PGR23319150120001 ROYAL. Bilde fra Knut Edward Holm.

 

1915 Bark ROYAL (PGR233191501)

 

Historien om ROYAL laget av Knut Edward Holm hvis
oldefar eide skipet fra 1905 og var kaptein der i mange
år. 

Mannskapsbilde fra ROYAL?
Fra K. E. Holm

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog
sail ship, barque, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Porsgrund

Byggeår (year built):

1881/10

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

A. Henrichsen, Arendal.

Eier (owner):

A/S Royal, Porsgrund.

Disponent (manager):

A/S Hansen & Hermansen, Porsgrund.

Klasse (Class).:

DnV A2-2N

 

 

Tonnasje (Tonnage):

688 brt, 633 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 158,3’-B: 34,0’-D: 19,1’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JVKDL

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
A. Thomesen 1881-92
M. E. Krogh 1892-97
Hans Christian Holm 1905-15
P. Thorsensen 1915-17

 

 

Historikk:

1881 Bygget som bark ROYAL av A. Henrichsen, Arendal for Chr. Th. Boe m. fl., Arendal.
1905 Solgt for NOK 16.000 til Skibs-A/S Royal (Hans Christian Holm), Fredrikstad.
1907 Overført til Skibs-A/S Royal (Chr. Ellefsen), Fredrikstad.
1915 Solgt i april til A/S Royal (A/S Hansen & Hermansen), Porsgrund.
1916 Overført i september til A/S Damp & Seil (A/S Hansen & Hermansen), Porsgrund.
1917 Oppbrakt 24/03 av tysk Zeppeliner (luftskip) L 23 i Nordsjøen, 85 nm utenfor Bovbjerg, Jylland, Danmark. Tysk prisebesetning firte seg ned i ROYAL’s livbåt og tvang besetningen om bord igjen. Så vidt vites, er dette det eneste tilfelle hvor et luftfartøy har tatt et skip som prise. Ankom Cuxhaven, Tyskland. Prisedømt 25/04.
1918 Satt i fart som YLDIZ for Deutsche Petroleums-Verkaufs-
Gesellschaft, Tyskland.
1920 Solgt til Neptun Seeschiffahrts-AG, Flensburg, Tyskland. Omdøpt til AMPHITRITE.
1922
Solgt til Kleemann & Motz, Hamburg, Tyskland. Omdøpt til FREYA.
1924
Solgt til Adler-Reederei AG, Hamburg.
Omdøpt til WEHRWOLF.
1924
Hugget.

 

 

History in English:

1881 Built as barque ROYAL by A. Henrichsen, Arendal for Chr. Th. Boe et. al., Arendal.
1905 Sold for NOK 16.000 to Skibs-A/S Royal (Hans Christian Holm), Fredrikstad.
1907 Transferred to Skibs-A/S Royal (Chr. Ellefsen), Fredrikstad.
1915 Sold in April to A/S Royal (A/S Hansen & Hermansen), Porsgrund.
1916 Transferred in September to A/S Damp & Seil (A/S Hansen & Hermansen), Porsgrund.
1917 Captured 24/03 by German zeppelin (air ship) L 23 in the North Sea, 85 nm off Bovbjerg, Jylland, Denmark. German prize crew lowered themselves down to ROYAL’s lifeboat and forced the crew to go onboard again. This might be the only case where a airborne vessel has taken a ship as prize. Arrived Cuxhaven, Germany. Declared good prize 25/04.
1918 In service as YLDIZ for Deutsche Petroleums-Verkaufs-
Gesellschaft, Germany.
1920 Sold to Neptun Seeschiffahrts-AG, Flensburg, Germany. Renamed AMPHITRITE.
1922
Sold to Kleemann & Motz, Hamburg, Germany. Renamed FREYA.
1924
Sold to Adler-Reederei AG, Hamburg. Renamed WEHRWOLF.
1924
Broken up.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein Reg., boka Våre Seilskuter Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund Bind IV.
boka Fredristadskuter på de syv hav av Knut W. Engebretsen, Skipsforlis 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 15/12-2014 (SN/PS)