D/S A/S PARTAGAS
av Pål Ulsteen.
Publisert i Skipet nr. 4-1985.


        D/S A/S Partagas må nok betegnes som et av våre minst kjente rederier, men det har så absolutt sin plass i vår maritime historie som ett av de mer fargerike og interessante transportselskaper vi har hatt. Det var Norsk Sprængstofindustri’s eget rederi, og båtene seilte med dynamitt i lasten i en tid da det var vanskelig å få andre til å akseptere slik farlig last.
        Partagas ble startet 1. desember 1916, men vi må gå adskillig lenger tilbake i tiden for å få med hele dets historie.


DEN FØRSTE TIDEN

 

        Nitroglycerin Compagniet ble stiftet i 1865, og startet produksjon av sprengstoff basert på Alfred Nobel’s oppfinnelser. Den første fabrikken lå på Lysaker ved Christiania. Den eksploderte imidlertid i 1874, og ny fabrikk ble bygget på Engene,ved den idylliske Sætrepollen i Hurum.
        Fabrikkens første dampskib ble innkjøpt i 1876. Det var en liten båt ved navn D/S ANNA. Denne ble solgt til Akers Mek. Verksted da Compagniet overtok den nybygde D/S ENGENE i 1878.
        Nitroglycerin Compagniet var også med på dannelsen av Sætre-Christiania Dampskibsselskab som satt den nye D/S DUEN i rute på hovedstaden.
Den første tiden var det ikke så store mengder som skulle fraktes, men da godsmengdene økte kjøpte man en lekter til D/S ENGENE. Det var en tidligere ro-kanonsjalupp fra Marinen med navnet HOLT. Senere hadde man også en utrangsjert seilskute som het LYNA.
        D/S ENGENE var for liten til kystfart, derfor fikk man bygget en større båt til dette formål i 1901. Den ble levert fra Akers Mek. Verksted og fikk navnet D/S NOBEL. Dette var en meget vellykket båt, men den ble skiftet ut allerede i 1912 av en enda større D/S NOBEL. Denne også    bygget fra Aker.
Året etter, i 1913, leverte også Akers Mek. Verksted en sprengstoff-båt. Denne gangen til Nordenfjeldske Sprængstof A/S i Trondhjem. Dette selskap var eiet av Nitroglycerin Compagniet, og de hadde fabrikk på Sundalen ved Åsenfjorden. Båten fikk navnet D/S SUNDAL.


VERDENSKRIG OG JOBBETID

 

        Som følge av råstoffmangel da den første verdenskrig startet i 1914, måtte Nitroglycerin Compagniet kjøpe sin salpetersyre fra Norsk Hydro’s fabrikk på Rjukan. Denne varen ble fraktet med Hydro's tankbåt D/S SYRE I fra Notodden til Engene.
        Kystbåten D/S NOBEL ble rekvirert av Marinen i 1914, og D/S SUNDAL ble alene om kystfarten.
        A/S Haaøen Fabriker ble bygget på Håøen i Kristianiafjorden på rekordtid i 1916. Bakgrunnen for denne hurtige industrireising var et storsalg av sprengstoff til Russland. A/S Haaøen kjøpte samme år den 17 år gamle rutebåten D/S OTTO SVERDRUP fra Trondhjem. Den fikk navnet D/S PARTAGAS (etter disponent Torgersen’s yndlingssigar), men den måtte til Akers Mek. Verksted for ombygging før den kunne sattes i fart.
        Første last til Arkangelsk i Russland gikk fra Håøen 1. oktober 1916 på den innleide D/S JØKUL av Haugesund. Båten ble imidlertid stoppet i Vardø. Haugesundsrederiet torde ikke la den gå videre på grunn av at krigsforsikringen ikke ville dekke et eventuelt tap av skibet. A/S Haaøen Fabriker kjøpte derfor båten, og dannet samtidig Dampskibsaksjeselskapet Partagas med D/S PARTAGAS og D/S JØKUL.
        D/S JØKUL leverte sin last og returnerte for å hente mere. Den første ladningen ble imidlertid ødelagt av en eksplosjon der 25 skib gikk i luften på Arkangelsk havn.
D/S PARTAGAS fikk også. problemer i Vardø på en av de siste turene den 1. februar 1917. Mannskapet nektet å gå videre, med den følge at de ble skiftet ut. Det nye mannskaper ville heller ikke gå før de fikk ekskorte, det var jo uinnskrenket ubåtkrig. Engelsk ekskorte ble ordnet fra Vardø til Murmansk.


ETTERKRIGSKRISEN

 

        Den Russiske revolusjon i 1917 rev grunnlaget fullstendig bort for A/S Haaøen Fabriker. Man hadde da et ferdig fabrikkanlegg på Håøen uten kontrakter, et fabrikkanlegg under bygging på Gullaug ved Drammen, og to dampskib uten oppdrag. Det var denne vanskelige situasjonen som førte til sammenslutningen av A/S Haaøen Fabriker og Nitroglycerin Compagniet til Norsk Sprængstofindustri A/S den. 25. juni 1917.
        D/S PARTAGAS ble solgt i november 1917 og D/S NOBEL ble solgt da den kom tilbake fra Marinen i 1918.
        Man hadde klart å få i stand et stort salg av sprengstoff til Syd-Amerika. Til frakt av dette kjøpte man i 1920 en nybygget 3-mastet skonnert med motor fra Kaldnes Mek. Verksted. Kull var jo enormt dyrt like etter krigen. Båten fikk det tradisjonelle navnet M/Aux NOBEL og ble satt i fart på Chile og Peru via Panamakanalen.
        I løpet av 1920 ble alle skibene samlet i D/S A/S Partagas. D/S JØKUL var allerede i rederiet. D/S ENGENE og M/Aux NOBEL ble overført fra Nitroglycerin Compagniet. D/S SUNDAL kom fra Nordenfjeldske Sprængstof A/S og ble omregistrert fra Trondhjem til Kristiania. D/S SYRE I ble innkjøpt fra Hydro, det var ikke lenger behov for den i Notodden etter at byen hadde fått jernbaneforbindelse med omverdenen nettop i 1920.
        D/S JØKUL var dyr i drift og lå mye i opplag. Den ble derfor solgt i 1922. Økonomien tillot heller ikke ny klassing av maskineriet til D/S SYRE I og den ble dermed klasset som maskinløs lekter i 1923. Det var D/S ENGENE som måtte slepe den når man var i hovedstaden og hentet salpetersyre fra Hydro’s jernbanevogner.


