payments, amount outstanding was NOK 3.000.000. Renamed VESLEFJELL.
1965 Sold in June for GBP 240.000 en bloc with RUTENFJELL to Seaways Co. Inc. (Greek South American Line), Piraeus, Greece.
Renamed ASTERI.
1969 Sold to Titramar Inc., Piraeus. Renamed MARLEN.
1975 Sold to Baru Shipping Co.
(Panama) S.A., Piraeus.
1978 Sprang a leak and listed 21/01 in very heavy seas off Sidi Ifni, Marocco whilst on a voyage from Aegion, Greece to Nigeria with a cargo of cement, fibre pipes and oil in drums. All 18 crewmembers were safely taken aboard French MS LEON PROM, 3.835/58. MARLEN was not seen any more and presumed sunk.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/89, boka Olsen & Ugelstad 1915-1965.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/07-2014 (PS/SN)