OSL33719510320001 SOGNEFJELL. Bilde fra boka Olsen & Ugelstad 1915-1965.

 

1951 MT SOGNEFJELL (OSL337195103)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
steam ship, tanker.

Off.no:

5533313

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1951/06

Bnr (Sno).:

409

Bygger (yard):

Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

A/S Dovrefjell, Oslo.

Disponent (manager):

Olsen & Ugelstad, Oslo.

MalteseCrossKlasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

24.350 tdw, 15.567 brt, 9.400 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 605,2’-Lbp: 580,2’-B: 77,2’-D: 42,9’-Dypg.: 31’ 10½".

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LADH.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Burmeister & Wain type 9-74-VTF-140. 2-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl. dim.: 740 x 1.400 mm. 8.750 BHK. Bygget ved Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

13,5 knop. Bunkerskapasitet 1.682 t.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 142 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1951 Bygget som SOGNEFJELL ved Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige for A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Sjøsatt 03/04, levert i juni. Byggekostnad NOK 19.588.000.
1964 Solgt i desember for NOK 6.250.000 til Skips-A/S Avanti, Skips-A/S Glarona og Skips-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. Omdøpt til SITAKUND.
1968 Kom i brann etter tre kraftige eksplosjoner om kvelden 20/10 ca. 25 nm utenfor Beachy Head, Eastbourne, England mens hun var på reise fra Wilhelmshaven, Vest-Tyskland til Ez Zueitina, Libya i ballast. En av eksplosjonene laget et stort hull i skutesiden. 3 av mannskapet mistet livet mens 31, flere med brannskader, ble tatt om bord i franske trålere og sendt til sykehus i Gosport, England. Skipet ble tatt under slep av taubåten MEECHING og berørte grunnen flere ganger utenfor promenaden i Eastbourne. Hun ble så satt på land ca. 1,5 km fra foten av Beachy Head ca. kl 1100 den 21/10. Brannvesenet fra Eastbourne og mannskapet på taubåtene MEECHING og DOMINANT fra Dover prøvde å slokke brannen, men etter flere eksplosjoner ble det bestemt at hun skulle få brenne ut. Hun ble erklært et konstruktivt totalt tap.
To måneder senere mens bergningsfirmaer arbeidet med å dele henne i to førte en storm til at hun brakk i to. Forskipet ble så bragt flott 30/12 og etter gassfriing og rengjøring i Falmouth, Cornwall ble hun slept til Spania for hugging.
1969 Forskipet ankom 14/03 under slep til Gandia, Spania for hugging ved Hierros Ardes.
Akterskipet bragt flott 16/06. Ankom under slep 18/07 til Bilbao, Spania for hugging ved Hierros Arbulu.

 

 

History in English:

1951 Built as SOGNEFJELL at Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sweden for A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Launched 03/04, delivered in June. Building costs NOK 19.588.000.
1964 Sold in December for NOK 6.250.000 to Skips-A/S Avanti, Skips-A/S Glarona og Skips-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen, Oslo.
Renamed SITAKUND.
1968 Came on fire after three huge explosions in the evening 20/10 about 25 nm off Beachy Head, Eastbourne, England whilst on a voyage from Wilhelmshaven, West Germany to Ez Zueitina, Libya in ballast. One of the explosions made a large hole in the side. 3 of the crew lost their lives while 31; some with burns were saved by French trawlers and taken to a hospital in Gosport, England. SITAKUND was taken in tow by the tug MEECHING and touched the bottom more than once close to the Eastbourne promenade. She was then beached about 1,5 km from the foot of Beachy Head 21/10 at 1100h. Fire brigades from Eastbourne and the crew on the tugs MEECHING and DOMINANT from Dover tried to extinguish the fire but after explosions it was decided to let her burn out. She was declared a constructive total loss.
Two months later whilst she was cut in two by salvagers a storm caused her to break apart. The forepart was 30/12 towed to Falmouth, Cornwall for gas-freeing and cleaning before towed to Spain for demolition.
1969 Forepart arrived 14/03 in tow at Gandia, Spain for demolition by Hierros Ardes.
Aft part refloated 16/06. Arrived in tow 18/07 at Bilbao, Spain for demolition by Hierros Arbulu.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/89, boka Olsen & Ugelstad 1915-1965.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/07-2014 (PS/SN)

OSL33719510320002 SOGNEFJELL som SITAKUND i brann. Ukjent kilde.