GODE TIDER MED FORSIKTIG SATSING

 

        Da man solgte MS/Aux NOBEL i 1924 var man endelig på fote økonomisk igjen. Året før hadde man kjøpt en erstatning for de to meget utslitte lekterne HOLT og LYNA. Det ble en to år gammel motorskøyte som fikk navnet HOLT II.
        Norsk Sprængstofindustri A/S hadde deltatt i en refinansiering av A/S Sydvaranger i 1927, og derved sikret seg store leveranser av dynamitt til Kirkenes. D/S SUNDAL som nå var alene om kystfarten, var for liten for disse store leveransene. Den 15 år gamle D/S RAMOEN, en havfiskebåt fra Bergen, ble innkjøpt og bygget om til lastebåt. Den fikk naturligvis navnet D/S NOBEL.
        Gamle D/S ENGENE ble solgt i 1927 etter nesten femti år som sprengstoffbåt. D/S SUNDAL var nå overført til Oslofjorden, og den fikk overta navnet D/S ENGENE til den også ble solgt to år senere.
        En ny M/S ENGENE ble bygget på Holmens Værft i Risør i 1930. Det var en moderne og god båt som vesentlig gikk på Oslofjorden, men også på kortere kystfart og enkelte turer til Sverige og Danmark.
        Man fikk bygget to tanklektere for svovelsyre og salpetersyre ved Drammen Slip og Verksted i 1937. De fikk navnene SYRE II og SYRE III. Den gamle SYRE I ble nedrigget til vanlig lastelekter.


FORLIS OG NY KRIGSTID

 

        Rederiets eneste større ulykke inntraff den 7. juni 1937. Da var D/S NOBEL for nordgående, full-lastet med dynamitt, kommet inn i Åramsundet nord for Stadt. Tåken lå tett, så den gikk for sakte maskin. Plutselig kom turistskibet M/S STELLA POLARIS ut av tåken med kurs for D/S NOBEL’s forreste lasterom. Kaptein Ulrikson ga full fart forover, med den følge at D/S NOBEL ble rammet i overbygningen midtskibs. Skibet ble delt i to og sank straks uten å eksplodere, men med tap av ett menneskeliv. Kapteinen mistet nemlig sin hustru som lå på lugaren og sov.
        Som erstatning for D/S NOBEL ble den gamle havfiskebåten D/S VIGRA innkjøpt sommeren 1937. Den var bygget i 1899, og var bare ment som  midlertidig erstatning intil man fikk tak i noe bedre.
        Hvalbåten D/S BUSEN 11 ble innkjøpt, forlenget og bygget om til lastebåt i 1939. Den. var den femte båten som kom til å bære navnet D/S NOBEL.
        D/S VIGRA ble lagt opp for salg i 1939 da den nye D/S NOBEL ble satt i fart. Da krigen kom i 1940 ble imidlertid den nye båten beslaglagt av tyskerne, og den gamle D/S VIGRA kom til å gå på kysten med dynamitt under hele okkupasjonstiden og enda ett år etterpå.
        D/S NOBEL ble funnet igjen etter frigjøringen. Den lå nær Tromsø, men den var i en sørgelig forfatning. Reparasjonen tok syv måneder og ble utført ved Drammen Slip og. Verksted. Den ble betalt med krigsskadeerstatningsmidler. I 1946 kom den i fart, og nå ble endelig D/S VIGRA solgt.
        Det viste seg snart at D/S NOBEL ble en belastning på selskapets økonomi, den hadde nemlig et enormt kullforbruk. Motorer var ikke å oppdrive, derfor bygget man om skibet til oljefyring. Resultatet ble et enormt oljeforbruk.

 

AVVIKLINGEN

 

D/S NOBEL ble solgt i 1950. Da gikk man over til leiet tonnasje, først M/S SANDE av Skien, senere også M/S KOPERVIK og M/S SLOTTHEIM av Haugesund.
        M/S ENGENE og M/S HOLT II fortsatte å gå jevnt og trutt på Oslofjorden en del år. I 1952 dukket det opp en ny båt i D/S A/S Partagas flåte. Skjønt ny var den ikke, den 52 år gamle lille lastebåten M/S FRAKTEMANN 3 som var blitt bygget om til tankbåt for svovelsyre. Den fikk navnet M/T VERPEN etter Svovelsyrefabrikken som. lå på Verpen i Hurum.
        Biltrafikken overtok etter hvert det meste av godset. Derfor ble M/S ENGENE og M/S HOLT II solgt i 1964, og samtidig ble også SYRE II og SYRE III solgt. Året etter ble SYRE I solgt som skrap. M/T VERPEN holdt ut til 1968, men da ble også den solgt og D/S A/S Partagas var ute av historien.

Lettere redigert av Per Sundfær