OSL53118920120001 RAGNA. Bilde via Steinar Norheim.

 

1892 Bark RAGNA (OSL531189201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, stålskrog
sail ship, barque, steel hull.

ID:

5618331

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1892/05

Bnr (Sno).:

6

Bygger (yard):

Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevik.

Eier (owner):

A/S Ragna, Kristiania.

Disponent (manager):

Chr. Møller, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.072 brt, 996 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 215,2’-B: 34,1’-D: 18,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HDRG

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
Albert Andersen 1891-
E. Backe 1903-05
K. N. Halvorsen 1905-08
Abr. Aanonsen 1908-13
Chr. Ommundsen Bie 1913-17
A. Ommundsen Bie 1917-21
T. P. Terjesen 1921-22

 

 

Historikk:

1892 Bygget som bark RAGNA ved Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevik for A/S Ragna (Chr. Møller), Kristiania.
1907 Solgt i august til A/S Ragna (P. Holter Sørensen), Kristiania.
1908 Solgt i januar på tvangsauksjon i Buenos Aires, Argentina til London & Brazil Bank.
Videresolgt i februar for NOK 55.000 til A/S Seilfart (John P. Pedersen & Søn), Kristiania.
1916 Sprang lekk 26/11 i en storm i posisjon 23S-33V men fortsatte seilasen under stadig pumping. Hun var på reise fra Rosario, Argentina til Esbjerg, Danmark med 1.445 t mais.
1917 Ny storm 14/01 førte til flere lekkasjer og skadet rigg. Kurs ble satt for nødhavn i Limerick, Irland. 04/02 observerte de at et britisk dampskip ble skutt i senk av den tyske ubåten U45 (Kapitänleutnant Erich Sittenfeld) ca. 100 nm vest for Irland. RAGNA fikk overført mannskapene fra britiske DS BELFORD og DS EAVESTONE og fikk fortsette reisen mot lovnad om at de ikke gikk til britisk havn. Neste dag fikk de kontakt med et britisk krigsskip som ville overta de skipbrudne. Da forlangte også mannskapet på RAGNA å bli med så kaptein Bie og hele mannskapet forlot skipet. Hun ble senere slept til land og reparert. Satt i fart for samme eier senere samme år. Reparasjonen kostet NOK 120.000.
1922 Solgt i juli til Cie. Des Rhums & Pur, Le Havre, Frankrike. Omdøpt til CORUMOC.
1925 Solgt til M. Potet, Le Havre. Omdøpt til TRIELEN.
1927 Hogget i 1. kvartal.

 

 

 

Fra sjøforklaringen i 1917:
        Bark »Ragna« (H.D.R.G.) av Kristiania, abandonnertes den 4. februar i Atlanterhavet paa reise fra Rosario til Esbjerg med maisladning.
        Av sjøforklaringen avgit ved konsulatet i Liverpool fremgaar, at skibet ved avseilingen fra Rosario den 30. oktober 1916 var tæt og i fuld sjødygtig stand. Besætningen var 14 mand. Skibet blev noget læk under reisen likesom rig og seil led adskillig skade, hvorfor kapteinen den 3. februar besluttet at holde av for Limerick, som var den nærmeste havn. Den 4. observertes en undervandsbaat,
der skjøt isænk et dampskib og et seilskib. hvoretter den kom til »Ragna«, der fik passere mot at indgaa paa at gaa nordenom Shetland til Esbjerg og ikke anløpe nødhavn.
Det torpederte engelske d/s »Eavestone«s mandskap 20 mand, blev tat ombord. Den 5. februar blev det engelske mandskap tat ombord i en engelsk orlogsmand. »Ragna«s mandskap forlangte ogsaa at forlate skibet, da de mente det var umulig, at fortsætte til Esbjerg uten først at anløpe nødhavn. Kapteinen anmodet orlogsskibets chef om at slæpe »Ragna« til en havn, hvilket
chefen ikke kunde efterkomme. Mandskapet forlot da skibet og blev landsat i Castle Town den 5. februar.
Saken gav ikke anledning til nogen forføining, men er henlagt.
Skibet blev den 10. februar av en engelsk patruljebaat indslæpt til Castletown for reparation.

 

 

History in English:

1892 Built as barque RAGNA at Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevik for A/S Ragna (Chr. Møller), Christiania.
1907 Sold in August to A/S Ragna (P. Holter Sørensen), Christiania.
1908 Sold in January in a forced sale in Buenos Aires, Argentina to London & Brazil Bank.
Re-sold in February for NOK 55.000 to A/S Seilfart (John P. Pedersen & Søn), Christiania.
1916 Sprang a leak 26/11 in a storm in position 23S-33V but continued the voyage with bilge pumps running. She was on a voyage from Rosario, Argentina to Esbjerg, Denmark with 1.445 t corn.
1917 A new storm 14/01 caused more leakage and a damaged rig. A course was set for port of refuge at Limerick, Ireland. On 04/02 they observed a British steamer was shelled and sunk by the German submarine U45 (Kapitänleutnant Erich Sittenfeld) about 100 nm West of Ireland. RAGNA took aboard the crews from DS BELFORD and DS EAVESTONE and was allowed to continue her voyage as long as she did not enter a British port. Next day they were contacted by a British warship that would take aboard the crew from the British ships. The crew on RAGNA insisted on leaving her so Captain Bie and the crew abandoned ship. She was later towed to port and repaired. Later the same year she was put in service again for her owner. The repair cost was
NOK 120.000.
1922 Sold in July to Cie. Des Rhums & Pur, Le Havre, France. Renamed CORUMOC.
1925 Sold to M. Potet, Le Havre. Renamed TRIELEN.
1927 Broken up in 1. quarter.

 

 

             

Kilde: Starke, Malmsteinbasen, Skipets forlislister, D. Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen,
Dag Bakka jr.: Hav Som Levevei, Norsk Sjøulykkestatistik for 1917
.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær
.
Sist oppdatert: 05/01-2023 (SN)