OSL40919300120001 ALCIDES. Bilde via warsailors.com.

 

1930 MT ALCIDES (2) (OSL409193001)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
Motor ship, tanker.

Off. nr.:

5607216

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1930/08

Bnr (Sno).:

639

Bygger (yard):

Barclay, Curle & Co. Ltd, Clydeholm Yard, Glasgow,
Scotland.

Eier (owner):

D/S A/S Eikeland, Oslo.

Disponent (manager):

I. M. Skaugen, Oslo.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

11.520 tdw, 7.634 brt, 4.582 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 460,5’-B: 59,5’-D: 34,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJFB / LDPM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Doxford. 2-takt/enkltv., opposed pistons,
4-sylinder, syl. dim.: 600 x 2.320 mm. 687 NHK. Bygget av

Barclay, Curle & Co. Ltd, Clydeholm Yard, Glasgow,
Scotland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11.0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 hjelpekjeler (aux. boilers), arbeidstrykk 120 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1929 Kontrahert.
1930 Bygget som ALCIDES av Barclay, Curle & Co.
Ltd, Clydeholm Yard, Glasgow, Scotland for D/S A/S Eikland (I. M. Skaugen), Oslo. Sjøsatt 26/06, ferdigstilt i august. Byggekostnad GBP 175.000. Inn på 10 års timecharter til Anglo-Saxon Petroleum Co. til 5 sh. 7 d. per tonn.
1940
WW II–Nortraship ble managers i april.
1943 Torpedert og senket 23/07 av den japanske ubåten I-10 (Admiral Noboru Ishizaki) i posisjon 03.00S-68.00Ø mens hun var på reise fra Abadan, Iran til Fremantle, W.A., Australia med fueloil. Kaptein Arne Karlsen, 2. styrmann Odvar Lorang Olsen og telegrafist Johan Arthur Johansen ble tatt om bord i ubåten for senere å ende opp i japansk krigsfangenskap.
De ble frigitt 29/08-1945 og først da fikk man vite hva som hadde hendt med ALCIDES.
Resten av mannskapet ser ut til å ha omkommet, de fleste skutt i livbåtene av japanerne.

 

 

 

Fremstod kaptein Arne Karlsen, siste fører at M/T ALCIDES.
Komparenten påmønstret skipet som kaptein den 9. juli 1943 i Abadan, og førte båten denne ene tur. Alle skipets papirer gikk tapt ved torpederingen. Båten var lastet med 13600 tonn fuelolje. Skipets besetning bestod av 52 mann, innbefattet 3 skyttere. Der var ingen passagerer ombord. På forespørsel om hvorledes ulykken foregikk, ga komparenten følgende forklaring:

Der var bare to styrmenn ombord så komparenten tok selv vakttørn. Torpederingen fant sted under komparentens vakt kl. 10:30 fm. den 23. juli 1943. Været var siktbart og pent med utsikt på formasten og broen. Komparenten så eller hørte intet før eksplosjonen fant sted. Torpedoene traff skipet som gikk dypt i vannet, den ene traff midt på akterdekket, formentlig i bunnen av fartøyet, den andre traff maskinrommet. Torpedoene rammet skipet samtidig. Jeg så at etter eksplosjonen av torpedoen som rammet akterdekket, rant oljen ut av skutesiden. Torpedoen som rammet maskinrommet voldte en voldsom eksplosjon med tett sort røk. Skipet sank i løpet av ca. 1 1/2 minutt, og der oppstod ingen brann ombord.
Komparenten fremla krigsforlisrapport, datert New York den 16. oktober 1945. Komparenten henholdt seg til rapporten.

