OSL40919360120001 PERICLES. Maleri fra Jan Goedhart.

 

1936 MT PERICLES (1) (OSL409193601)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
Motor ship, tanker.

Off. nr.:

5608374

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1936/09

Bnr (Sno).:

499

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

D/S A/S Eikland, Oslo.

Disponent (manager):

I. M. Skaugen, Oslo.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

12.740 tdw, 8.324 brt, 4.991 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 463,7’-B: 59,2’-D: 35,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJFV

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeiser & Wain DM6300-S. 4-takt/enkltv.,
8-sylinder,
syl. dim.: 740 x 1.500 mm. 3.450 BHK. Bygget
av
A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

13,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 hjelpekjeler (aux. boilers), arbeidstrykk 150 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1936 Bygget som PERICLES av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for D/S A/S Eikland (I. M. Skaugen), Oslo. Sjøsatt 03/06, ferdigstilt i september. Byggekostnad SEK 2.450.000. Inn på 3 års timecharter til Kawasaki.  
1940
WW II–Nortraship ble managers i april.
1941 Torpedert 26/03 av
italienske dvergubåter i Suda Bay, Kreta, Hellas hvor hun lå for å bunkre allierte krigsskip. Ble holdt flytende og leverte drivstoff til hun var tom. Deretter tatt på slep til Alexandria, Egypt. Brakk i to 14/04, nord for Alexandria. Begge seksjonene senket med kanonild av fartøyer i eskorten.

 

 

 

Utdrag av M/T PERICLES Dekksdagbok. Krigsuhellet i Suda Bay.
Onsdag 26 Mars
Til ankers på Suda Bay. Kl. 0130 kom "Coventry" langs siden begynte å conekte slangen. Kl. 0230 begynte å pumpe. Kl. 0450 var Coventry ferdigbunkret. Gikk fra skibssiden kl. 0510. Kl. 0515 blev alle mann kaldt på dekk på grunn av flyalarm. Explosjoner og kanonskudd hørtes. Pludselig blev skibet truffet og begyndte straks og krenge hårt over til styrbord. Styrbord livbåt blev låret og størstedelen av mannskapet bemannet den. De andre av mannskapet fikk slynget ut en flåte og krøp op på den. De blev senere tatt over i livbåten. En del av mannskapet som hadde ligget i sjøen blev litt senere overført til en taugbåt og bragt i land hvor de blev godt mottat. Resten av mannskapet retunerte så tilbake til skibet og undersøkte skaden.
Hele besetningen er reddet.
Skibet var blitt truffet midtskibs i nr 2 styrbord wingtank, gjennem 3 centertank og til nr 2 babord wingtank.
Så meget som kan sees er skibet sterkt skadet i fra belteplatene på begge sider hvor platene er brukket og nagler ute, og over dekket i ca. 2 yards bredde.
Oljen strømmet ut fra de skadede tanker og pumperummet var delvis fylt. Alle lasteventiler blev stengt undtatt de som var skadet og ikke fikk dreiet.
Skibet ligger til ankers på 33' 00" vann og holder sig flytende. Steamledninger og det elektriske annlegg antaes og være iorden. En 6 cylindret motor og deler av en båt blev fundet på dekk på samme side hvor torpedoen traff. Disse deler blev senere tatt vekk av en Navy Tråler.

Torsdag 27de Mars
Til ankers på Suda Bay. Det viser sig å være meget vann i de fleste tanker. Forsøkte å lense pumperummet, men det viste sig å være umulig.

Fredag 28de Mars.
S/S "CHERRYLEAF" langs siden og lastet fra oss med dens egne pumper. Fortsatte hermed til neste dag.

Onsdag 2. april
S/S Cherryleaf langs siden. Fikk last fra oss som vi pumpet ved hjelp av reservepumpe fra maskin. Pumpen blev låret ned i hver tank, s/s "Cherryleaf' forlot skibssiden kl. 17.35.

Den 4. april kom s/s "Cherryleaf' tilbake og modtok mere last vi var istand til å levere. Den 5. og 6. blev også levert last til s/s "Cherryleaf’.

