OSL40919880420001 NORGAS CHIEF. Foto: J. G. van der Vijver.

 

1988 MT NORGAS CHIEF (OSL409198804)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, LPG tanker
motor ship, LPG carrier.

Off. nr.:

8124515

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1983/06

Bnr (Sno).:

2285

Bygger (yard):

Schichau-Unterweser A. G., Bremerhaven, Vest-Tyskland.

Eier (owner):

K/S Labogas III, Oslo-NIS.

Disponent (manager):

A/S Laboremus, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for Liquefied Gas E0 ICE-C +MV.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

8.378 tdw, 7.365 brt, 4.605 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 119,54 m-B: 19,05 m-D: 13,85 m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 lastetanker samlet kapasitet 7.900 m³.
Maks tanktrykk 5,0 bar.
Minimum temperatur -104 °C.
6 lossepumper med samlet kapasitet 840 m³/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

3 Sulzer kjølekompressorer hver med 3 lavtrykkstrinn og 3
høytrykkstrinn for LPG, C2H4, VCM & NH3. Kuldemedium R-22.
3 Skrue kjølekompressorer. Kuldemedium R-22.
Kaskade; Fordampet last komprimeres, kondenseres i
varmevekslere med kuldemedium og returneres til
lastetankene.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

Sidepropell forut.

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LMFY / ELFB4 / LAMU2 /ELXP4 / VRYH3

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, MaK 6-M601-AK. 4-takt/enkltv., 6–sylinder, syl.
dim.: 580 x 600 mm. 8.152 BHK ved 425 o. min. giret til 139
o. min. på vribar propell. Bygget av Krupp MaK Maschinenbau
G.m.b.H., Kiel, Vest-Tyskland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,0 knop med et forbruk på 17,0 t/døgn.
Bunkerskapasitet 800 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen; hver 720 kW.
1 akselgen. 1.500 kW.
1 dieselgen. (Nød) 135 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

2.940kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boilers):

1 vannrørs hjelpekjele (water tube aux. boiler) Heteflate 19,5
m2. Arbeidstrykk 9,0 bar. Bygget av Aalborg Boilers A/S,
Aalborg, Danmark.
1 ekshaustkjele (economiser) Heteflate 144,0 m2. Arbeidstrykk
9,0 bar. Bygget av Aalborg Boilers A/S, Aalborg, Danmark.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1981 Kontrahert i august for DM 62.200.000, ca. NOK 144.000.000.
1982
Kjølstrukket 24/07.
Bygget som EINAR TAMBARSKJELVE av Schichau-Unterweser A.G., Bremerhaven, Vest-Tyskland for K/S A/S Laboremus II (Einar Bakkevig Skipsrederi), Oslo. Sjøsatt 18/12.
1983 Prøvetur & overlevering 20/06. Byggekostnad NOK 180.000.000 grunnet kursstigning på DM.
1985 Solgt til Einar Tambarskjelve Inc. (Einar Bakkevigs Skipsrederi, Oslo), Monrovia, Liberia.
1986
Norwegian Ship Management A/S, Oslo ble managers. Fremdeles registrert i Monrovia.
1987 V Ships Ltd, Monte Carlo, Monaco ble managers.
Fremdeles registrert i Monrovia.
1988 Solgt til K/S Labogas III (
A/S Laboremus), Oslo-NIS. Omdøpt til NORGAS CHIEF.
1989 V Ships Norway A/S, Oslo-NIS ble managers.
1991 Skaugen Marine A/S, Oslo-NIS ble managers.
1992 I. M. Skaugen A/S, Oslo-NIS ble managers.
1993 Norwegian Gas Carriers A/S, Oslo-NIS ble managers.
1994 Solgt til Norwegian Gas Carriers Ltd, Hamilton, Bermuda (Norwegian Gas Carriers A/S), Oslo-NIS.
2000 Registreringshavn endret til Monrovia 01/02.
2002 Solgt til Norgas Ltd (Norgas Carriers A/S), Hong Kong, China.
2012 Norgas Carriers Pte. Ltd, Hamilton ble managers 01/01. Fremdeles registrert i Hong Kong.
2013 Solgt 01/05 til M. K. Shipping Allied Industries P. Ltd, Ahmedabad, India.
Omdøpt til LPG CHIEF for transport. Registrert i Basseterre, Saint Kitts and Nevis. Ankom 24/05 til Alang India for hogging av M. K. Shipping Allied Industries.

 

 

History in English:

1981 Contracted in August for DEM 62.200.000 about NOK 144.000.000.
1982
Keel laid 24/07.
Built as EINAR TAMBARSKJELVE by
Schichau-Unterweser A.G., Bremerhaven, West Germany for K/S A/S Laboremus II (Einar Bakkevig Skipsrederi), Oslo. Launched 18/12.
1983 Trials & delivery 20/06. Building costs NOK 180.000.000 caused by currency fluctuations of DM.
1985 Sold to Einar Tambarskjelve Inc. (Einar Bakkevigs Skipsrederi, Oslo), Monrovia, Liberia.
1986 Norwegian Ship Management A/S, Oslo became managers. Still registered in Monrovia.
1987 V Ships Ltd, Monte Carlo, Monaco became managers. Still registered in Monrovia.
1988 Sold to K/S Labogas III (A/S Laboremus), Oslo-NIS. Renamed NORGAS CHIEF.
1989
V Ships Norway A/S, Oslo-NIS became managers.
1991 Skaugen Marine A/S, Oslo-NIS became managers.

1992 I. M. Skaugen A/S, Oslo-NIS became managers.
1993 Norwegian Gas Carriers A/S, Oslo-NIS became managers.
1994 Sold to Norwegian Gas Carriers Ltd, Hamilton, Bermuda (Norwegian Gas Carriers A/S), Oslo-NIS.
2000 Port of registry changed to Monrovia 01/02.
2002 Sold to Norgas Ltd (Norgas Carriers A/S), Hong Kong, China.
2012 Norgas Carriers Pte. Ltd, Hamilton became managers 01/01. Still registered in Hong Kong.
2013 Sold 01/05 t0 M. K. Shipping Allied Industries P. Ltd., Ahmedabad, India. Renamed LPG CHIEF for transport. Registered in Basseterre, Saint Kitts and Nevis. Arrived 24/05 at Alang, India for demolition by M. K. Shipping Allied Industries.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka La Oss Arbeide, A/S Laboremus 1910-90 av Bård Kolltveit, Equasis, Rederi Avisa Juli 83.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 11/02-2022 (SN)