PGR25219470120001 KLOR. Bilde via Steinar Norheim.

 

1947 MT KLOR (PGR252194701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker

Off.no:

5304803

Flagg (flag):

Nor

Havn(port):

Porsgrunn

Byggeår (year built):

1935/9

B. nr (Sno).:

760

Bygger (yard):

D. W. Kremer Sohn, Elmshorn, Tyskland.

Eier (owner):

Herøya Elektrokjemiske Fabrikker, Porsgrunn.

Disponent (manager):

HEFA, Porsgrunn.

Klasse (Class).:

DnV +A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

285 tdw, 231 brt, 111 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 42,5m-Lbp: 39,8m-B: 7,0m-D: 3,0m-Dypg.: 2,877m.

Lasthåndterings syst.
(cargo handling.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LLTW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, MWM. 4-takt/enkeltv. 6-sylinder, syl. dim.: 230 x 350 mm. 150 BHK ved 300 o. min. Bygget av Motoren Werke Mannheim A. G., Mannheim, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

8 knop

Hjelpemaskineri (aux):

1 akselgen. 19kW.
2 dieselgen., hver 14kW.

Tot. el. kraft (el. power):

47kW/110VDC.

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1935 Bygget som NORDEN av D. W. Kremer Sohn, Elmshorn, Tyskland for Lübeck-Wyburger Dampschiffahrt Gesellschaft, Lübeck, Tyskland.
Det første skipet bygget som førte klorgass og andre typer gass. Veggtykkelsen på tankene var 33 mm.
1940 Torpedert og senket ved Tofte på Hurumlandet i Oslofjorden.
Hevet etter krigen og overtatt av den norske stat som krigserstatning.
1946 Omdøpt til BERGSNES.
1947
Overtatt av Herøya Elektrokjemiske Fabrikker (HEFA), Herøya, Porsgrunn. Omdøpt til KLOR.
1952
Overført til Norsk Hydro, Eidanger.
1959 Solgt til Martin Sætre P/R, Mastrevik, Bergen. Omdøpt til SÆTRE.
1965 Ny hovedmotor installert, Wichmann. 2-takt/enkeltv. 3-sylinder, syl. dim.: 280 x 420 mm, 300 BHK ved 350 o. min. Bygget av Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset.
1971 Solgt til Sigurd Botten, Austefjorden. Registrert i Ålesund. Omdøpt til ARO.
1976
Solgt til Magnar Brandal, Brandal. Registrert i Ålesund.
1978 Sprang lekk og sank 12/05 på Stad mens hun var på reise fra Austefjord til Raudeberg med sand. 1 mann omkom.

 

 

History in English:

1935 Built as NORDEN at D. W. Kremer Sohn, Elmshorn, Germany for Lübeck-Wyburger Dampschiffahrt Gesellschaft, Lübeck, Germany.
The first vessel built for carrying clorine gas and other gases. Wall thickness of the tanks was 33 mm.
1940 Torpedoed and sunk at Tofte on Hurumlandet in Oslofjord.
Raised after the war and taken as war compensation by the Norwegian Government.
1946 Renamed BERGSNES.
1947
Taken over by Herøya Elektrokjemiske Fabrikker (HEFA), Herøya, Porsgrunn. Renamed KLOR.
1952
Transferred to Norsk Hydro, Eidanger.
1959 Sold to Martin Sætre P/R, Mastrevik, Bergen. Renamed SÆTRE.
1965 New main engine installed, Wichmann. 2-stroke/sa., 3-cylinder, cyl. dim.: 280 x 420 mm, 300 BHP at 350 rpm. Built by Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset.
1971 Sold to Sigurd Botten, Austefjorden. Registered in Ålesund. Renamed ARO.
1976
Sold to Magnar Brandal, Brandal. Registered in Ålesund.
1978 Sprang a leak and sank 12/05 on Stad whilst on a voyage from Austefjord to Raudeberg with sand. 1 man lost his life.

             

Kilde: S. Norheim, DnV, Lloyd’s, boken “Hydroship 50 Years”  by Johs. A. Johannessen.
Boken “
Langs kysten i 50 år” av Dag Bakka Jr., Starke.
Sist oppdatert 10/01-2021 (SN/PS)