OSL43419370120001 VESTAVIND som ESPERANZE. Bilde fra boka På alle hav.

 

1937 DS VESTAVIND (OSL434193701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tanker
steam ship, tanker.

Off. nr.:

1101994

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1893/04

Bnr (Sno).:

604

Bygger (yard):

Armstrong, Mitchell & Co. Ltd, Low Walker, Newcastle, England.

Eier (owner):

Skibs-A/S Vestavind, Oslo.

Disponent (manager):

Magnus Konow & Co., Oslo.

Klasse (Class).:

Lloyd,s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.650 tdw, 2.843 brt, 2.164 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 339,7’-B: 44,0’-D: 29,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LDBN / LCIW / SCIW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 25,0"–41,0"–67,0", slag/stroke: 48,0". 326 NHK. Bygget av Wallsend Slipway & Engineering Co. Ltd, Wallsend, Newcastle, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Samlet heteflate 4.700 ft2. Arbeidstrykk 115 psi. Bygget av Wallsend Slipway & Engineering Co. Ltd, Wallsend, Newcastle, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1893 Bygget som JAMES BRAND av Armstrong, Mitchell & Co. Ltd, Low Walker, Newcastle, England for Steamship Fedsden Ltd (A. Stuart), London, England. Sjøsatt 18/03, ferdigstilt i april.
1897 Solgt til European Petroleum Co. Ltd (J. Clark), London.
1911 Solgt til Compania Mexicana de Petroleo "El Aguila" S.A., Tampico, Mexico. Omdøpt til SAN BERNARDO.
1923 Solgt til A/S Bas II (N. T. Nielsen Alonso), Sandefjord. Omdøpt til BAS II. Ombygget til flytende hvalkokeri ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Satt i fangst på kysten av Vest Afrika og senere ved Gibraltar.
1924 Grunnet dårlig sesong 1923/24 ble A/S Bas oppløst og skipet solgt til A/S South Atlantic (Lorentz Foyn Bruun), Tønsberg. Omdøpt til ESPERANÇA.
1926 Solgt til Hvalfangerselskapet Mexico A/S (Lars Thorsen), Sandefjord, omdøpt ESPERANZA.
1928
Nye kjeler installert.
1930 2 De Laval hvalolje separatorer installert.
1933 Solgt til A/S Ishavet av 1933 (Leif Bryde), Sandefjord.
1934 Solgt i mars til Compania Ballerena Mexicana Bryde S.A. (G. M. Bryde, Sandefjord), Mexico.
Solgt på auksjon i juni til Anders Jahre, Sandefjord.
1935 Solgt på auksjon i november til Leif Bryde, Sandefjord.
1937 Solgt til Skibs-A/S Vestavind (Magnus Konow & Co.), Oslo. Ombygget til tanker. Omdøpt til VESTAVIND.
Skadet i eksplosjon 29/05 ved Willemstad, Curaçao, Nederlandske Antiller. Ankom Göteborg, Sverige 28/07. Kondemnert og solgt i september til Grimstad Skipsopphugningskompagni, Grimstad. Videre solgt i desember til tyske hoggere.

 

 

History in English:

1893 Built as JAMES BRAND by Armstrong, Mitchell & Co. Ltd, Low Walker, Newcastle, England for Steamship Fedsden Ltd (A. Suart), London, England. Launched 18/03, completed in April.
1897 Sold to European Petroleum Co. Ltd (J. Clark), London.
1911 Sold to Compania Mexicana de Petroleo "El Aguila" S.A., Tampico, Mexico. Renamed SAN BERNARDO.
1923
Sold to A/S Bas II (N. T. Nielsen Alonso), Sandefjord. Renamed BAS II. Converted to floating whale factory by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Catched on the West African coast. And later at Gibraltar.
1924 Due to bad season 1923/24 the A/S Bas was dissolved and the vessel sold to A/S South Atlantic (Lorentz Foyn Bruun), Tønsberg. Renamed ESPERANÇA.
1926 Sold to Hvalfangerselskapet Mexico A/S (Lars Thorsen), Sandefjord. Renamed ESPERANZA.
1928
New boilers installed.
1930 2 De Laval whale oil purifiers installed.
1933 Sold to A/S Ishavet av 1933 (Leif Bryde), Sandefjord.
1934 Sold in March to Compania Ballerina Mexicana Bryde S. A. (G. M. Bryde, Sandefjord), Mexico.
Sold in June in an auction to Anders Jahre, Sandefjord.
1935 Sold in November in an auction to Leif Bryde, Sandefjord.
1937 Sold to Skibs-A/S Vestavind (Magnus Konow & Co.), Oslo. Converted to tanker. Renamed VESTAVIND.
Damaged by explosion on board 29/05 at Willemstad, Curaçao, the Netherlands Antilles. Arrived Göteborg, Sweden 28/07. Condemned and sold in September to Grimstad Skipsopphugningskompagni, Grimstad. Re-sold in December to  German shipbreakers.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, tynebuiltships, boka Whale Factory Ships and modern Whaling 1881-2016 av Ian Hart.,
boka Den moderne Hvalfangst historie bind III.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 20/09-2020 (SN)