OSL43419360120001 APACHE som LA HABRA. Bilde fra boka Wilh. Wilhelmsen 150 år.

 

1936 DT APACHE (2) (OSL434193601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tanker
steam ship, tanker.

Off. nr.:

1165444

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1914/03

Bnr (Sno).:

645

Bygger (yard):

Sir James Laing & Sons Ltd, Deptford Yard, Sunderland, England.

Eier (owner):

Skibs-A/S Apache, Oslo.

Disponent (manager):

Magnus Konow, Oslo.

Klasse (Class).:

Lloyds +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

10.360 tdw, 7.021 brt, 4.437 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 424,8’-B: 57,0’-D: 33,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MKBV / LCCSD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 27,0”–45,0”–74,0”, slag/stroke: 54,0”. 555 NHK. Bygget av George Clark Ltd, Sunderland, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

4 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Samlet heteflate 8.150 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av George Clark Ltd, Sunderland, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1914 Bygget som LA HABRA av Sir James Laing & Sons Ltd, Deptford Yard, Sunderland, England for A/S Tankfart I (Wilh. Wilhelmsen), Tønsberg. Sjøsatt 26/01, ferdigstilt 04/03. Bygge kostnad NOK 1.895.127. Skipet gikk inn på et 10 års certeparti til det amerikanske Union Oil Company.
1915 Det brøt ut brann 02/02 mens skipet var
midt i Atlanteren underveis fra Peru til London, England. Det blåste full orkan, skipet var lastet med bensin, og brannen spredte seg akterover med vinden. Maskinen stanset, mannskapet hadde samlet seg akterut, mens to styrmenn og seks av mannskapet låret en livbåt midtskips for å berge den unna flammene. Resten av besetningen fortsatte kampen mot ilden, og med hjelp av sjøene som slo over skipet, ble brannen slokket etter 40 timer, men livbåten med de åtte skipskameratene ble borte i uværet. Alt navigasjonsutstyr var ødelagt, og kaptein Peter Bugge og tredjestyrmann styrte etter stjernene i fire døgn inntil et norsk skip skaffet dem kart og kompass slik at de fikk tatt LA HABRA inn til Azorene.
1934 Solgt til Wilh. Wilhelmsen, Tønsberg.
1936 Solgt til Skibs-A/S Apache (Magnus Konow & Co.), Oslo. Omdøpt til APACHE.
1937 Solgt til Esturia Steamship Co. Ltd (S. Catsell), London, England. Omdøpt til ESTURIA.
1939
Solgt til Harris & Dixon Ltd, London.
1947 Solgt til Corrado Socitété Anon. di Naviera, Genova, Italia. Omdøpt til RINA CORRADO.
1955 Solgt som skrap. Ankom 04/05 til Troon, Scotland for hogging ved West of Scotland Shipbreaking Co. Ltd.

 

 

History in English:

1914 Built as LA HABRA at Sir James Laing & Sons Ltd, Deptford Yard, Sunderland, England for A/S Tankfart I (Wilh. Wilhelmsen), Tønsberg. Launched 26/01, completed 04/03. Building costs NOK 1.895.127. On 10 year charter to the American Union Oil Company.
1915 Caught fire 02/02 in the middle of the Atlantic Ocean during a hurricane
whilst on a voyage from Peru to London, England with gasoline. The fire spread towards the aft part of the vessel with the wind. The Engine stopped and the most of the crew ran aft. Two mates and six crew members lowered a lifeboat midships to save it from the flames. The remaining of the crew continued the fight against the fire, and by help of the seas who flooded over the vessel was the fire extingiushed after 40 hours. The lifeboat with the eight ships mates disappeared in the bad weather. All navigation equipment was destroyed, The master, Peter Bugge and the third mate was steering after the stars in four days until a Norwegian vessel supplied them with chart and a compass so they was able to take LA HABRA in to the Azores.
1934 Sold to Wilh. Wilhelmsen, Tønsberg.
1936 Sold to Skibs-A/S Apache (Magnus Konow & Co.), Oslo. Renamed APACHE.
1937 Sold to Esturia Steamship Co. Ltd (S. Catsell), London, England. Renamed ESTURIA.
1939
Sold to Harris & Dixon Ltd, London.
1947
Sold to Corrado Socitété Anon. di Naviera, Genova, Italy. Renamed RINA CORRADO.
1955 Sold as scrap. Arrived 04/05 at Troon, Scotland for demolition by West of Scotland Shipbreaking Co. Ltd.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Wilh Wilhelmsen 150 år av Bjørn Pedersen,, sundelandships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/09-2020 (SN)