OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL443-PAUL BLICH, OSLO.

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Paul Blich (1901-1979) var fra Arendal, tok middelskole og handelsutdanning i Lübeck og Newcastle, ansatt i Fearnley & Egers Befragtningsforretning 1918-22, arbeidet deretter i Frankrike før han igjen ble befrakter i Fearnley & Eger i 1926 og fra 1929 kontorsjef i Chr Nielsen & Co., Larvik frem til 1937.
        
I 1935 startet han Skibs-A/S Skåbu og kjøpte ds RUDOLF (1400 tdw) som ble drevet fra Larvik, og to år senere det nyere ds MARLY i A/S Marly.
         Etter krigen satset A/S Marly på kjøp av Liberty-skipet OAKLAND og tankbåten LITEN, mens det nystiftede Skibs-A/S Aitanga anskaffet en ombygd landgangsbåt. Denne siste må ha vært en uheldig investering, mens Liberty-skipet ble snart solgt.
         Disponeringen av A/S Marly og mt LITEN gikk i 1950 over til Wahl & Co., mens firma Paul Blich fortsatte med shippingagenturer.

1935

DS

RUDOLF

SKEFFINGTON
SMÅLAND
(Bygget 1893)

1.400 tdw
924 brt
541 nrt

Skips-A/S Skaabu
(Paul Blich), Oslo.

1937

DS

MARLY

KRITON
(Bygget 1918)

1.830tdw
1.115 brt
656 nrt

A/S Marly
(Paul Blich), Oslo.

1946

MS

AITANGA

LCT 4026
(Bygget 1945)

2.000 tdw
1.323 brt
540 nrt

Skips-A/S Aitanga
(Paul Blich), Oslo.

1947

DS

OAKLAND

DAVID F. BARRY
(Bygget 1943)

10.825 tdw
7.232 brt
5.160 nrt

A/S Marly
(Paul Blich), Oslo.

1947

MT

LITEN

Y-31, LØNN
(Bygget 1944)

715 tdw
498 brt
311 nrt

A/S Marly
(Paul Blich), Oslo.

Kilde: Skipet.no, skipshistorie.net., Bjørn Fretheim