OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL458-THORVALD PEDERSEN, OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

        Skipsreder Thorvald Pedersen (1870-1939) hadde vært medeier i Pedersen & Co. inntil rederiet ble avviklet i 1915/16.
        Ved årsskiftet 1915/16 startet han Dampskibsselskabet Pallas A/S som gikk til innkjøpt av to skip. Av disse ble LØVLAND drevet inntil 1928, da rederiet ble avviklet.

1916

DS

LØVLAND

(Bygget 1907)

4.050 tdw
2.346 brt
1.463 nrt

D/S Pallas A/S (Thorvald Pedersen), Kristiania.

1916

DS

ALABAMA

(Bygget 1897)

935 brt
577 nrt

D/S Pallas A/S (Thorvald Pedersen), Kristiania.

 Kilder: skipet.no
Samlet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/03-2017 (SN/PS)