Tirsdag 8. April
Forsøkte å lense pumperummet. Holdt på hermed til neste morgen den 9. april. Det viste sig umulig å lense pumperummet ved egen hjelp.
Man antar der er ca. 100 ton fuel olje ombord ennu som er umulig å få losset. Vi lastet i Haifa 12324 ton, og vort totale uttatte 9329 ton. Der gikk således tapt ved eksplosjonen 2995 ton.
Den 28 Mars var representant fra den Engelsk Navy Mr. Man og inspiserte skaden. Den 9. April kom Mr. Wheeler og undersøkte skaden nærmere.
Man har skriftlig fra admiralitetet at de er ansvarlig for skibet under reise til reperasjonsstedet. Likeledes fra dem at båten under reisen er fullt dekket av assuransen.
Suda Bay 9. April 1941
R. P. Paulsen, Fører
S. Knutsen, Styrmann
O. Olsen, Båtsmann

Utdrag av skibets Dekksdagbok. I Suda Bay og på reise i havarert tilstand til Port Said. Havariet opstått ved fientlig handling.

Torsdag 27de mars 1941.
Til ankers på Suda Bay. Dykker var ombord og undersøkte skibsbunnen. Bunnen viste sig å være iorden undtatt en sprekk tverskibs på B.B. side utenfor kjølplaten, ca. 3 yards lang.

Fredag 28de mars 1941.
Naval inspektor Mr. MAN fra Alexandria ombord. Maskinen og alt ombord blev prøvet.

Onsdag 9nde April 1941.
Mr. WHEELER fra Britiske Navy ombord og undersøkte skibets skade.

Fredag 11te April 1941.
Kapteinen kom ombord kl 1130 med ordre fra Naval Control om å seil hurtigst mulig og med beste fart til Port Said.
Kl 1200 var ankret oppe Og reisen påbegyndtes. Man var ekskortert av en Trawler "MOONSTONE". Skibet tok påkjenning av vind og sjø meget pent. Kl. 1945 sluttet man sig till convoyen som kom nordenfra.

Lørdag 12te April 1941.
Skibet gikk støtt og godt uten svikt noen steds. Lett bris og noen sjø.

Søndag 13 de April 1941.
På morgensiden frisket vinden og sjøen øket. Kl. 1320 var mann nødsaget til å forlate convoyen på grund av formeget påkjenning på skibet.
Man blev eskortert av H.M.S. GRIMSBY. Skibet blev holdt på kurs hvor det tok vær og sjø på beste måte.

Mandag 14de April 1941.
Hul sjø og megen påkjenning på skibet. Glyserinledningen til Telle-motoren brakk og måtte skifte inn styringen akter. Kl. 0400 vind og sjø tiltagende. Nu stiv kuling og høi sjø. Mann merket svikt i akterskibet. Kl 0700 blev kursen satt for Alexandria.
Kl 0830 blev motoren stoppet. Man befandt sig da i posisjon ca. 35 mil fra Alexandria i retning 190 grader.
Alle mann blev ordret på dekk. B.B. livbåt akter blev bemannet og satt på vannet. Mannskapet blev tatt op av eskorten H.M.S. GRIMSBY.
Fra H.M.S. GRIMSBY blev båt sendt over flere ganger og tok hver gang folk fra borde.
Omtrent kl 1030 brakk båten i to og begge deler fløt.
Omtrent kl 1100 gikk capteinen og de resterende ombord fra borde i skibets motorbåt. Man blev tatt ombord i eskorten for at capteinen kunne diskutere med befalhavende om hvad som kunde gjøres med det brekte skib. På grund av at fientlige fly var i nærheten og på grund av storm og høi sjø forblev hele besetningen ombord i eskorten for å avvente bedre vær og inntil man hadde fatt forbindelse med Naval Autorities i Alexandria. I løpet av dagen og aftenen forverret heller været sig. Man fant det ikke tilrådelig å gå ombord i vraket. Begge deler av skibet drev hurtig mot land og vilde i løpet av natten rekke minefelt. H.M.S. "GRIMSBY" mottok ordre fra Alexandria om å senke begge deler av skibet før mørkt, og før det blev fare for traffikken. Ombord i H.M.S. "GRIMSBY" fikk hele mannskapet en overmåte god og venlig behandling.
P. R. Paulsen, Fører
S. Knutsen, 1 ste Styrmann
T. Thorvaldsen, Tømmermann

 

 

History in English:

1936 Built as PERICLES by A/B Götaverken, Göteborg, Sweden for D/S A/S Eikland (I. M. Skaugen), Oslo. Launched 03/06, completed in September. Building costs SEK 2.450.000. On 3 years timecharter to Kawasaki.
1940 WW II–Nortraship became managers in April.
1941 Torpedoed 26/03 by Italian midget submarine in Suda Bay, Crete, Greece where she was bunkering allied warships. She was kept floating until she was empty. Towed towards
Alexandria, Egypt. Broke in two 14/04 north of Alexandria. Both sections sunk by gunfire from escort vessels.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, SkaU Nytt No 61, Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig, Bind 2, forlis 1941.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 23/01-2022 (SN)