OSL33919540120001 HAVJARL. Bilde via Osmund Enga.

 

1954 MT HAVJARL (OSL339195401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker.

Off.no:

5144186

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1954/03

Bnr (Sno).:

366

Bygger (yard):

Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige.

Eier (owner):

A/S Havprins, Oslo.

Disponent (manager):

P. Meyer, Oslo.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

16.620 tdw, 11.079 brt, 6.408 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 533,3’-B: 66,7’-D: 38,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAQK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, MAN. 2-takt/ enkltv., 7-sylinder, syl. dim.: 780 x 1.400 mm. 6.300 BHK ved 120 o. min. Bygget av Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,0 knop.
Bunkerskapasitet 1.167 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen., hver 220 kW.
1 turbogen., 352 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

792kW/380-115VAC/50Hz.

Kjeler (boiler):

2 hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 150 psi.
1 exh. kjel (economiser) med arbeidstrykk 150 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1950 Kontrahert i august.
1953 Bygget som MT HAVJARL av Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige for A/S Havprins
(P. Meyer), Oslo. Sjøsatt 17/12.
1954 Levert i mars. Byggekostnad NOK 31.113.448.
Gikk inn i et 12 måneders certeparti til C. P. Steüber & Co., New York, NY, USA for frakt av solvents fra den Persiske Gulf til Europa. Kunnskapene om frakt av solvents var på det tidspunkt mangelfulle og etter et halvt år ble det klart at hun måtte påkostes mye for å frakte den type last. C. P. Steüber & Co., som var pionerer på den type last, hadde fått økonomiske problemer og certepartiet ble kansellert.
1955 I oktober fikk hun et 5 års certeparti til Stanvac.
1962 Ombygget til bulkcarrier ved Lübecker Flender-Werke, Lübeck, Vest-Tyskland. Ny lasteseksjon med 7 lasterom og nytt forskip ble satt inn. Nye dim.: Loa: 544,6’-Lbp: 519,3-B: 72,4-D: 46,7-Dypg.: 33’ 11¼”. Ny tonnasje: 20.743 tdw, 13.612 brt, 7.982 nrt.
1967 Ombygget til containerfrakt ved Lübecker Flender-Werke, Lübeck. Kapasitet 152 stk 40’ og 76 stk 20’ konteinere. Kom i fart i mars.
1972 Overført til A/S Havtor (P. Meyer), Oslo. Tilbakeført til bulkcarrier.
1974 Solgt til I/S Banya (Thorvald Klaveness), Oslo. Omdøpt til BANYA. Fikk montert 2 Kampnagel kraner, hver 16 t.
1977 Solgt til Dwarf International Inc. Panama. Omdøpt til ARABIAN LULUAH.
1978 Solgt til det delvis Bulkhandlingkontrollerte Saudi Bulktransport Ltd, Panama. Brukt som lagerskip for sement i Damman, Saudi Arabia.
1985 Strandsatt 24/11 på Gadani Beach, Pakistan for hogging.

 

 

History in English:

1950 Ordered in August.
1953
Built as MT HAVJARL by
Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sweden for A/S Havprins (P. Meyer), Oslo. Launched 17/12.
1954 Delivered in March. Building costs NOK 31.113.448.
Began a 12 month charter to C. P. Steüber & Co., New York, NY, USA for transport of solvents from The Persian Gulf to Europe. The knowledge about freight of solvents was at the time minimal and after half a year it became necessary to invest more money to continue this trade. C. P. Steüber & Co. who was pioneers in the solvent trade was now in economic difficulties and the charter was cancelled.
1955 In October she got a 5 years charter to Stanvac.
1962 Converted to bulk carrier at Lübecker Flender-Werke, Lübeck, West Germany. A new cargo section with 7 holds and a new fore ship built. New dim.: Loa: 544,6’-Lbp: 519,3’-B: 72,4’-D: 46,7’-Draught.: 33’ 11¼”. New tonnage: 20.743 tdw, 13.612 grt, 7.982 nrt.
1967 Converted for container freight at Lübecker Flender-Werke, Lübeck. Capacity: 152 of 40’ and 76 of 20’ containers. Began service in March.
1972 Transferred to A/S Havtor (P. Meyer), Oslo. Reverted to bulk carrier.
1974 Sold to I/S Banya (Thorvald Klaveness), Oslo, renamed BANYA. 2 Kampnagel cranes, each 16t installed.
1977
Sold to Dwarf International Inc. Panama. Renamed ARABIAN LULUAH.
1978 Sold to the partly Bulkhandling controlled Saudi Bulktransport Ltd, Panama. Used as a storage ship for cement in Damman, Saudi Arabia.
1985 Beached 24/11 on Gadani Beach, Pakistan for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke Reg., Skipet nr 3-1980, Boka P. Meyer 1917-1967.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.

Sist oppdatert: 18/09-2019 (SN)

 

OSL33919540120002 HAVJARL. Bilde via Osmund Enga.