OSL36419160120001 JENISEI som GOTLAND. Bilde fra Båtologen 5/06.

 

1916 DS JENISEI (OSL364191601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

1097536

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1890/11

Bnr (Sno).:

31

Bygger (yard):

John Priestman & Co., Southwick, Sunderland, England.

Eier (owner):

A/S Dampskib Kara, Kristiania.

Disponent (manager):

Thor Thoresen jr., Kristiania.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100 A1

 

 

Tonnasje(Tonnage):

3.250 tdw, 2.221 brt, 1.342 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 299,5’-B: 39,1’-D: 19,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 lasteluker.
4 vinsjer.
4 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal(Call sign):

WKPL / MPWG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 22,0”–36,0”–59,0”, slag/stroke: 39,0”. 217 NHK. Bygget av W. Allan & Co., Sunderland, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft(el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.260 ft2. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av W. Allan & Co., Sunderland, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1890 Bygget som ITHAMO av John Priestman & Co., Southwick, Sunderland, England for Pinkney & Sons Steam Ship Co. Ltd (D. & G. T. Pinkney), Sunderland. Sjøsatt 15/10, ferdigstilt i november.
1893 Solgt til Columbia Steam Navigation Co. Ltd (W. & T. W. Pinkney), Sunderland.
1900 Solgt 21/09 for GBP 20.000 til Ångfartygs-A/B Tirfing (Axel Broström & Son), Göteborg, Sverige. Omdøpt til GOTLAND.
1905
Axel Broström døde 21/09 og Dan Broström, Göteborg ble managers.
1911 Solgt i mars til Uribe y Eguiraun, Montevideo, Uruguay. Omdøpt til SUSANA.
1914
Registreringshavn endret til Bilbao, Spania.
1915 Solgt 17/10 til A/S Simonsens Dampskib (A. Simonsen), Haugesund. Omdøpt til GRANLI.
1916
Solgt 11/04 til A/S Dampskib Kara (Thor Thoresen), Kristiania. Omdøpt til JENISEI.
Omdøpt til GRANLI 07/07.
Solgt 19/10 til A/S Dampskib Granli (A. Jacobsen & C. Andersen jr.), Bergen.
1917 Solgt 09/10 for NOK 2.400.000 til A/S Rudolf (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
1926 Grunnstøtte 17/08 på Isakflu, Lepsøy ved Ålesund mens hun var på reise fra Bremen, Tyskland til Arkhangelsk, Russland med kull. Brakt flott, men kondemnert. Kjøpt tilbake fra forsikringsselskapet, reparert og satt i fart på nytt.
1930 Omdøpt til HARPEFJELL i desember.
1933 Kom i brann 01/11 35 nm øst-syd-øst for Vardø mens hun var på reise fra Kovda, Russland til London, England med trelast. Selvantennelse i kullbunkers som spredte seg til lasten ved oppvarming av skottet.
Forlatt neste dag utenfor Zipnavolok, Fiskerhalvøya, Russland.
Kantret og sank 09/11 i posisjon 69.52N-13.19Ø.

 

 

History in English:

1890 Built as ITHAMO by John Priestman & Co., Southwick, Sunderland, England for Pinkney & Sons Steam Ship Co. Ltd. (D. & G. T. Pinkney), Sunderland. Launched 15/10, completed in November.
1893 Sold to Columbia Steam Navigation Co. Ltd (W. & T. W. Pinkney), Sunderland.
1900 Sold 21/09 for GBP 20.000 to Ångfartygs-A/B Tirfing (Axel Broström & Son), Göteborg, Sweden. Renamed GOTLAND.
1905
Axel Broström died 21/09 and Dan Brostrôm, Göteborg, Sweden became managers.
1911 Sold in March to Uribe y Eguiraun, Montevideo, Uruguay. Renamed SUSANA.
1914
Port of registry changed to Bilbao, Spain.
1915 Sold 17/10 to A/S
Simonsens Dampskib (A. Simonsen), Haugesund. Renamed GRANLI.
1916
Sold 11/04 to
A/S Dampskib Kara (Thor Thoresen), Kristiania. Renamed JENISEI.
Renamed GRANLI 07/07.
Sold 19/10 to A/S Dampskib
Granli (A. Jacobsen & C. Andersen jr.), Bergen.
1917 Sold 09/10 for NOK 2.400.000 to A/S Rudolf (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
1926 Stranded 17/08 on Isakflu, Lepsøy near Ålesund whilst on a voyage from Bremen, Germany to Arkhangelsk, Russia with coal. Refloated but condemned. Purchased back from the insurance, repaired and put back in service.
1930 Renamed HARPEFJELL in December.
1933 Caught fire 01/11 35 nm East-South-East of Vardø whilst on a voyage from Kovda, Russia to London, England with wood. Self-ignition in the coal bunker spread to the cargo by heating of the bulkhead. Abandoned next day off Zipnavolok, Rybatchi Peninsula, Russia.
Capsized and foundered 09/11 in position 69.52N-13.19E.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Båtologen 5/06, forlis 1933, sunderlandships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.
Sist oppdatert:
19/02-2021 (SN)