OSL36419110420001 SPIND. Bilde via Steinar Norheim.

 

1911 DS SPIND (OSL364191104)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

1087483

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1883/06

Bnr (Sno).:

76

Bygger (yard):

C. S. Swan & Hunter, Wallsend Yard, Newcastle, England.

Eier (owner):

A/S Spind, Kristiania.

Disponent (manager):

Thor Thoresen jr., Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje(Tonnage):

1.450 tdw, 1.038 brt, 623 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 229,6’-B: 32,3’-D: 15,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal(Call sign):

HDTB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, dim.: 28,0"-54,2", slag/stroke 36,0”. 134 NHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd., Newcastle, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

9,5 Knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft(el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 11,2’ x 9,8’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Newcastle, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som ROSEBUD av C. S. Swan & Hunter, Newcastle for P. Rowe & Sons, Cardiff, Wales.
1887 Rederiet omdøpt til P. Rowe, Cardiff.
1896
Solgt til A/S Spind (Hjalmar Siegwarth), Kristiania. Omdøpt SPIND.
1904 Nye kjeler installert: 2 x dampkjeler, hver med dim.: 11,2’ x 9,8’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristisania i 1904.
1911
Thor Thoresen jr., Kristiania ble manager.
1912 Overtatt av A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. Omdøpt til TISTEFOSS.
Solgt til A/S Import (Ejnar Stensrud), Skien. Omdøpt til EXPORT.
1915 Solgt i januar til A/S Kolbein (Hans Braarud), Kristiania.
1915
Videresolgt i mars til D/S A/S Frisk (Harald Boe), Kristiania. Omdøpt til FRISK.
1917
Stanset og sprengt 20/03 av den tyske ubåten UC 50 (Kapitänleutnant Rudolf Seuffer) ca. 85 nm nordøst for Coquet Island, England mens hun var på reise fra Warkworth, England til Fredrikstad med kull. 7 mann omkom.
Mannskapet kom i begge båtene, Styrbord båt under kommando av kaptein S. A. Larsen. Folkene i denne båten ble tatt opp sterkt nedkjølte på kvelden 21/03 av britiskregistrerte DS BRATTHALL og landsatt neste kveld i Yarmouth, England.
Babord båt under kommando av 1. styrmann Gustaf Gundersen kullseilte to ganger med den følge at 7 mann forsvant, kun 1. styrmannen klarte seg, og ble tatt opp 22/03 av DS HULDRA av Mandal. Han ble satt i land på ettermiddagen 23/03 i Tyne, England.
Messepike Julie Hansen ble tatt ombord i UC 50 etter råd fra kaptein S. A. Larsen.

 

 

History in English:

1883 Build as ROSEBUD by C. S. Swan & Hunter, Newcastle for P. Rowe & Sons, Cardiff, Wales.
1887 Owners company renamed P. Rowe, Cardiff.
1896
Sold to A/S Spind (Hjalmar Siegwarth), Kristiania. Renamed SPIND.
1904
New boilers installed: 2 x steam boilers, each with dim.: 11,2’ x 9,8’ and 2 furnaces. Working pressure 80 psi. Built by Akers mek. Verksted, Kristiania in 1904.
1911 Thor Thoresen jr., Kristiania became manager.
1912
Taken over by A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. Renamed TISTEFOSS.
Sold to A/S Import (Ejnar Stensrud), Skien. Renamed EXPORT.
1915 Sold in January to A/S Kolbein (Hans Braarud), Kristiania.
Resold in March to D/S A/S Frisk (Harald Boe), Kristiania. Renamed FRISK.
1917
Captured and scuttled with explosives 20/03 by the German submarine UC 50 (Kapitänleutnant Rudolf Seuffer) about 85 nm North East of Coquet Island, England while on a voyage from Warkworth, England to Fredrikstad with coal. 7 men lost.
The crew abandoned to both boats, Starboard boat under command of Captain S. A. Larsen. Those in his boat was taken up in the evening of 21/03 by British registered SS BRATTHALL and landed the next evening in Yarmouth, England.
Port boat under command of 1. officer Gustaf Gundersen capsized two times with the fatal result that 7 men was lost. Only the 1. officer survived and was taken up 22/03 by SS HULDRA of Mandal. He was landed in the afternoon of 23/03 in Tyne, England.
Stewardess Julie Hansen was taken onboard UC 50 after advice from Captain S. A. Larsen.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 1/2017 v/Bjørn Pedersen, tynebuiltships, uboat.net, Sjøforklaringer
over Krigsforliste Norske Skibe i 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.  
Sist oppdatert:
17/02-2021 (SN)