Fremstod som 1. vitne Odvar Lorang Olsen, 2. styrmann på M/T ALCIDES

Jeg var i min lugar da skipet ble truffet. Da jeg hørte eksplosjonen løp jeg opp på broen. Skipet sank så fort at kapteinen ga ordre om å gå i båtene. Jeg løp tilbake til min lugar og hentet mine papirer, gikk deretter til underbroen og hjalp med å låre livbåten. Da vi fikk båten på vannet var skuta så langt ned med akterskipet at telegrafisten kunne gå ned på skottet i forkant av broen. Jeg slang meg ut i taljen og kom med i livbåten uten å bli det minste våt. Der ble låret to båter, de andre to livbåtene var blitt ødelagt, og mannskapene som skulle i dem måtte hoppe på sjøen. Så fort vi fikk båten ned rodde vi ut fra siden og begynte straks å ta opp de som lå i vannet. Mens vi holdt på med dette kom den japanske u-båt dukkende opp. Der ble ropt på engelsk fra ubåten om at livbåten med kapteinen ombord skulle komme langs siden. Vi fortsatte allikevel å ta opp resten av dem som lå i vannet. Da u-båten så dette truet den med å beskyte oss med maskingevær. Først da alle var tatt ombord i båten gikk vi langs siden av u-båten. Der ble kastet en line over til oss som kapteinen tok om livet og ble dradd ombord i u-båten. Telegrafisten ble deretter forlangt ombord. De pekte derpå på 1. styrmann og spurte hva hans stilling var ombord. Da han sa han var "chief officer" mistet de interessen for ham og tok meg istedenfor. Alle offiserene var i vår livbåt. Jeg ble straks tatt nedenunder. Litt senere ble kapteinen, som var skadet, båret ned. Telegrafisten kom også ned straks. Da vi var nede hørte vi umiddelbart etter skytning med maskingevær og rifler. Vi var med engang engstelige for at det var livbåtene de beskjøt. Vi ble holdt under dekk i de tolv døgn vi var ombord i u-båten. Jeg oppfattet ikke navnet på noen av offiserene eller mannskapet ombord. Ubåten lå så lavt i vannet at jeg ikke kunne se noe nummer eller bokstaver. Da vi ble tatt iland i Penang ble vi gitt bind for øynene. Mine papirer ble fratatt meg.

ALCIDES
hadde ved torpederingen følgende hvite besetning:
Kaptein Ame Karlsen
1.
styrmann Johan Fahlstrøm
2.
styrmann Odvar L. Olsen
Telegrafist Johan A. Johansen

1.
maskinist Fritjof Johnsen
2.maskinist Karsten Johansen

3.maskinist Thorstein Findal
4.
maskinist Reidar Olsen
Stuert Hans J. Kristiansen
Motormann Ansgar Henriksen
Motormann Martin Gundersen
Motormann Andreas Ramberg
Motormann Einar Henriksen
Motorman Sydney Hutchinson
Smører James Tollefsen
Skytter Harald Kaasa
Skytter Torgeir Våga
Skytter Ralph Dunmore
Skytter Edward Sharmon
Skytter Thomas McCall

Dertil kom 32 indere som jeg ikke husker navnene på.

Fremstod 2. vitne, Johan Arthur Johansen, telegrafist på ALCIDES.

Da skipet ble truffet oppholdt jeg meg i radiorommet på broen. Klokken var ca. 10:40 fm. da eksplosjonen inntraff. Hele skuten ristet av sjokket. Da jeg snudde meg rundt for å se så jeg en svær røksøyle som slo himmelhøyt. Jeg forsøkte øyeblikkelig å sende ut signaler men forsto at hovedtenningen fra maskinen var brudt. Jeg slo straks over til nødsenderen og forsøkte å starte den opp, men den virket ikke. Jeg sprang opp på bestikktaket. Kassen med batteriene var forskjøvet av sjokket og ledningene revet over. Jeg så meg rundt og så at båtdekket og akterdekket lå under vann. Jeg sprang ned i telegrafistlugaren etter en livvest og "spaserte" ned skottet fra broen til fordekket, og hoppet i sjøen fra fordekket. Jeg ble plukket opp av den livbåten som kapteinen var i. Vi plukket opp resten av mannskapet. Herunder kom den japanske ubåt opp og truet med maskingeværer og revolvere hvis vi fortsatte. Vi tok opp alle som lå i vannet og gikk op langs siden av ubåten. Der ble spurt etter kapteinen, som ble forlangt ombord. Derpå forlangte de en av offiserene, og Olsen ble beordret ombord. De sprute etter telegrafisten. Jeg sa at han var druknet for ikke å bli tatt. En av mannskapet pekte meg ut og jeg ble deretter tatt ombord. Vi ble tatt under dekk og ca. 1 eller 2 minutter etter hørte vi at der ble skutt med maskingeværer. Jeg trodde straks at livbåtene ble beskutt. En japansk marinegast kom til oss etter at skytingen var opphørt og ved gestikulering meddelte han at mannskapet i livbåtene var drept. Under våre 12 dagers opphold ombord i ubåten ble vi kryssforhørt hver dag. Jeg ble spurt om tekniske detaljer om radioen, men gjorde ved fakter oppmerksom på at jeg ikke forsto engelsk. Japanerne var på det rene med at vi var nordmenn og også at skipet var norsk. Der var en engelsktalende tolk ombord, ellers snakket ingen av offiserene eller mannskapet engelsk.

