OSL4351936010120001 GUDVANG som STALHEIM. Foto via Per Sundfær.

 

1936 DS GUDVANG (1) (OSL435193601)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no (IMO):

5603435

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1912/12

Bnr (Sno):

155

Bygger (yard):

Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

Eier (owner):

D/S A/S Gudvin, Oslo.

Disponent (manager):

H. Gjerpen, Oslo.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.545 tdw, 1.469 brt, 876 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 243,0’-B: 39,3’-D: 17,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

4 lasteluker.
4 bommer.
4 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MHWS / LEXU

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. dim.: 18,0”–29,5”–50,0”, slag/stroke: 36,0”. 172 NHK. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,0 x 10,5’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 2.734 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1912 Bygget som STALHEIM ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for A/S Standard (J. B. Stang), Kristiania.
1916 Grunnstøtte 11/02 på Englands østkyst.
1917 Torpedert og skadet 01/07 av den tyske ubåten U 49 (Kapitänleutnant Richard Hartmann), torpedert igjen samme dag av den tyske ubåten U 60 (Kapitänleutnant Karlgeorg Schuster)) og beskutt av den tyske ubåten U 52 (Kapitänleutnant Hans Walther) mens hun var på reise fra Göteborg, Sverige til Hull, England med trelast. Mannskapet ble tatt opp av eskortefartøy og satt i land i Lerwick, Shetland. STALHEIM ble slept til Peterhead, Scotland.
Solgt til Bachke & Co., Trondheim.
1918 Torpedert og skadet 07/07 av den tyske ubåten UC 52 (Oberleutnant zur see Hellmuth von Doemming) i havnen Riposto, Sicilia, Italia hvor hun lastet vinankre. Italienske bergere brakte skipet til Messina, Sicilia.
1919 Solgt tilbake til A/S Standard (J. B. Stang), Kristiania.
1936 Solgt i april til A/S D/S Gudvin (H. Gjerpen), Oslo. Omdøpt til GUDVANG.
1940 Uteflåten. Ble et av «Kvarstad-skipene» som ble internert i Sverige.
1942 Senket av mannskapet 02/04 sørvest av Kristiansand da
hun ble stoppet av tyske marinefartøyer under forsøk på å bryte ut fra Göteborg, Sverige og seile til britisk havn.
Mannskapet ble tatt opp av tyske skip og sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland.

 


Fra sjøforklaringen 1916:
D/S »Stalheim« (M.H.W.S.) av Kristiania, grundstøtte den 11. februar paa Englands østkyst.
        Av »Examination on Oath« samt et av vicekonsulen i Sunderland bekræftet utdrag av dagboken fremgaar, at dampskibet var paa reise fra Gøteborg til Sunderland i ballast. Den 10. s. m. kl. 12 middag var skibets plads bestemt ved gode observationer til N.Br. 56° 47', L. O. 1° 48'. Bestikket gav N.Br. 56° 35' og L.O. 1° 44'. Dev. for V.t.S. 3° +. Til kl. 1,45 fm. den 11. styrtes bh. kurser av V.t.S. ogV.t.S. ¾ S. med fuld fart, hvoretter kursen sattes S.S.Y. med reducert fart for at vente paa dagslyset. Kl. 2¾ fm. efterat ha utgaat en distance av 7' saaes land og brændinger ret forut; der sloges fuld fart agterover til maskinen, straks efter grundstøtte skibet og blev staaende fast. Da det var stigende vand sloges atter agterover og efter ca. 15 min. forløp gled skibet av grunden og ut i dypt vand.
Reisen fortsattes; kl. 1 em, ankom man til bestemmelsesstedet. Alle fyr og lys paa kysten var slukket. Da strandingen fandt sted beregnedes skibet at være 12' av Longstone fyr i N.Y.t.V. ¾ V. Der blev ikke loddet. Det var sigtbart veir med frisk S.S.Y. vind.
Grundstøtningens aarsak er i første række den, at fyrene var slukket. I anden række kommer undlatelsen av at lodde, hvad der under de forhaandenværende omstændigheter maa klandres.
Skibets fører er derfor tilstillet en advarsel.

 

 

History in English:

1912 Built as STALHEIM at Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for A/S Standard (J. B. Stang), Kristiania.
1916 Stranded 11/02 on Englands East coast.
1917 Torpedoed and damaged 01/07 by the German submarine U 49 (Kapitänleutnant Richard Hartmann), torpedoed again the same day by the German submarine U 60 (Kapitänleutnant Karlgeorg Schuster) and shelled by the German submarine U 52 (Kapitänleutnant Hans Walther) whilst on a voyage from Göteborg, Sweden to Hull, England with timber. The crew were taken aboard the escort vessel and landed in Lerwick, Shetland. STALHEIM was towed to Peterhead, Scotland.
Sold to Bachke & Co., Trondheim.
1918 Torpedoed and damaged 07/07 by the German submarine UC 52 (Oberleutnant zur see Hellmuth von Doemming) in the port of Riposto, Sicily, Italy loading barrels of wine. Italian salvors brought the vessel to Messina, Sicily.
1919 Sold back to A/S Standard (J. B. Stang), Kristiania.
1936 Sold in April to A/S D/S Gudvin (H. Gjerpen), Oslo. Renamed GUDVANG.
1940 Free fleet. She became one of the «Kvarstad-vessels» interned in Sweden.
1942 Scuttled by crew 02/04 South West of Kristiansand when
intercepted by German warships whilst attempting to escape
from Göteborg, Sweden to a British port. The crew was saved
by German ships and sent to concentration camps in Germany.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 2/95 ved B. Pedersen, warsailor.com, uboat.net, Sjøforklaringer
fra 2. Verdenskrig bind II, Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen, Norsk
sjøulykkestatistik 1916
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/03-2018 (SN/PS)

OSL43519360120001 GUDVANG som STALHEIM. Bilde fra Steinar Norheim.