Mangler bilde.

 

1906 DS GOTTHARD (OSL499190601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

ID:

5602341

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1906/03

Bnr (Sno).:

162

Bygger (yard):

Nylands Værksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Gotthard, Kristiania.

Disponent (manager):

Camillo Eitzen & Co., Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.265 tdw, 1.462 brt, 890 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 240,3’-B: 35,2’-D: 20,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MCQG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder,
syl. diam.: 18,0”–29,0”–48,0”, slag/stroke: 33,0”.
161 NHK.
Bygget av Nylands Værksted, Kristiania.

Fart/forbr.(speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 12,0’ x 10,1’ og 2
fyrganger. Samlet heteflate 2.712 ft2. Arbeidstrykk 175 psi.
Bygget av Nylands Værksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1906 Bygget som GOTTHARD av Nylands Værksted, Kristiania for A/S Gotthard (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. Sjøsatt 20/02, ferdigstilt 14/03.
1910 Solgt til A/S Uto (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania.
1916 Stanset, sprengt og senket 03/09 av den tyske ubåten UB 29 (Oberleutnant zur See Herbert Pustkuchen) i posisjon 50.17N-00.13V ca. 45 nm vest-syd-vest for Beachy Head, England mens hun var på reise fra Middlesbrough, England til Rouen, Frankrike med rujern og ammoniakksulfitt. Kaptein Niels Stange Nielsen og mannskapet forlot skipet i livbåtene. De ble senere tatt opp av en engelsk torpedobåt og landsatt i Newhaven, England.

 

 

 

Utdrag fra dekksdagboken.
d/s GOTTHARD av Kristiania» dagbok paa reisen fra Middelsbro til Rouen med en ladning pigjern og amoniac.
Fredag den 1ste september kl. 5 1/2 fmd. avgik ovennævnte dampskib fra Middelsbro bestemt for Rouen. Lukerne skalket og alt i god sjøstand. Reisen foregik uten noget nævnværdigt. Kl. 6 1/2 emd. den 2den september bragtes til ankers paa Downs. St. Bord anker 45 fv. kjetting. Havn visitation ombord og av denne beordret at være klar for avgang kl. 1 om natten.
Søndag den 3dje september kl. 1.05 hev op igjen og reisen fortsattes styrer forskjellige kurser efter order av eksaminations officeren. Kl. 8.10 fmd. pass Royal Sovereign f. skib i N. N. V. 5' av kl. 8.40 pass Beachy head i N. N. W. 8' av. Paav plads kl. 12 middag Br. 50° 17' Lw. 0'13'. Efter middag styredes kurs misv. VSV. Kl. 12 1/2 fik en undervandsbaat isigte lidt agtenfor tværs om st. bord. Straks efterat den var kommet tilsyne avfyret den et skud forenom GOTTHARDS boug og blev da maskinen straks stoppet. Fra ubaaten blev der heist signaler om at sende skibets papirer ombord hvilket blev øieblikkelig gjort. Efter undersøkelsen av papirerne erklærte ubaatens chef at lasten var kontraband og at skibet maatte sænkes, og gav mandskapet 15' til at forlate skibet. Paa anmodning fra kaptein om at faa papirerne tilbake blev der svaret av ubaatens chef at dem maatte beholdes for at benyttes ved priseretten.
Da det ingen skibe var isigte lovet ubaaten at slæpe livbaatene op under den engelske kyst, men efterat GOTTHARD var sænket viste der sig en anden damper som ubaaten gik op mot og forlot GOTTHARDS mandskap der senere blev optat av en engelsk torpedobaat og landsat i Newhaven.
Undervandsbaaten førte intet nummer kun det tyske flag.

(sign.) N. Stange Nielsen, fører.

 

 

History in English:

1906 Built as GOTTHARD by Nylands Værksted, Kristiania for A/S Gotthard (Camilo Eitzen & Co.), Kristiania. Launched 20/02, completed 14/03.
1910 Sold to A/S Uto (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania.
1916 Captured and scuttled with explosives 03/09 by the German submarine UB 29 (Oberleutnant zur See Herbert Pustkuchen) in position 50.17N-00.13W about 45 nm WSW of Beachy Head, England whilst on a voyage from Middlesbrough, England to Rouen, France with pig iron & ammonium sulfate. The master, Niels Stange Nielsen and crew left the vessel in the lifeboats. They were later taken up by an English torpedo boat and landed in Newhaven, England.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Sjøforklaringer over Norske Skibes Krigsforlis 1916, uboat.net
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 24/04-2022 (SN)