OSL33919370220001 HAVMØY som ESOX. Foto via Boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg.

 

1937 DS HAVMØY (3) (OSL339193702)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5418721

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1937/06

Bnr (Sno).:

332

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Oslo.

Eier (owner):

A/S Havtor, Oslo.

Disponent (manager):

P. Meyer, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.610 tdw, 1.342 brt, 744 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 258,1'-Lbp: 250,1’-B: 41,2'-D: 17,8'-Dypg.: 17’ 4½’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 luker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJNF

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 16¾”-33⅜”, slag/stroke: 33⅜” & lavtrykksturbin med dobbelt reduksjonsgir og hydraulisk kobling til propellaksel. 189 NHK, 1.200 IHK. Bygget av Nylands Verksted, Oslo.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 11,5’ x 11,5’, overheter og 2 fyrganger. Samlet heteflate 2.800 ft². Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Nylands Verksted, Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1937 Bygget som HAVMØY ved Nylands Verksted, Oslo for A/S Havtor (P. Meyer), Oslo. Sjøsatt 22/04, levert 23/06. Byggekostnad NOK 695.000.
1940 Nortraship ble managers i april.
1945 Tilbakelevert eierne i oktober.
1947 Solgt for NOK 3.780.000 til I/S Esox (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo. Omdøpt til ESOX.
1950 Solgt til Nakhshon Ltd (Zim Israel Nav. Co. Ltd), Haifa, Israel. Omdøpt til NAKHSHON.
1951 Overtatt av Zim Israel Navigation Co. Ltd, Haifa.
1963 Solgt til I. Marcoussis & E. Sardis, Piraeus, Hellas. Omdøpt til ANNA M.
1964 Omdøpt til MEXICO.
1965 Solgt til Velcus Maritime Corp., Piraeus. Omdøpt til DESPINA B.
1967 Solgt til Andaios Maritime Corp., Piraeus.
1971 Ankom 11/05 til Perama, Hellas for hugging som begynte i oktober ved P. Germanakos & O.E. Christodoulou-Boka & Co.
1972 Huggingen fullført i slutten av februar.

 

Fra årboken til Carl Kierulf & Co. A/S for 1949 er følgende sakset:
        Ved årets begynnelse befant skipet seg på vei til Philadelphia med skrapjern fra Hamburg. Etter endt utlossing gikk det inn på et 6 måneders timecharter til North Atlantic & Gulf Steamship Co. Dette timecharter ble utført uten større havarier, men raten USD 15 000 pr. måned levnet heller ingen større fortjeneste på grunn av stadige småreparasjoner forårsaket av dårlig maskinpersonale. Skipet ble tilbakelevert i Boston medio juli.
        Maskinen viste seg da å være så slett behandlet at skipet ble liggende en måned på verksted og påførte rederiet og assurandørene en utgift på USD 34 000 samt tap av fortjeneste. I tillegg til dette måtte skipet utstyres med dobbel garnering som kostet $ 8 000.
        På grunn av mannskapsforholdene og vanskeligheten med å skaffe nye mannskaper måtte man beholde disse ombord. Nye maskinister ble imidlertid ansatt, men disse viste seg å være verre enn de tidligere, og skipet kom så vidt tidsnok til Moengo, Suriname for å gå inn i et 12 måneders timecharter til Alcoa Steamship Company for USD 18 000 pr. måned.
        Imidlertid kom skipet atter i maskinvanskeligheter og ble liggende ca. 1 måned på verksted på Trinidad, hvor drukkenboltene av maskinister ble kastet i land og anmeldt til myndighetene. Reparasjonsutgiftene på Trinidad beløp seg til GBP 4 300 pluss mannskapshyre og kost samt tap av timecharterhyre.
        Imidlertid er reparasjonen som ble utført på Trinidad av negre ikke tilfredsstillende og vi frykter for at skipet får en ny overhaling når det kommer opp til Statene i februar måned. På grunn av de stadige reparasjoner har både vår inspektør kaptein Lersbryggen og jeg selv vært i U. S. A. og Trinidad for å besiktige forholdene.
Det gjenstår ca. 8 måneder av timecharteret.
        Alle tap som dette skip har hatt er utelukkende å føre hen til ansvarsløst maskinpersonale, som det har vært ytterst vanskelig å få erstattet med nye, skikkelige folk.
Skipet er assurert for GBP 175 000.
Etter nøye overveielse har representantskapet på grunn av det dårlige resultat funnet ikke å kunne anbefale å dele ut utbytte for 1949.

 

 

History in English:

1937 Build as HAVMØY by Nylands Verksted, Oslo, for A/S Havbør (P. Meyer), Oslo. Launched 22/04, delivered 23/06. Building costs NOK 695.000.
1940
Nortraship became managers in April.
1945 Returned to owners in October..
1947 Sold for NOK 3.780.000 to I/S Esox (Bjarne
Ruud-Pedersen), Oslo. Renamed ESOX.
1950 Sold to
Nakhshon Ltd (Zim Israel Nav. Co. Ltd), Haifa, Israel. Renamed NAKHSHON.
1951 Taken over by Zim Israel Navigation Co. Ltd, Haifa.
1963 Sold to I. Marcoussis & E. Sardis, Piraeus, Greece. Renamed ANNA M.
1964 Renamed MEXICO.
1965 Sold to til Velcos Maritime Corp., Piraeus. Renamed DESPINA B.
1967 Sold to Andaios Maritime Corp., Piraeus.
1971 Arrived 11/05 at Perama, Greece for demolition that began in October by P. Germanakos & O.E. Christodoulou-Boka & Co.
1972 Demolition completed in February.

 

 

           

Kilde: DnV, Starke, Lloyds, boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 28/09-2019 (SN/PS)