OSL40919140120001 HELICON. Bilde fra boka Skaugen, 70 år i shipping av Bård Kolltveit.

 

1914 Bark HELICON (OSL409191401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, jernskrog
sail ship, barque, iron hull.

Off. nr.:

5618047

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Risør

Byggeår (year built):

1887/09

Bnr (Sno).:

151

Bygger (yard):

Charles Connell & Co., Scotstoun, Yard, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Helicon, Risør.

Disponent (manager):

A/S Henriksen & Skaugen, Risør.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.640 brt, 1.550 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 256,5’-B: 38,6’-D: 22,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

WJKH

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som fullrigger.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
S. Svendsen 1911-14,
G. T. Christiansen 1914-15.
Askil Eide 1915-

 

 

Historikk:

1887 Bygget som fullrigger HELICON av Charles Connell & Co., Scotstoun, Yard, Glasgow, Scotland for B. Wencke Söhne, Hamburg, Tyskland. Sjøsatt 30/08, ferdigstilt 06/09.
1905 Solgt til Rhederei Aktiengesellschaft von 1896, Hamburg.
1911 Solgt i august til Skibs-A/S Helicon (A. J. Grefstad), Kristiansand.
1912 Grefstad & Herlofson, Arendal ble managers.
1914 Solgt i mars til A/S Helicon (A/S Henriksen & Skaugen), Risør.
1914 Oppbrakt 01/11 av den tyske hjelpekrysseren SMS TITANIA i posisjon 31.57S-77.12V nær Juan Fernandez-øyene, Chile mens hun var på reise fra Port Talbot, Wales til Caleta Coloso, Chile med kull. Hun hadde skader etter dårlig vær og nesten uten rigg da hun ble anropt av TITANIA. Tyske offiserer kom om bord i HELICON og ville kjøpe kull men kaptein Christensen nektet å selge. Tyskerne betalte da mannskapet til å gjøre mytteri, kun båtsmann, stuerten og lugargutten nektet. HELICON ble ført til Mas a Fuera øya, Chile og det meste av kullet ble overført til den tyske krysseren DRESDEN og andre av Vice Admiral Graf von Spees eskadre etter slaget ved Coronel, Chile.
HELICON fikk store skrogskader under lossing på åpent hav. Hun ble frigitt 18/11 med så lite ballastkull at hun nesten kullseilte. Styrmann og de andre som hjalp til med lossingen fikk betalt fra GBP 8.4.8 til GBP 2.9.5 av tyskerne. Rederiet mottok senere DM 65.000 i erstatning som grunnet kursen da de ble betalt var et elendig oppgjør.
Ankom 26/11 til Coleta Colosa. Kondemnert.
1915 Solgt til Romussi & Canessa, Valparaiso, Chile og reparert.
Videresolgt til Vda.
Llusa y R. Masia S. & C. Barcelona, Spania. Omdøpt til VIUDA LLUSA.
1923 Solgt til Llusa y Compania S. & C., Barcelona.
1929 Ankom 01/10 til Savona, Italia for hogging.

 

 

History in English:

1887 Built as full-rigged ship HELICON by Charles Connell & Co., Scotstoun, Yard, Glasgow, Scotland for B. Wencke Söhne, Hamburg, Germany. Launched 30/08, completed 06/09..
1905 Sold to Rhederei
Aktiengesellschaft von 1896, Hamburg.
1911 Sold in August to Skibs-A/S Helicon (A. J. Grefstad), Kristiansand.
1912 Grefstad & Herlofson, Arendal became managers.
1914 Sold in March to A/S Helicon (A/S Henriksen & Skaugen), Risør.
1914 Captured 01/11 by the German auxiliary cruiser SMS TITANIA in position 31.57S-77.12W near Juan Fernandez-Islands, Chile whilst on a voyage from Port Talbot, Wales to Caleta Coloso, Chile with coal. She was damaged after heavy weather and nearly dismasted when she was hailed by TITANIA. German officers came aboard HELICON and asked to buy coal but captain Christensen refused. The Germans then paid the crew to mutiny. Only the boatswain, steward and cabin boy refused. HELICON was moved to Mas a Fuera Island, Chile and most of the coal was transferred to the German cruiser DRESDEN and other ships to Vice Admiral Graf von Spee’s fleet after the battle at Coronel, Chile.
She sustained heavy damages on the hull after discharging in open sea. She was released18/11 with so little coal for ballast that she nearly capsized. The mate and crew who helped transferring the coal was paid from GBP 8.4.8 to GBP 2.9.5 by the Germans. Owning company was later paid DM 65.000 in compensation but the exchange when payment arrived made it a very bad indemnity.
Arrived 26/11 at Coleta Colosa. Condemned.
1915 Sold to Romussi & Canessa, Valparaiso, Chile and repaired.
Re-sold to Vda. Llusa y R. Masia S & C, Barcelona, Spain. R
enamed VIUDA LLUSA.
1923 Sold to Llusa y Cia. S. & C., Barcelona.
1929 Arrived 01/10 at Savona, Italy for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Skaugen, 70 år i shipping av Bård Kolltveit, Malmsteinregisteret, clydeships,
Jern & Stålskip, Australske avisarkiver.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 23/01-2022 (SN)