OSL47119550120001 SELBARDEN. Foto fra Skipet 1-1998 av Arne Bardalen.

 

1955 MS SELBARDEN (OSL471195501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no:

3007593

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1930/01

Bnr (Sno).:

52

Bygger (yard):

Helsingborgs Varfs & Svetsnings A/B, Helsingborg, Sverige.

Eier (owner):

A/S Opo, Oslo.

Disponent (manager):

Thoresen & L’Orsa, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Is-C

 

 

Tonnasje (Tonnage):

643 brt, 232 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 155,5’-Lbp: 149,0’-B: 27,0’-D: 19,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 luker.
4 bommer, hver 3 t.
4 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LNDK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, MAN. 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 400 x 460 mm. 1.000 BHK ved 325 o. min. Bygget i 1945 av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,5 knop. Bunkerskapasitet 65 t.

Hjelpemaskineri (aux):

1 dieselgen. 60 kW.
2 dieselgen., hver 30 kW.
1 dieselgen. nød 18 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

120kW/115VDC.

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1930 Bygget som DS NORRKÖPING av Helsingborgs Varfs & Svetsnings A/B, Helsingborg, Sverige for Rederi-A/B Norden (G. Åberg), Norrköping, Sverige. Levert i januar. Levert med: 3 luker. 3 bommer. 4 vinsjer. Dampmaskin, triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 12,2’’-20,7’’-32,3’’, slag: 24,0’’. 84 NHK. 1 dampkjel med 2 fyrganger. Heteflate 1.620 ft². Bygget av Helsingborgs Varfs & Svetsnings A/B, Helsingborg.
1933 G. Åberg, Norrköping ble manager.
1938 Solgt i februar til
Slite Cement & Kalk A/B, Slite, Sverige. Omdøpt til FÅRÖSUND .
1950 Solgt i januar til P/T Istind (Enocksen & Alvestad, Sørvær), Tromsø. Omdøpt til ISTIND (T-54-T). Brukt til selfangst.
1951 Solgt i mai til P/R Selbarden (Brødrene Brunvold), Tromsø. Omdøpt til SELBARDEN (T-54T).
1952 Ombygget til motorfartøy ved H. C: Stülcken Sohn, Hamburg, Vest-Tyskland. Installert MAN dieselmotor. 1.000 BHK.
1953 Fikk brann i maskinrommet 10/01 og satt på land i Vestfjorden mens hun var på reise fra Tromsø til Oslo med sildemel. Kondemnert. Overtatt av Storebrand.
Solgt til Skips-A/S Peco (Eugen Pedersen), Bodø. Ført til Bolsønes verft, Molde, for ombygging til fryseskip TOPECO. Men dette ble ikke utført.
1955 Solgt til A/S Opo (Thoresen & L’Orsa), Oslo.
1956 Slept i januar til Cuxhaven, Vest-Tyskland for reparasjon. I fart fra mai som SELBARDEN for P/R Skips A/S Opo, Skips A/S Unni, Morola (Oslo) A/S & Arnulf L’Orsa (Thoresen & L’Orsa), Oslo.
1958 Solgt i januar til A/S Alta Fangstrederi (Helge Jacobsen, Tromsø), Oslo.
1960 Overtatt av Utbyggingsfondet for Nord-Norge, Oslo.
1962 Solgt i januar til
Eastern Shipping Co. Ltd (Wm. Sumarah, Jr. & Geo. Sumarah, Halifax, NS, Canada), Nassau, Bahamas. Omdøpt til EAST STAR.
Maskinhavari 09/11 mens hun var på reise fra Turks Island, BWI til St. John’s, NFLD, Canada med salt. Forlatt med slagside 18/11 ca. 155 nm NNØ (34.28N-63.40V) for Bermuda. Tatt under slep samme dag av norsk MT BORGA.
Sank 20/11 i posisjon 33.15N-63.44V, ca. 70 nm fra Bermuda.

 

 

History in English:

1930 Built as SS NORRKÖPING at Helsingborgs Varfs & Svetsnings A/B, Helsingborg, Sweden for Rederi-A/B Norden (G. Åberg), Norrköping, Sweden. Delivered in January. Built with: 3 hatches. 3 derricks. 4 winches. Steam reciprocating, triple exp. 3-cylinder, cyl. diam.: 12,2’’-20,7’’-32,3’’, stroke: 24,0’’. 84 NHP. 1 boiler with 2 furnaces. Heating area 1.620 ft². Built by Helsingborgs Varfs & Svetsnings A/B, Helsingborg.
1933 G. Åberg, Norrköping became manager.
1938 Sold in February to
Slite Cement & Kalk A/B, Slite, Sweden. Renamed FÅRÖSUND .
1950 Sold in January to P/T Istind (Enocksen & Alvestad, Sørvær), Tromsø. Renamed ISTIND (T-54-T). Used as a sealer.
1951 Sold in May to P/R Selbarden (Brødrene Brunvold), Tromsø. Renamed SELBARDEN (T-54T).
1952 Converted to a motor vessel by H. C: Stülcken Sohn, Hamburg, West Germany. Installed MAN diesel engine. 1.000 BHP.
1953 Caught fire in engineroom 10/01 and beached in Vestfjorden whilst on a voyage from Tromsø to Oslo with herring meal. Condemned. Taken over by Storebrand.
Sold to Skips-A/S Peco (Eugen Pedersen), Bodø. Brought to Bolsønes verft, Molde, for conversion to reefer TOPECO, but not completed.
1955 Sold to A/S Opo (Thoresen & L’Orsa), Oslo.
1956 Towed in January to Cuxhaven, West Germany for repairs. In service again in May as SELBARDEN for P/R Skips A/S Opo, Skips A/S Unni, Morola (Oslo) A/S & Arnulf L’Orsa (Thoresen & L’Orsa), Oslo.
1958 Sold in January to A/S Alta Fangstrederi (Helge Jacobsen, Tromsø), Oslo.
1960 Taken over by Utbyggingsfondet for Nord-Norge, Oslo.
1962 Sold in January to
Eastern Shipping Co. Ltd (Wm. Sumarah, Jr. & Geo. Sumarah, Halifax, NS, Canada), Nassau, Bahamas. Renamed EAST STAR.
Engine breakdown 09/11 whilst on a voyage from Turks Island, BWI to St. John’s, NFLD, Canada with salt. Abandoned with a list 18/11 approx. 155 nm NNE (34.28N-63.40W) off Bermuda. Taken in tow the same day by the Norwegian MT BORGA.
Sank 20/11 in position 33.15N-63.44W, approx. 70 nm off Bermuda.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 1-98 ved Arne Bardalen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 22/05-2018 (PS)