OSL44819160220001 F. HEREDIA. Foto fra boka Våre gamle skip av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn.

 

1916 DS F. HEREDIA (OSL448191602)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

1062889

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1871/05

Bnr (Sno).:

48

Bygger (yard):

Aitken & Mansel, Glasgow, Whiteinch, Scotland.

Eier (owner):

D/S A/S Adine, Kristiania.

Disponent (manager):

C. H. Engelhart, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV 2 A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

700 tdw, 572 brt, 316 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 190,0’-D: 25,7’-D: 14,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSCG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 17,5’’–39,0’’, slag/stroke: 26,0’’. 75 NHK. Bygget av R. Napier & Sons, Glasgow, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler). Arbeidstrykk 60 psi. Bygget av R. Napier & Sons, Glasgow, Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1871 Bygget som SAGA ved Aitken & Mansel, Whiteinch, Glasgow, Scotland for J. T. Salvesen & Co., Grangemouth, Scotland. Sjøsatt 20/05.
1881 Solgt til J. Young, Newcastle, England.
1890
Solgt i mai til A/S D/S Møringens Rederi (Karl Bang), Kristiansund. Omdøpt til MØRINGEN.
1894 Ny kjele installert: 1 dampkjele, med dim.: 11,3’ x 10,0’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 115 psi. Bygget av Trondhjems mek. Værksted, Trondhjem.
1906 Solgt til S. Næss, Kristiansund.
1911 Solgt
for NOK. 30.000 til Nils Røgenes, Haugesund. Omdøpt til F. HEREDIA.
1913
Overtatt av A/S F. Hereida (N. Røgenæs), Haugesund.
1916 Solgt i juli til A/S F. Hereida (Chr. Nielsen, Kristiania), Haugesund.
Videresolgt i desember til D/S A/S Adine (C. H. Engelhart), Kristiania.
1917 Havarerte 24/04 på Mouls Rocks, øst av Padstow, Cornwall,  mens hun var på reise fra Barry, Wales til Le Havre, Frankrike med kull.

 


Fra sjøforklaringen:
D/S »F. Heredia« (J.S.C.G.) av Kristiania, strandet ved Moulesrocks nordenfor Padstow den 25. april 1917 paa reise fra Barry dock til Havre.
        Sjøforklaring er avgitt ved generalkonsulatet i London og »Examination on Oath« avgitt for britisk myndighet i Padstow. Desuten foreligger maskindagbok. Av disse dokumenter fremgaar at skibet avgik fra Barry dock den 25. april. Der styrtes kurser som var opgit av de britiske myndigheter. N.V.pynten av Lundy Isl. passertes kl. 5,30 em. 1’ av. Derfra styrtes S.V.t.V. i 16’ og derpaa sattes en misv. kurs av S.S.V.½V. for at gaa 3’ av Trevose Head. Det hadde været avvekslende taake og klarveir hele eftermiddagen. Kl. 7 em. overtok styrmanden vakten. Veiret var da klart. Kl. 10.20 em. kom atter taake og kom kapteinen da paa dæk. Kl. 10.50 hadde man efter bestikket utgaat en distance av 21’ og stod 7’ av Trevose Head. Kurs blev forandret til S.V.¾S.
Da man paa. styringen merket, at skibet var nær grunden stoppedes maskinen. Kl. 11 em. varslet utkiksmanden land forut. Der blev slaat fuld fart agterover, men støtte fartøiet straks efter paa Moules rocks og blev staaende fast. Skibet blev senere læk og sank saa kun endel av b.b. side og broen var synlig over vandet.
Kurserne der styrtes maa antas at ha været i overensstemmelse med de mottagne instruktioner idet det selvfølgelig maatte være kapteinen magtpaaliggende saa nøie som mulig at paase, at de rette kurser blev styrt. Kurserne fra Nordvestpynten av Lundy isl. og til Trevose Head, S.V.t.V. i 16’ og S.S.V. ½V. i 21’ peker paa landet søndenfor Trevose Head. Forsaavidt den opgivne distance er rigtig, hadde man kl. 10.50 em. omtrent 7’ igjen til Trevose Head. Noget taakesignal fra Trevose Head hørtes ikke. At kapteinen uagtet tidvandet, ikke lodder, men under disse omstændigheter stoler paa, at skibets kurs og distance er overesstemmende med det førte bestik er en uagtsomhet, der under normale omstændigheter vil de ha blit paatalt, men som paa grund av den krigszone, hvori seiladsen foregaar og den fare skibene er ut sat for paa grund av undervandsbaatene nok kan ha influert paa kapteinens handlinger.
Imidlertid maa kapteinens undlatelse av at lodde klandres hvilket skibsinspektøren har meddelt ham.

 

 

History in English:

1871 Built as SAGA at Aitken & Mansel, Whiteinch, Glasgow, Scotland for J. T. Salvesen & Co., Grangemouth, Scotland. Launched 20/05.
1881 Sold to J. Young, Newcastle, England.
1890
Sold in May to A/S D/S Møringens Rederi (Karl Bang), Kristiansund. Renamed MØRINGEN.
1894 New boiler fitted: 1 boiler, with dim.: 11,3’ x 10,0’ and 2 furnaces. Working pressure 115 psi. Built by Trondhjems mek. Værksted, Trondhjem.
1906 Sold to S. Næss, Kristiansund.
1911 Sold for NOK. 30.000 to Nils Røgenes, Haugesund. Renamed F. HEREDIA.
1913
Taken over by A/S F. Hereida (N. Røgenæs), Haugesund.
1916 Sold in July to A/S F. Hereida (Chr. Nielsen, Kristiania), Haugesund.
Re-sold in December to D/S A/S Adine (C. H. Engelhart), Kristiania.
1917 Wrecked 24/04 om Mouls Rocks, east of Padstow, Cornwall, whilst on a voyage from Barry, Wales to Le Havre, France with coal.

 

 

           

Kilde: DnV,  Lloyd’s, Starke. Skipet 1-2/1994 ved Jahn Breivik, Boka Våre gamle skip av L.M.
Bjørkelund & E.H. Kongshavn, Norsk sjøulykkestatistik 1917.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/03-2018 (SN/PS)