OSL48619210120001 GEISHA. Foto via SIU.

 

1921 MS GEISHA (OSL486192101)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no:

5605278

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1921/09

Bnr (Sno).:

162

Bygger (yard):

Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, Amsterdam, Nederland.

Eier (owner):

Den Norske Russlandslinje A/S, Kristiania.

Disponent (manager):

Winge & Co., Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.890 tdw, 5.113 brt, 3.129 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 375,8’-B: 51,2’-D: 34,0’-Dypg.: 26’ 5½’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

5 luker.
10 bommer.
11 vinsjer.
12 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LCHF / LCJZ

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Werkspoor. Hver 4-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 560 x 1.000 mm. Samlet 2.300 BHK. 2 propeller. Bygget av Werkspoor, Amsterdam, Nederland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1921 Bygget som GEISHA ved Nederlandsche Scheepsbouw Maats., Amsterdam, Nederland for Den Norske Russlandslinje A/S (Winge & Co.), Kristiania. Levert i september.
1923 Overført i mai til Winge & Co’s D/S A/S (Winge & Co.), Kristiania.
1929 Solgt i april for NOK 850.000 til Skibs-A/S Pacific (Knut Knutsen OAS & Ole Andreas Knutsen), Haugesund.
1930 Ny tonnasje 7.940 tdw.
1935 Knut Knutsen OAS, Haugesund ble managers.
1940 Nortraship ble managers 22/04.
1945 Ankom 10/08 til Bergen fra New York, NY, USA med 5.500 t korn, 1.000 t stykkgods, 1.500 sekker post og 12 passasjerer. Returnert til eierne i oktober. Overhalt og pusset opp før hun ble satt inn i linjefart.
1950 Seilte 27/03 fra Panama for Europa mens hun var på reise fra San Antonio, Chile til Antwerpen, Belgia og Oslo med 10 passasjerer, stykkgods, sinkkonsentrat og salpeter.
I dagene etter ble det observert røk fra lufterørene fra lasterommene med sinkkonsentrat og at temperaturen steg, det var normalt hadde avskiperen fortalt.
I posisjon ca. 680 nm sørøst for New Foundland, Canada 11/04 kom tykk røk ut fra lufterør og peilerør. Maskinen ble stoppet og livbåtene gjort klare. 1. styrmann var forut på luke 1 da lasterom 1 eksploderte og styrmannen ble drept. Så eksploderte lasterom 2 og hele forskipet sto i full fyr. Det ble sendt ut nødsignal før alle 40 mannskap og 10 passasjerer gikk i livbåtene og ble tatt om bord i italienske MARIA PAOLINA og landsatt i Lisboa, Portugal. Derfra ble de med SUDERØY som var på vei hjem fra Sørishavet.
USA-skipet GENERAL J. H. MCREA meldte 18/04 at det fremdeles brant om bord i vraket av GEISHA.

 

 

History in English:

1921 Built as GEISHA at Nederlandsche Scheepsbouw Maats., Amsterdam, the Netherlands for Den Norske Russlandslinje A/S (Winge & Co.), Kristiania. Delivered in September.
1923 Transferred in May to Winge & Co’s D/S A/S (Winge & Co.), Kristiania.
1929 Sold in April for NOK 850.000 to Skibs-A/S Pacific (Knut Knutsen OAS & Ole Andreas Knutsen), Haugesund.
1930 New tonnage 7.940 tdw.
1935 Knut Knutsen OAS, Haugesund became managers.
1940 Nortraship became managers in April.
1945
Arrived 10/08 at Bergen from New York, NY, USA with 5.500 t grain, 1.000 t general cargo, 1.500 bags mail and 12 passengers. Returned to owners in October. Re-conditioned before put in the owners liner service.
1950 L
eft 27/03 Panama for Europe whilst on a voyage from San Antonio, Chile to Antwerp, Belgium and Oslo with 10 passengers, general cargo, zink concentrate and salpeter.
The following days was smoke observed from the ventilasion pipe on the holds with zink concentrate and that the tempeature was raising, the shipper of the zink concentrate had told that the smoke and temperature was normal.
In position abt. 680 nm south east of New Foundland, Canada 11/04 heavy smoke came out of the ventilation pipes. The engine was stopped and the lifeboats made ready. The 1. officer was was then on the hatch for hold 1 when the hold exploded. The 1. officer was killed. Then hold 2 exploded and the fore ship was on fire. SOS was sent and the 40 crew and 10 passengers abandoned in the lifeboats and was taken up by the Italian MARIA PAOLINA and landed at Lisboa, Portugal. They were then taken on board SUDERØY that was returning home after whaling in the South Atlantic.
USA vessel GENERAL J. H. MCREA reported 18/04 the wreck of GEISHA was still burning
.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke Reg, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av Tor Inge Vormedal.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.

Sist oppdatert: 15/02-2019 (SN/PS)