OSL43519470120001 KNOLL som FAGER. Bilde via Steinar Norheim.

 

1947 DS KNOLL (OSL435194701)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5289895

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1916/04

Bnr (Sno).:

167

Bygger (yard):

Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Eier (owner):

D/S A/S Gudvin, Oslo.

Disponent (manager):

H. Gjerpen, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.880 tdw, 1.121 brt, 661 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 236,2’-Lbp: 226,2’-B: 36,5’-Dypg.: 16,8’-Dypg.: 15’ 02’’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

4 luker.
4 bommer.
5 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kjenningssignal:

LDHO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-
sylindret, syl. diam.: 17,0’’-27,5’’-46,0’’, slag/stroke: 30’’. 139
NHK. Bygget av
Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (boiler) med dim.: 14,5’ x 10,5’ og 3 fyrganger.
Arbeidstrykk 180 psi. Samlet heteflate 2.228 ft². Bygget av
Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Historikk:

1916 Bygget som FAGER av Trondhjems mek. Verksted,
Trondhjem for Nilson, Nyquist & Co., Kristiania. Sjøsatt 04/03,
levert i april.
1933 Solgt i september til D/S A/S Akabahra (Hans B.
Jespersen), Oslo. Omdøpt til AKABAHRA.
1936 Solgt i oktober til A/S Mirva (Simonsen & Astrup), Oslo.
Omdøpt til MIRVA.
1937 Solgt i oktober til A/S A. Salvesens Rederi, Oslo.
1939 Omdøpt i januar til KNOLL.
1940 Nortraship ble manager i april.
1941 Angrepet 26/03 av tyske fly og landsatt på Lundy Island
i Bristolkanalen, England.
1945 Senket 09/04 i Bari, Italia for å hindre eksplosjon i
ammunisjonslasten etter hun kom i brann som følge av
eksplosjon ombord i SS CHARLES HENDERSON. Overbygget
brant opp. Hevet og reparert.
1946 Tilbakelevert eierne i mai etter reparasjoner.
1947 Solgt i november til D/S A/S Gudvin (H. Gjerpen), Oslo.
1955 Managers omdøpt til H. Gjerpen & Sønner, Oslo.
1956 Solgt i september til A/S Rena Rederi & Ole T. Flakke
(Ole T. Flakke), Kristiansund.
1958 Overført i januar til Flakkes Rederi A/S (Ole T. Flakke),
Kristiansund.
Ombygget i mai til motorskip ved Rena Bruk, Kristiansund.
Installert 1 x dieselmotor, type MAN. 4-takt/enkltv., 6-
sylindret, syl. dim.: 400 x 460 mm. 1.200 BHK ved 375 o. min.
redusert over gir til 210 o. min. på propell. Ny tonnasje: 2.050
tdw, 1.143 brt, 650 nrt.
1960 Overtatt i mars av Kristiansund og Nordmøre
Forretningsbank A/S, Kristiansund.
1961 Solgt i januar til Jens Hetland, Egersund & Kasper Nilsen,
Sand (Kaspar Nilsen), Egersund. Omdøpt til RAMSNES.
1971 Grunnstøtte 21/09 på Drosholmen i Bessakersundet
mens hun var på reise fra Mesane, Hvitehavet, SSSR til
Shoreham, England med trelast. Losset, brakt flott og gikk til
Haugesund i ballast. Kondemnert. Erklært totalt tap.
1972 Ankom 15/03 under slep til Rotterdam, Nederland for
hugging ved Machinehandel en Scheepssloperij "De
Koophandel", Nieuw Lekkerland, Nederland.

 

 

History in English:

1916 Built as FAGER at Trondhjems mek. Verksted,
Trondhjem for Nilson, Nyquist & Co., Kristiania. Launched
04/03, delivered in April.
1933 Sold in September to D/S A/S Akabahra (Hans B.
Jespersen), Oslo. Renamed AKABAHRA.
1936 Sold in October to A/S Mirva (Simonsen & Astrup), Oslo.
Renamed MIRVA.
1937 Sold in October to A/S A. Salvesens Rederi, Oslo.
1939 Renamed KNOLL in January.
1940 Nortraship became manager in April.
1941 Attacked 26/03 by German aircrafts and beached on
Lundy Island in Bristol Channel, England.
1945 Scuttled 09/04 in Bari, Italy to prevent explosion in
ammunition cargo, after she was set afire by explosion of SS
CHARLES HENDERSON
. superstructure burnt out, raised and
repaired.
1946 Returned to owners in May after repairs.
1947 Sold in November to D/S A/S Gudvin (H. Gjerpen), Oslo.
1955 Managers renamed H. Gjerpen & Sønner, Oslo.
1956 Sold in September to A/S Rena Rederi & Ole T. Flakke
(Ole T. Flakke), Kristiansund.
1958 Transferred in January to Flakkes Rederi A/S (Ole T.
Flakke), Kristiansund.
Converted in May to motor ship by Rena Bruk, Kristiansund.
Installed 1 x diesel engine, type MAN. 4-SC/SA, 6-cylinder, cyl.
dim.: 400 x 460 mm. 1.200 BHP at 375 rpm geared to 210 rpm
on propeller. New tonnage: 2.050 tdw, 1.143 brt, 650 nrt.
1960 Taken over in March by Kristiansund og Nordmøre
Forretningsbank A/S, Kristiansund.
1961 Sold in January to Jens Hetland, Egersund & Kasper
Nilsen, Sand (Kaspar Nilsen), Egersund. Renamed RAMSNES.
1971 Grounded 21/09 at Drosholmen in Bessakersundet whilst
on a voyage from Mesane, White Sea, USSR to Shoreham,
England with wood. Discharged cargo, refloated and sailed to
Haugesund in ballast. Condemned. Declared a total loss.
1972 Arrived 15/03 in tow at Rotterdam, Nederlands for
demolition by Machinehandel en Scheepssloperij "De
Koophandel", Nieuw Lekkerland, Nederland.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 3/1979 ved Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 31/05-2013 (PS)