PGR24619160120001 HECLA som seilskip. Bilde via Steinar Norheim.

 

1916 Lekter HECLA (PGR246191601)

 

 

 

 

 

 

Type

Lekter / barge.

Id.no:

 

Flagg (flag):

Nor

Havn(port):

Porsgrund

Byggeår (year built):

1874

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

A. McDougall, Maitland, N. S., Canada.

Eier (owner):

A/S Lægtertrafik, Porsgrund.

Disponent (manager):

Finn C. Knudsen, Porsgrund.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

860 brt, 792 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 174,6’-B: 35,5’-D: 19,6’.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

KBTQ.

 

 

Fremdrift (propulsion):

 

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1875 Bygget som bark HECLA av A. McDougall, Maitland, N. S., Canada for ukjent kanadisk eier.
1886
Bygger oppgitt som eier.
1889 Solgt i november til A/S Hecla (Hans Fredriksen), Sandefjord.
1905 Solgt til A/S Skjold (Albert Grøn), Sandefjord.
1909
Solgt til Thor Dahl, Sandefjord. Ombygget til kokeri for hvalfangst.
1911 I august og september går bestyrer J. Jørgensen i land på Spitsbergen på ordre fra Thor Dahl om å annektere de områdene på Spitsbergen som hvalfangerselskabet Alfa & Beta hadde benyttet under fangst ved Svalbard i tiden 1909 og 1910, Green Harbour i Hecla havn og Østsiden i Safe Harbour.
1912 Thor Dahl sender brev til Utenriksdepartementet og gjør krav på disse områdene. Da Svalbard ble innlemmet i Norge i 1925 ble dette avslått.
1915 Solgt i oktober til O. Karlsen, Gressvik. Registrert i Fredrikstad.
1917 Solgt i februar til A/S Lægtertrafik (Finn C. Knudsen), Porsgrund. Rigget ned til lekter.
1918 Stanset og satt i brann 21/08 av den tyske ubåten UC 59 (Oberleutnant zur See Walter Strasser) ca. 103 nm ØNØ av Coquet Island, England mens hun var på reise fra Hartlepool, England til Kristiania med kull under slep av LOEKO.

 

 

History in English:

1875 Built as barque HECLA at A. McDougall, Maitland, N. S., Canada for unknown Canadian owner.
1886
Builder noted as owner.
1889 Sold in November to A/S Hecla (Hans Fredriksen), Sandefjord.
1905 Sold to A/S Skjold (Albert Grøn), Sandefjord.
1909
Sold to Thor Dahl, Sandefjord. Converted to a whale factory plant for use in whaling.
1911 In the months of August and September the leader of the Alfa & Beta, Mr. J. Jørgensen get an order from Thor Dahl to annex the area on the Spitzbergen that Alfa & Beta had taken in to use during whaling in the Svalbard region during 1909 and 1910, Green Harbour in Hecla harbour and Østsiden in Safe Harbour.
1912 Thor Dahl sent a letter to the the Norwegian Foreign Ministery and claimed those areas. When Svalbard became Norwegian territory in 1925 the claim was rejected.
1915 Sold i oktober to O. Karlsen, Gressvik.
Registrert i Fredrikstad.
1917 Sold i februar to A/S Lægtertrafik (Finn C. Knudsen), Porsgrund. Rigget ned til lekter.
1918 Seized and set on fire 21/08 by the German submarine UC 59 (Oberleutnant zur See Walter Strasser) about 103 nm ENE of Coquet Island, England while on a voyage from Hartlepool, England to Kristiania with coal and towed by LOEKO.

 

 

             

Kilde: DnV, Starke, Norske Skipsforlis 1918.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 08/08-2011 (SN/RI/PS)