OSL42119770420001 NORBEGA som SYNIA. Bilde via Steinar Norheim.

 

1977 TT NORBEGA (OSL421197704)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampturbinskip, tanker
steam turbine ship, tanker.

Off.no:

7110311

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1971/07

Bnr (Sno).:

850

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

K/S Nortank A/S, Oslo.

Disponent (manager):

Sigurd B. Sverdrup, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for Oljelast E0.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

226.388 tdw, 113.458 brt, 88.298 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 332,23 m-Lbp: 320,68 m-B: 45,65 m-D: 26,67 m-Dypg.: 20,665 m.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.):

17 tanker; 5 bb-7 s-5 sb.
4 lossepumper med samlet kapasitet 16.000 m³/time.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LASK

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dampturbiner, Stal-Laval. 32.450 AHK giret til 86 o. min. på en propell. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg / Finspång, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,5 knop ved et forbruk på 165 t/døgn. Bunkerskapasitet 12.669 t (hvf), 454 t (do).

Hjelpemaskineri (aux):

1 x turbogen. 1.300 kW.
1 x dieselgen. 1.250 kW.
1 x dieselgen. 840 kW.
1 x dieselgen. (nød) 35 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

3.390kW/440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

2 x oljefyrte vannrørskjeler (oil fired water tube boilers) med arbeidstrykk 78,0 bar, overheter med arbeidstrykk 66,9 bar. Total heteflate 2.547 m². Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1969 Kontrakten kjøpt i desember for USD 21.150.000 fra World Wide Shipping Ltd (Y. K. Pao), Hong Kong.
1971
Bygget som SYNIA av
A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Waages Tankrederi A/S og Waages Tankrederi II A/S (Hagbart Waage), Oslo.
1975 Lagt opp ved Ålesund fra september.
1977 Overtatt 08/06 av K/S Nortank A/S (Sigurd Sverdrup), Oslo. Omdøpt til NORBEGA.
1978
Lagt opp ved Kårstø fra desember.
1979 I fart igjen fra juli.
1982
Overført 31/12 til A/S Norbega (A/S Sigurd Sverdrup), Oslo.
1983 Lagt opp ved Brunei Bay, Borneo fra februar.
1984 Overført til Norhav A/S (A/S Sigurd B. Sverdrup), Oslo.
Solgt aom skrap for USD 116/LDT (USD 3.780.000 totalt).
Ankom 26/05 til Kaohsiung, Taiwan for hugging ved Tung Ho Steel Enterprise.

 

         SYNIA ble av Waage kjøpt fra kinesiske interesser rett før den skulle overleveres. Det var derfor ikke samme standard over innredningen som på de Stordbyggete skipene som Waage selv hadde kontrahert. Maskinrommet var også 'kronglet' og ikke så lett å finne frem i. Likevel seilte skipet godt og gjorde god fart på et marked i oppgang.
        En tragisk hendelse skjedde i 1972 og skal ikke nevnes videre. Da tankkrisen kom i 1974 ble det vanskelig med frakt og det ble opplag ved Lerstad, Ålesund fra september 1975.
        Pr. 1/1 1977 hadde
SYNIA en bokført verdi på 20.409.000 kr så hele 149 mill. kr. var avskrevet i de gode år.
        Det var ikke noe videre arbeide med
NORBEGA i opplaget og ved en lysing i markedet høsten 1978 ble den klargjort for avgang, men igjen brøt markedet sammen. Den ble likevel flyttet til Kårstø siden mannskapet var om bord. Her lå den til 11/7 1979 da den gikk til Rotterdam for dokking. Som med de andre skipene var det også her problemer med kjelene og hele første tur gikk med bare en kjele i bruk. Overheateren på den andre kjelen var opptæret og måtte skiftes, noe som ble gjort med reisereparatører og eget mannskap.
        Etter noen måneder i fart kom også problemer med den andre kjelen og også denne ble reparert på samme måte. I 1981 ble COW utstyret oppgradert og skipet hadde i perioden hatt delvis gode frakter og seilte også meget gunstig med redusert fart og lavt bunker forbruk. COW utstyret kom godt med da
NORBEGA fikk en last fra Kharg Island hvor det etter utlossing ble funnet å være ca 2' sand i bunnen, men etter å ha COW spylt med lett olje i 14 dager var det meste ute.
        Ut på våren
1982 var markedet igjen på bunnen og det ble nytt opplag 15. feb i Brunei Bay i blokk med
NORBAY og senere også med NORBORN og BAHRAINIAH.
       
Det ble drevet vanlig opplagsvedlikehold samt startet sandblåsing av hoveddekket noe som var sterkt påkrevet. Klimaet i Brunei Bay med temperatur over 30 gr C hver dag samt regn hver eneste natt førte til sterk korrosjon og bl.a. delte rekkverkstøtter av flattjern seg i to på langs, noe helt uvanlig. Markedet var fortsatt dårlig og i mars 1984 ble salg avtalt og i mai ble skipet hentet til Kaohsiung.
        Skipet ble overlevert til
kjøperne ved maskinsjef Olav K. Westby.
Olav K. Westby.

 

 

History in English:

1969 Contract bought in December for USD 21.150.000 from World Wide Shipping Ltd (Y. K. Pao), Hong Kong.
1971
Built as SYNIA at A/B Götaverken, Göteborg, Sweden for Waages Tankrederi A/S og Waages Tankrederi II A/S (Hagbart Waage), Oslo.
1975 Laid up at Ålesund from September.
1977 Taken over 08/06 by K/S Nortank A/S (Sigurd Sverdrup), Oslo. Renamed NORBEGA.
1978
Laid up at Kårstø from December.
1979 In trade again from July.
1982 Transferred 31/12 to A/S Norbega (A/S Sigurd Sverdrup), Oslo.
1983
Laid up in Brunei Bay, Borneo from February.
1984 Transferred to Norhav A/S (A/S Sigurd B. Sverdrup), Oslo.
Sold as scrap for USD 116/LDT (USD 3.780.000 total).
Arrived 26/05 at Kaohsiung, Taiwan for demolition by Tung Ho Steel Enterprise.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Dag Bakka jr. Skipet 2/96 v/Olav K. Westby.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 20/03-2015 (SN/PS)