OSL46919140220001 AVIS. Foto via wrecksite.eu.

 

1914 DS AVIS (OSL469191402)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

1086968

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1883/08

Bnr (Sno).:

278

Bygger (yard):

William Gray & Co. Ltd, West Hartlepool, England.

Eier (owner):

D/S A/S Hafna, Kristiania.

Disponent (manager):

Willy Gørrissen, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.450 tdw, 1.074 brt, 664 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 234,8’-B: 31,8’-D: 14,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HMLK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 27,0”–50,5”, slag/stroke: 33,0”. 110 NHK. Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 14,5’ x 10,0’ og 3 fyrganger. Heteflate 1.841 ft2. Arbeidstrykk 80 Psi. Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som AVIS av William Gray & Co. Ltd, West Hartlepool, England for Brevis, Smith & Co., West Hartlepool.
1885 Solgt til Hardy, Wilson & Co., West Hartlepool.
1895 Solgt til Joseph Foster Wilson, West Hartleppol.
1896 Solgt til Dampskibet Avis's Rederi (Conrad Blumer Hofgaard), Kristiania.
1901 Rederiet flyttet til Kristiania.
1905
Overført til A/S D/S Avis (Conrad Blumer Hofgaard), Kristiania.
1914 Solgt til D/S A/S Hafna (Willy Gørrissen), Kristiania.
1915 Solgt til D/S A/S Avis (Thv. Halvorsen), Bergen.
1916 Grunnstøtte 01/01 ved Østhassel på Lista mens hun var på reise fra Methil, Scotland til Svendborg, Danmark med kull & koks.

 

Fra sjøforklaringen:
D/S »Avis« (H.M.L.K.) av Bergen reise Methil—Svendborg med en ladning kul og koks strandet 1. januar under disigt og
usigtbart veir ved Østhassel og blev totalt vrak. Besætningen reddedes av D/S »Arendal« av Arendal og indbragtes til Farsund.
        Sjøforklaring i Farsund 3. januar. 
        Skibsinspektøren fandt at aarsaken til strandingen var kapteinens uagtsomme navigering og indstillet paa strafferetslig ansvar kfr. straffelovens § 422.1 subsidiært § 293 jfr. 292.
Vedkommende politimester fandt at der ikke forelaa tilstrækkelig bevis for fældelse efter § 422 1, og da de interesserte assuranceselskaper saavelsom rederiet frafaldt tiltale er saken 
henlagt.

 

 

History in English:

1883 Built as AVIS by William Gray & Co. Ltd, West Hartlepool, England for Brevis, Smith & Co., West Hartlepool.
1885 Sold to Hardy, Wilson & Co., West Hartlepool.
1895 Sold to Joseph Foster Wilson, West Hartleppol.
1896 Sold to Dampskibet Avis's Rederi (Conrad Blumer Hofgaard), Kristiania.
1901 The company moved to Kristiania.
1905 Transferred to A/S D/S Avis (Conrad Blumer Hofgaard), Kristiania.
1914 Sold to D/S A/S Hafna (Willy Gørrissen), Kristiania.
1915 Sold to D/S A/S Avis (Thv. Halvorsen), Bergen.
1916 Stranded 01/01 at Østhassel on Lista whilst on a voyage from Methil, Scotland to Svendborg, Denmark with coke & coal.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Forlis 1916
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 26/08-2018 (SN)