OSL44719410120001 FÆRDER. Foto: Waldemar Johnsen via historieboka.no.

 

1941 DS FÆRDER (OSL447194101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, taubåt
steam ship, tug.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1874

Bnr (Sno).:

77

Bygger (yard):

Akers Mek. Værksted, Christiania.

Eier (owner):

Birger Ekerholt, Oslo.

Disponent (manager):

Birger Ekerholt, Oslo.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

39.69 brt, 10.09 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 71,2’-B: 13,4’-D: 7,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HGQK / LDXX

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 15 NHK. Bygget av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler) med 2 fyrganger. Arbeidstrykk 120 psi. Bygget av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1874 Bygget som åpen fiskedamper FÆRDER av Akers Mek. Værksted, Kristiania for Fiskehandler Gulbrandsen, Fredrikstad.
1897 Ny kjele installert:
1 x dampkjele med 2 fyrganger. Arbeidstrykk 120 psi. Bygget av Glommen mek. Værksted, Fredrikstad.
1905 Solgt til
A/S Færder (Anton Hansen), Sellebakk, Fredriksstad. Ombygget til taubåt. Ommålt: 43,06 brt, 14,0 nrt.
1909 Ny maskin installert:
1 x stempel dampmaskin. 2-sylinder, 130 HK. Bygget av Glommen mek. Værksted, Fredrikstad.
1913 Solgt i juni for NOK 16.000 til A/S Pram & Bugserselskapet (Westergaard & Co.), Kristiania. Ommålt: 39,69 brt, 14,05 nrt.
1928 Solgt i april for NOK 9.000 til Finn Friis jr., Drammen.
1931 Grunnstøtte 11/11
ved Belgen fyr og sto omtrent tørrlagt. Var på reise til Halden for å hente en lekter. Trukket av grunnen av slepebåten FRAM uten større skader neste dag.
1941 Solgt i august for NOK 9.000 til Sverre E. Gundersen, Oslo/Drammen.
1942 Solgt i juli for NOK 30.000 til Birger Ekerholt, Oslo.
1943 Solgt i april for NOK 60.000 til Marinebauamt, Die Deutche Kriegsmarine (Anton Nielsens rederi A/S, Fana), Bergen. Omdøpt til ANNIE.
1945 Overtatt av
Direktoratet For Fiendtlig Eiendom ved Den Norske Stat.
1946 Begjæring 28/09 fra Flytekranen Samson 1 A/S (Einar Cook), Bergen om navneforandring. Omdøpt til BENTE.
1947 I en erklæring 29/04 er Anton Nielsen's Rederi A/S enig i at skipet overføres til Flytekranen "Samson 1" A/S som hjemmelsinnehavere.
1948 Solgt i august for NOK 4.000 til Einar Cook, Bergen.
Videresolgt 27/09 for NOK 4.000 til
A/S Flytekranen ”Samson 1” (Einar Cook), Bergen. Ommålt: 42,09 brt, 13,26 nrt.
1955
Begjæring 18/05 om slettelse i skipsregisteret av BENTE som oppgis å ville bli hugget.
1956 I skriv av 23/02 opplyser samme selskap etter at huggingen var påbegynt, ble både skrog og maskin solgt til A/S Norsk Sykeartikkelfabrikk, Haugesund.

1962
Strøket 05/01 av skipsregisteret som hugget.

 

 

History in English:

1874 Built as open fishing vessel FÆRDER by Akers Mek. Værksted, Kristiania for Fiskehandler Gulbrandsen, Fredrikstad.
1897 New boiler installed: 1 x steam boiler. Working pressure 120 psi. Built by Glommen mek. Værksted, Fredrikstad.
1905 Sold to
A/S Færder (Anton Hansen), Sellebakk, Fredriksstad. Converted to tug. Re-measured: 43,06 brt, 14,0 nrt.
1909 New engine installed: 1 x steam reciprocating. 2-cylinder, 130 HK. Built by Glommen mek. Værksted, Fredrikstad.
1913 Sold in June for NOK 16.000 to A/S Pram & Bugserselskapet (Westergaard & Co.), Kristiania. Re-measured: 39,69 brt, 14,05 nrt.
1928 Sold in April for NOK 9.000 to Finn Friis jr., Drammen.
1931 Stranded 11/11 at Belgen light house. Was high and dry. Was on a voyage to Halden to pick up a barge. Re-floated the next day by the tug FRAM.
1941 Sold in August for NOK 9.000 to Sverre E. Gundersen, Oslo/Drammen.
1942 Sold in July for NOK 30.000 to Birger Ekerholt, Oslo.
1943 Sold in April for NOK 60.000 to Marinebauamt, Die Deutche Kriegsmarine (Anton Nielsens rederi A/S, Fana), Bergen. Renamed ANNIE.
1945 Taken over by Direktoratet For Fiendtlig Eiendom ved Den Norske Stat.
1946 Demand 28/09 from Flytekranen Samson 1 A/S (Einar Cook), Bergen regarding renaming. Renamed BENTE.
1947 In a declaration 29/04 Anton Nielsen's Rederi A/S agree that the ship be transferred to Flytekranen "Samson 1" A/S as title holder.
1948 Sold in August for NOK 4.000 to Einar Cook, Bergen.
Re-sold 27/09 for NOK 4.000 to A/S Flytekranen ”Samson 1” (Einar Cook), Bergen. Re-measured: 42,09 brt, 13,26 nrt.
1955 Request 18/05 about deletion of
BENTE from skipsregisteret as she is planned to be broken up.
1956 In a letter of 23/02 the same company informs that after the demolition was commenced, the hull and engine were sold to A/S Norsk Sykeartikkelfabrikk, Haugesund

1962
Deleted 05/01 from skipsregisteret as broken up.

 

 

           

Kilde: Register over Norges Handelsflåte, Tom Bjørge Jensen
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 15/02-2017 (SN/PS)