OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL450-ROLF STRØMER, OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Rolf Olav Strømer (1894-1970) kan vi følge fra 1950 da han etablerte rederier Strømer & Laksfoss og kjøpte da NORENA på 875 tdw. Kompanjongen her var skipsmegler Olav Laksfoss (1908-1995) som i tidligere hadde vært tilknyttet General Chartering A/S.
         Om Rolf Strømer selv har vi få holdepunkter, verken i folketellinger eller adressebøker (trolig har han skiftet navn i perioden 1945-49).
         I august 1950 kjøpte han for personlig regning ds TOM STRØMER på 2100 tdw for 575.000 kroner og solgte den til Tyskland for 1.4 mill. våren 1952.
         Dette må ha gitt kapital til kontrahering av to moderne paragrafskip fra Ottensener, levert i 1954/55 til Rolf Strømers Rederi, altså et personlig selskap.
         Rederen forsøkte i 1958 å innarbeide Strømer Line mellom Øst-Norge og London, men uten suksess.
Skipene ble drevet i småtrampfart ut 60-tallet og avhendet etter rederens død i 1970.

 

1950

DS

NORENA

LEONARD NILSEN, PATRICK
(Bygget 1918)

875 tdw
617 brt
333 nrt

Strømer & Laksfoss, Oslo.

1950

DS

TOM STRØMER (1)

HERTHA, VENUS II
(Bygget 1917)

2.100 tdw
1.351 brt
710 nrt

Rolf Strømers Rederi
(Rolf Strømer), Oslo.

1954

MS

STELLA STRØMER

(Bygget 1954)

935 tdw
500 brt
272 nrt

Rolf Strømers Rederi
(Rolf Strømer), Oslo.

1955

MS

TOM STRØMER (2)

(Bygget 1955)

938 tdw
499 brt
255 nrt

Rolf Strømers Rederi
(Rolf Strømer), Oslo.

1964

MS

GUNVOR STRØMER

ALK, GUNHILD K.
(Bygget 1955)

923 tdw
500 brt
239 nrt

Rolf Strømers Rederi
(Rolf Strømer), Oslo.

 Kilder: skipet.no
Samlet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/02-2017 (SN/PS)