RAPPORT OM SENKINGEN AV M. T. ALCIDES.
Avgikk Abadan kl. 0100 den 11. juli 1943 med ordre for Freemantle via Khor Kuwai. Ankom Khor Kuwai kl. 0900 den 13. juli. Gikk langs siden av "EMPIRE TAJ" for å losse 500 tonn Fuelolje samt proviant for samme skip. Avgikk kl. 1500 samme dag for konvoihavnen i den Persiske Gulf. Ankom kl. 2100 samme dag. Mottok Admiralitetets seilingsordre formiddagen den 14. juli. Avgikk i konvoi kl. 1200 samme dag. Forlot konvoien kl. 2400 den 15. juli ifølge kommodorens order, og styrte efter Admiralitetets opgitte kurser. Reisen fortsatt i forholdsvis bra vær. Zig-Zagget i Admiralitetets opgitte soner når farten var over 10 knobs. Kl. 1030 den 23. juli på omtrent 3 grader Syd og 68 grader øst, blev skipet truffet av 2 torpedoer, en midt på ak­terdekket og en i Maskinrummet. En voldsom eksplosjon opstod, og skipet begynte øyeblikkelig å synke med akterskipet først. Ordre blev da gitt til å låre livbåtene. Da skipet sank på ca. 1-1/2 minutt blev bare 2 av livbåtene reddet, nemlig båten midtskips og akter på styrbord siden.
Øyeblikkelig efter eksplosjonen forsøkte telegrafisten å sende ut nødsignaler, men det viste sig at både hovedsenderen og nødsenderen var blitt ødelagt av sjokket. Under arbeidet med å sette livbåten midtskips på vannet blev kapteinen alvorlig skadet i ryggen og var ikke istand til hverken sitte eller stå.
Under redningen av mannskapet som lå i vannet, kom den Japanske u-båt opp, og forlangte livbåtene langs siden øyeblikkelig. Da redningen av mannskapet blev fortsatt, blev man truet med maskingeværer fra U-båten. Alle mann blev allikevel tatt opp før man rodde langs siden.
Efter at alle var tatt ombord i livbåtene oppdaget man at 1ste maskinist Fritjof Johnsen og motormann Andreas Ramberg var savnet. Den australienske borger Sydney Hutchinson blev såret og druknet ifølge uttalelse av 1 ste styrmann Johan Fahlstrøm.
Da man kom langs siden av U-båten blev kapteinen (Arne Karlsen), 2. styrmann (Odvar L. Olsen) og radiotelegrafisten (Johan A. Johansen) beordret ombord. Før kapteinen blev tatt ned i U-båten så han livbåtene ca. 100 meter vekk.
Straks efter man var kommet ned hørte man skytning fra maskingevær og rifler. Man antok da at livbåtene blev beskutt. Senere forklarte en av de japanske marinegaster at alle mann i livbåtene var blitt drept.
Var i U-båten til ankomst Penang den 4. august. Innelukket 5 dager i en selle. Den 9. august blev man videresendt med en annen u-båt til Japan. Ankom Konsentrasjonskamp Ofuna den 19. august. Blev sendt den 3. desember til fangekampen Omori Tokyo. Blev der holdt i hårdt arbeide på militære anlegg til frigivelse den 29. august 1945.
Sendt med fly fra Yokohama til Manila, og derfra videresendt til Seattle, U.S.A., hvor man ankom den 3. oktober 1945.
New York, 16. oktober 1945
J. A. Johansen, Radiotelegrafist
Odvar L. Olsen, 2. styrmann
A. Karlsen, kaptein

 

 

History in English:

1929 Contracted.
1930
Built as ALCIDES by Barclay, Curle & Co. Ltd, Clydeholm Yard, Glasgow, Scotland for
D/S A/S Eikland (I. M. Skaugen), Oslo. Launched 26/06, completed in August. Building costs GBP 175.000. On 10 years timecharter to Anglo-Saxon Petroleum Co. for 5 sh. 7 d. per ton.
1940 WW II–Notraship became managers in April.
1943 Torpedoed and sunk 23/07 by the Japanese submarine I-10 (Admiral Noboru Ishizaki) in position 03.00S-68.00E whilst on a voyage from Abadan, Iran to Fremantle, W.A., Australia with fueloil. The master Arne Karlsen, 2nd. mate Odvar Lorang Olsen and radio operator Johan Arthur Johansen were taken onboard the submarine. They became later prisoners of war in Japan. The remaining crew seems to be lost, most of them shot in the lifeboats by the Japanese.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, SkaU Nytt No 61, Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig, Bind I., clydeships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 23/01-2022 (SN)