OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL474–VICTOR L. SCHAGE, OSLO.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Firmaet ble etablert 27. juli 1926 i Oslo, da Schages Rederi A/S ble stiftet med Victor L. Schage som disponent, etter innkjøp av DS SKAGATIND som var på 1 880 dvt. og bygd i 1925. Det var en spesialbåt for trelast, kull og koks og gikk mest i trampfart i europeiske farvann, men også mellom Europa og Øst-Canada inklusive de store sjøer der. Fraktmarkedet ble etter hvert meget dårlig for slik tonnasje, og i slutten av 1936 ble skipet solgt.
         Imidlertid ble Victor L. Schage i mars 1933 også disponent for Aktieselskapet Dux, som hadde DS ODDVAR, en typisk trelastbåt på 3100 dvt, bygd i 1923 og hendig for allslags bulklast i trampfart. I sommerhalvåret gikk den mest i trelastfart på Canada eller Hvitehavet, om vinteren meget i jordnøtt-fart Vest-Afrika—Frankrike.
         Av saneringsgrunner ble DS ODDVAR også solgt i 1936—37, hvorved aksje­majoriteten gikk over til disponenten og Skages Rederi A/S, som nå bare var et holdingselskap.
         I 1933—34 fikk rederiet for regning av Aktieselskapet Dux bygd DS DUX på 2 500 dvt. ved norsk verksted. Det er også en enkelt-dekker, bygd for trelast- og kullfart (easy-trimmer) og for fart på de kanadiske innsjøer.
         Victor L. Schage var styremedlem, senere viseformann i Oslo Rederiforening fra 1935-41, og har i de siste ti år (til 1955) sittet i Norges Rederforbunds Hovedstyre.

Kilde: Boka Norske Rederier gjennom 50 år.

1926

DS

SKAGATIND (1)

HOVLAND
(Bygget 1925)

1.880 tdw
1.174 brt
697 nrt

Skages Rederi A/S
(Victor L. Schage), Oslo.

1933

DS

ODDVAR

(Bygget 1923)

3.100 tdw
1.945 brt
1.133 nrt

A/S Dux
(Victor L. Schage), Oslo.

1934

DS

DUX (1)

(Bygget 1934)

2.450 tdw
1.598 brt
896 nrt

A/S Dux
(Victor L. Schage), Oslo.

1963

MS

DUX (2)

(Bygget 1963)

6.200 tdw
3.839 brt
2.381 nrt

A/S Dux
(Victor L. Schage), Oslo.

1964

MS

SKAGATIND (2)

LIONEL
(Bygget 1957)

4.490 tdw
2.852 brt
1.702 nrt

A/S Dux
(Victor L. Schage), Oslo.

1968

MS

SKANDIA

SCANDIA
(Bygget 1959)

4.830 tdw
3.500 brt
2.077 nrt

A/S Dux
(Victor L. Schage), Oslo.

1969

MS

SKAGA

CONCORDIA
(Bygget 1964)

4.810 tdw
3.499 brt
1.962 nrt

A/S Dux
(Victor L. Schage), Oslo.

1972

MS

FRITRE

(Bygget 1967)

4.435 tdw
2.830 brt
1.780 nrt

I/S Fritre
(Victor L. Schage), Oslo.

1975

MS

EDDA SKALD

(Bygget 1975)

813 tdw
497 brt
197 nrt

A/S Dux
(Victor L. Schage), Oslo.

1975

MS

EDDA SKATE

(Bygget 1975)

813 tdw
497 brt
197 nrt

A/S Dux
(Victor L. Schage), Oslo.

 

Kilde: Starke, Miramar.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 22/03-2018 (SN)