PGR24618980120001 KOLBIØN. Bilde via Lars Iversen.

1898 DS KOLBIØN (PGR246189801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, taubåt /Steam ship, tug.

ID. No.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Porsgrund.

Byggeår (year built):

1898

Bnr (Sno).:

181

Bygger (yard):

Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Langesundsfjordens Buxer-D/S, Porsgrund.

Disponent (manager):

Finn C. Knudsen, Porsgrund.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

57,17 brt.

Dimensjoner (size):

L: 19,15 m-B: 5,01 m-D: 2,94 m.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HPRV, LEGK etter 1934.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp. 137 IHK. Bygget av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1898 Bygget som KOLBIØN av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania for A/S Langesundsfjordens Buxer-D/S (Finn C. Knudsen), Porsgrund.
1914 Ankom 05/08 til Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg for å utrustes som bevogtningsfartøy. 1 x 65 mm L/43 M II Hotchkiss kanon montert på fordekket. Leie NOK 50/døgn.
1918 Tilbakelevert rederiet 19/11.
1919 Målt 01/12 til: 53,33 brt, 17,58 nrt.
1943 Tatt 26/08 “in Anspruch” av tyskerne. Fortsatt norsk besetning.
1945 Tysk besetning fra MOK ing. overtok 25/04.
Frigitt 11/05.
1952 Solgt i januar for NOK 60.000 til Herre Fabrikker A/S (Thomas Stang), Oslo. A/S Bamble Cellulosefabrikk.
1964 Solgt i mars for NOK 30.000 til Arne Sundsdal, Songe, Tvedestrand. Dampmaskin fjernet og 1 x Alpha dieselmotor på 450 BHK installert.
1965 Ommålt 02/06 til: 49,56 brt.
1972 Solgt i august for NOK 250.000 til Lekterkompaniet A/S (Jon Halvorsen, Rolf M. Condrup, Helge Torgersen, Einar Rossing og Ivar Lindvig), Porsgrunn.
1973 Ny motor installert. Alpha type 406-VO, 465 BHK.
1979 Solgt i oktober for NOK 350.000 til Kragerø Kranservice A/S (Jan Eilertsen), Kragerø.
1987 Solgt i desember for NOK 190.000 til Ståle Kristoffersen, Vedavågen. Registrert i Kopervik.
1990 Solgt i mars for NOK 250.000 til Marne Service (John Oscar Qvam Hanson), Aukra. Registrert i Molde.
2002 Solgt for NOK 260.000 til Åfjord Froskemannsklubb (Terje Haltstrand), Åfjord. Molderegister.
2003 Solgt i mai for NOK 225.000 til TB Kolbjørn DA (Lars Ragnvald Djupevåg), Norheimsund. Molderegister.
2011 Står med samme navn og eier i NOR-registeret.

 

 

History in English:

1898 Built as KOLBIØN at Akers Mekaniske Verksted, Kristiania for A/S Langesundsfjordens Buxer-D/S (Finn C. Knudsen), Porsgrund.
1914 Arrived 05/08 at Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg for outfitting to a patrol vessel.
1 x 65 mm L/43 M II Hotchkiss canon installed on the fore deck. Leased for NOK 50/day.
1918 Reverted to owners 19/11.
1919 Meas. 01/12 til: 53,33 brt, 17,58 nrt.
1943 Taken 26/08 “in Anspruch” by the Germans. Still Norwegian crew.
1945 German crew from MOK ing. took over 25/04.
Released 11/05.
1952 Sold in January for NOK 60.000 to Herre Fabrikker A/S (Thomas Stang), Oslo. A/S Bamble Cellulosefabrikk.
1964 Sold in March for NOK 30.000 to Arne Sundsdal, Songe, Tvedestrand. Steamengine removed and 1 x Alpha dieselmotor on 450 BHK installed.
1965 Re-meas.
02/06 to: 49,56 brt.
1972 Sold in August for NOK 250.000 to Lekterkompaniet A/S (Jon Halvorsen, Rolf M. Condrup, Helge Torgersen, Einar Rossing og Ivar Lindvig), Porsgrunn.
1973 New engine installed. Alpha type 406-VO, 465 BHK.
1979 Sold in October for NOK 350.000 to Kragerø Kranservice A/S (Jan Eilertsen), Kragerø.
1987 Sold in December for NOK 190.000 to Ståle Kristoffersen, Vedavågen. Registered in Kopervik.
1990 Sold in March for NOK 250.000 to Marne Service (John Oscar Qvam Hanson), Aukra. Registered in Molde.
2002 Sold for NOK 260.000 to Åfjord Froskemannsklubb (Terje Haltstrand), Åfjord.
Molderegistry.
2003 Sold in May for NOK 225.000 to TB Kolbjørn DA (Lars Ragnvald Djupevåg), Norheimsund. Molderegistry.
2011 Still in NOR-registry with same name and owner.

 

 

             

Kilde: Tom Bjørge Jensen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 22/08-2011 (TBJ/PS)