OSL36419230420001 HARRIS. Bilde via Ulf Gustavsen.

 

1923 DS/Hvb HARRIS (OSL364192304)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off.no:

22990

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1908/05

Bnr (Sno).:

7

Bygger (yard):

Kaldnæs Patentslip & Mekaniske Verksted A/S, Kaldnæs, Tønsberg.

Eier (owner):

Skibs-A/S Southern Queen (The Southern Whaling and Sealing Company Ltd), Kristiania.

Disponent (manager):

Thor Thoresen, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV 1A1 Hvalfanger.

 

 

Tonnasje(Tonnage):

129 brt, 45 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 95,6’-B: 19,2’-D: 11,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal(Call sign):

MFPS / LEXK / LFGC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 11,0"–18,0"–29,0", slag/stroke: 20,0". 57 NHK. Bygget av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft(el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 10,0’ x 9,5’ og 2 fyrganger. Heteflate 1.060 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1909 Bygget som hvalfanger HARRIS av Kaldnæs Patentslip & Mekaniske Verksted A/S, Kaldnæs, Tønsberg for A/S Harpunen (O. Johnsen), Kristiania.
1910 Per Møystad, Kristiania ble managers.
1915
Hakon Sandberg, Kristiania ble managers.
Rekvirert 14/01 av Den Konglige Norske Marine. (Hvaleravdelingen)
1918 Tilbakelevert eierne 13/03.
1922 Solgt i juli til ukjent utenlandsk eier (Muligens megler i UK).
1923
Solgt til
Skibs-A/S Southern Queen (The Southern Whaling and Sealing Company Ltd) (Thor Thoresen), Kristiania.
1925 Solgt i Januar til Aukra Hval A/S (Hans Halvorsen), Oslo. Omdøpt til VESTKAP.
1936 O. A. Halvorsen, Oslo ble managers.
1938 Solgt i oktober til Arendal Opphugningskompani, Arendal.
1939 Solgt til Johannes Hansens Bukser- & Lekterkompani A/S, Arendal.
Ombygd til taubåt. Omdøpt til SPEIDEREN.
1940
Utleid Den Kongelige Norske Marine for bruk som vaktbåt.
Overtatt i mai av Die Deutsche Kriegsmarine som vaktbåt. Omdøpt til CHARLOTTE SOPHIE.
1945
Rekvirert i mai av German Minesweeping Administration.
Beskadiget 18/06.
Tilbakelevert i skadet tilstand til Johannes Hansens Bukser- & Lekterkompani A/S, Arendal. Lagt opp. Omdøpt til SPEIDEREN.
1947
Solgt til Arnt & Simon Midtgaard, Måløy.
1949 Solgt til Nils Hanken, Ålesund. Ombygget til motordrevet fraktefartøy. Installert: 1 råolje motor, Hjelset. 2-takt/enkltv., 2-sylinder, syl. dim.: 329 x 380 mm. 150 BHK Bygget 1946 av Hjelset Motorfabrik, Ålesund.
1951 Forlot Farsund 07/11 på reise til Drammen med kalkstein.
Var i telefonkontakt med land utfor Arendal, men forsvant deretter med hele besetningen, 6 mann.

 

 

History in English:

1909 Built as whale catcher HARRIS by Kaldnæs Patentslip & Mekaniske Verksted A/S, Kaldnæs, Tønsberg for A/S Harpunen (O. Johnsen), Kristiania.
1910 Per Møystad, Kristiania became managers.
1915
Hakon Sandberg, Kristiania became managers.
Requisitioned 14/01 by the Royal Norwegian Navy (Whale Department).
1918 Returned to the owners 13/03.
1922 Sold in July to unknown foreign owner.
1923
Sold to
Skibs-A/S Southern Queen (The Southern Whaling and Sealing Company Ltd) (Thor Thoresen), Kristiania.
1925 Sold in January to Aukra Hval A/S (Hans Halvorsen), Oslo. Renamed VESTKAP.
1936 O. A. Halvorsen, Oslo became managers.
1938 Sold in October to Arendal Opphugningskompani, Arendal.
1939 Sold to Johannes Hansens Bukser- & Lekterkompani A/S, Arendal. Converted to tug boat. Renamed SPEIDEREN.
1940
Hired out to the Royal Norwegian Navy for use as guard boat.
Taken over in May by Die Deutsche Kriegsmarine for use as guard boat. Renamed CHARLOTTE SOPHIE.
1945
Requisitioned in May by the German Minesweeping Administration.
Damaged 18/06.
Returned damaged to Johannes Hansens Bukser- & Lekterkompani A/S, Arendal. Laid up. Renamed SPEIDEREN.
1947
Sold to Arnt & Simon Midtgaard, Måløy.
1949 Sold to Nils Hanken, Ålesund. Converted to motor freighter. Installed: 1 crude oil engine, Hjelset. 2-stroke/s.a., 2-cylinder, cyl. dim.: 329 x 380 mm. 150 BHP Built in 1946 by Hjelset Motorfabrik, Ålesund.
1951 Sailed 07/11 from Farsund on a voyage to Drammen with limestone. Was in phone contact with shore off Arendal, but disappeared with entire crew, 6 men.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, boka Aukra Hval A/S – det første industrieventyret på Nyhamna av Berit Drejer..
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.  
Sist oppdatert: 23
/02-2021 (SN)