OSL52519570120001 NORSK JARL. Bilde via SIU.

 

1957 MT NORSK JARL (OSL525195701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker
.

Off. nr.:

5615992

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1942/02

Bnr (Sno).:

1706

Bygger (yard):

Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend-on-Tyne,
England.

Eier (owner):

Mil Tankrederi A/S, Oslo.

Disponent (manager):

Mil Tankrederi A/S, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

12.140 tdw, 7.934 brt, 4.463 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 485,3’-B: 59,4’-D: 33,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

24 tanker, 8bb–8c–8 sb.
2 pumperom.
4 lossepumper med samlet kapasitet 1.080 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LNAC / LLMM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-
sylinder, syl. diam.: 26,5”–44,0”–73,0”, slag/stroke: 48,0”.
629 NHK. Bygget av Swan, Hunter & Wigham Richardson
Ltd, Wallsend-on-Tyne, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11,5 knop. Bunkerskapasitet 1.275t. (Fra 1947)

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

3 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Samlet
heteflate 9.555 ft2. Arbeidstrykk 220 psi.
Bygget av Swan,
Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend-on-Tyne,
England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1941 Bygget som DT EMPIRE SAXON av Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend-on-Tyne, England for Ministry of War Transport, London, England. Sjøsatt 02/12.
1942 Ferdigstilt 24/02 som DT NORDFJELL for Den norske Stat (Nortraship, London), Oslo.
1945
Torpedert 14/02 av den tyske ubåten U 968 (Oberleutnant zur See Otto Westphalen) i posisjon 69.22N-33.50Ø utenfor Kolahalvøya mens hun var på reise i konvoi BK 3 fra Molotovsk, U.S.S.R via Murmansk, U.S.S.R til England i ballast. 2 mann omkom. Skipet fløt fremdeles og ble tauet av et av eskorte skipene og satt på land nær Tree Roochia ved innløpet til Kola. Midlertidig reparert og tauet til Murmansk. Avgikk Murmansk under slep 20/10. Ankom Stavanger 15/11.
1946 Solgt i mars «as is» til Skibs-A/S Ringfonn (Sigval Bergesen), Stavanger. Omdøpt til NORDFONN. Tatt til Rosenberg mek. Verksted, Stavanger, for reparasjon og ombygging til motortanker.
1947 Satt i fart 27/10 ferdig ombygget. Ny motor:
1 dieselmotor, MAN. 2-takt/enkltv., 8–sylinder, syl. dim.: 680 x 1.200 mm. 4.000 BHK ved 114 o. min. Bygget av Wilton Fijenoord N.V., Schiedam, Nederland. Også installert: 1 hjelpekjel. Arbeidstrykk 142 psi. & 1 exhaustkjele. Arbeidstrykk 100 psi. Den ene av de originale kjelene ble fjernet.
1957 Solgt 27/05 til Mil Tankrederi A/S, Oslo. Omdøpt tiø NORSK JARL.
1960
Ankom 27/06 til Borrowstounness, Scotland for hogging ved P. & W. MacLellan Ltd.

 

 

History in English:

1941 Built as ST EMPIRE SAXON by Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend-on-Tyne, England for Ministry of War Transport, London, England. Launched 02/12.
1942 Completed 24/02 as ST NORDFJELL for Norwegian Government (Norwegian Shipping & Trade Mission, London), Oslo.

1945 Torpedoed 14/02 by the German submarine U 968 (Oberleutnant zur See Otto Westphalen) in position 69.22N-33.50E off Kola Peninsula, whilst on a voyage in Convoy BK 3 from Molotovsk, U.S.S.R via Murmansk, U.S.S.R to England in ballast. 2 men died. The tanker remained afloat and was taken in tow by an escort ship and beached near Tree Roochia at the Kola Inlet. The damage was temporary repaired and towed to Murmansk. Departed Murmansk in tow 20/10. Arrived 15/11 at Stavanger.
1946 Sold in March «as is» to Skibs-A/S Ringfonn (Sigval Bergesen), Stavanger. Renamed NORDFONN. Taken to Rosenberg mek. Verksted, Stavanger, for repairs and conversion to motor tanker.
1947 Put trade in 27/10 conversion completed. New engine: 1 diesel engine, MAN. 2-stroke/s/a., 8–cylinder, cyl. dim.: 680 x 1.200 mm. 4.000 BHK at 114 rpm. Built by Wilton Fijenoord N.V., Schiedam, the Netherlands. Also installed: 1 aux boiler. Working pressure 142 psi & 1 economiser. Working pressure 100 psi. One of the old boilers removed.
1957 Sold 27/05 to Mil Tankrederi A/S, Oslo. Renamed NORSK JARL.
1960
Arrived 27/06 at Borrowstounness, Scotland for demolition by P. & W. MacLellan Ltd.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 3/87 V/ John M. Gramstad, Hans Pedersen & Per H. Kjærvik, tynebuiltships,
uboat.net
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/10-2021 (SN)