OSL49919640320001 SITAKUND. Bilde via Per Sundfær.

 

1964 MT SITAKUND (OSL499196403)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motorship, tanker.

ID:

5533313

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1951/06

Bnr (Sno).:

409

Bygger (yard):

Eriksberg mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis,
Oslo.

Disponent (manager):

Tschudi & Eitzen, Oslo.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1 oil tanker +LMC

 

 

Tonnasje (Tonnage):

24.350 tdw, 15.567 brt, 9.400 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 605,2’-B: 77,2’-D: 42,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

28 lastetanker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAHW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain 9-74-VTF-140. 2
takt/enklv., 9-
sylinder, syl. dim.: 740 x 1.400 mm. 8.750
BHK. Bygget av
Eriksberg mekaniska Verkstads A/B,
Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

13,5 knop ved et forbruk på 22,0 t/døgn.
Bunkerskapasitet 1.400 t.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 hjelpekjeler (aux. boilers), arbeidstrykk 142 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1947 Kontrahert 08/01.
1951
Bygget som SOGNEFJELL av Eriksberg mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige for
A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Sjøsatt 03/04, døpt av Dagny Olsen, ferdigstilt 21/06.
1964 Solgt i desember for NOK 6.250.000 til Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. Omdøpt til SITAKUND.
1968 Kom i brann etter tre kraftige eksplosjoner om kvelden 20/10 ca. 25 nm utenfor Beachy Head, Eastbourne, England mens hun var på reise fra Wilhelmshaven, Vest-Tyskland til Ez Zueitina, Libya i ballast. En av eksplosjonene laget et stort hull i skutesiden. 3 av mannskapet mistet livet mens 31, flere med brannskader, ble tatt om bord i franske trålere og sendt til sykehus i Gosport, England. Skipet ble tatt under slep av taubåten MEECHING og berørte grunnen flere ganger utenfor promenaden i Eastbourne, England. Hun ble så satt på land ca. 1,5 km fra foten av Beachy Head ca. kl. 11.00 den 21/10. Brannvesenet fra Eastbourne, England og mannskapet på taubåtene MEECHING og DOMINANT fra Dover, England prøvde å slokke brannen, men etter flere eksplosjoner ble det bestemt at hun skulle få brenne ut. Hun ble erklært et konstruktivt totalt tap.
To måneder senere mens bergningsfirmaer arbeidet med å dele henne i to førte en storm til at hun brakk i to. Forskipet ble så bragt flott 30/12 og etter gassfriing og rengjøring i Falmouth, Cornwall ble hun slept til Spania for hogging.
1969 Forskipet ankom 14/03 under slep til Gandia, Spania for hogging ved Hierros Ardes. Akterskipet bragt flott 16/06. Ankom Bilbao, Spania 18/07 under slep for hogging ved
Hierros Arbulu.

 

 

History in English:

1947 Contracted 08/01.
1951
Built as SOGNEFJELL by Eriksberg mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sweden for A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo.
Launched 03/04, named by Dagny, Olsen, completed 21/06.
1964 Sold in December for NOK 6.250.000 to Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. Renamed SITAKUND.
1968 Came on fire after three huge explosions in the evening 20/10 about 25 nm off Beachy Head, Eastbourne, England whilst on a voyage from Wilhelmshaven, West Germany to Ez Zueitina, Libya in ballast. One of the explosions made a large hole in the side. 3 of the crew lost their lives whilst 31; some with burns were saved by French trawlers and taken to a hospital in Gosport, England. SITAKUND was taken in tow by the tug MEECHING and touched the bottom more than once close to the Eastbourne, England promenade. She was then beached about 1,5 km from the foot of Beachy Head 21/10 at 11.00h. Fire brigades from Eastbourne, England and the crew on the tugs MEECHING and DOMINANT from Dover, England tried to extinguish the fire but after explosions it was decided to let her burn out. She was declared a constructive total loss.
Two months later whilst she was cut in two by salvagers a storm caused her to break apart. The forepart was 30/12 towed to Falmouth, Cornwall for gas-freeing and cleaning before towed to Spain for demolition.
1969 Forepart arrived 14/03 in tow at Gandia, Spain for demolition by Hierros Ardes.
Aft part refloated 16/06. Arrived 18/07 in tow at Bilbao, Spain for demolition by Hierros Arbulu.  

 

 

OSL49919640320002 SITAKUND i brann. Bilde via ournewhaven.org.uk.

OSL49919640320003 SITAKUND i brann. Bilde via Per Sundfær.

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka boka Olsen & Ugelstad 1915-1965, boka Eriksberg Ett storvarv och dess fartyg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær
.
Sist oppdatert: 27/04-2022 (SN)