RIS40319000120001 SPERO. Bilde via Steinar Norheim.

 

1900 DS SPERO (1) (RIS403190001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods, treskrog
steam ship, general cargo, wood hull.

ID. No.:

5601548

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Risør

Byggeår (year built):

1900/05

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Erik K. Lindstøl, Risør.

Eier (owner):

A/S D/S Spero, Risør.

Disponent (manager):

J. W. Prebensen, Risør.

Klasse (Class).:

DnV A1-1L

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.130 tdw, 711 brt, 419 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 177,6’-B: 31,2’-D: 15,3’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HSDR

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating) type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 12"-20”-32", slag/stroke: 27". 76 NHP. Bygget av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (boiler) med dim.: 12,0’ x 9,8’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1900 Bygget som SPERO av Erik K. Lindstøl, Risør for A/S D/S Spero (J. W. Prebensen), Risør.
1911 Jacob Prebensen jr., Risør ble managers.
1916 Grunnstøtte 04/04 ved Fécamp, Frankrike mens hun var på reise fra Port Talbot, Wales til Rouen, Frankrike med 840 t kull.
Mottatt fra Céline Martin i Fecamp:
“© article published in les Annales du Patrimoine de Fécamp, n°21, year 2014 www.fecamp-terre-neuve.fr»  www.grieme.org

Skipet gikk i tett tåke utenfor den normale leden og grunnstøtte ved stranden Etigues ca. 500 meter fra innseilingen til Fécamp.
Trålere fra Le Havre forsøkte å trekke skipet av men forgjeves. Skroget og kjølen var skadet. Forsikringsselskapene tok over skipet.
Skipets norske assurandør, Lyngaas og det engelske selskapet som forsikret lasten ble ikke enige.
Etter to måneder var ingenting gjort, SPERO fikk flere skrogskader.
Mr Marsolet som representerte rederiet, ble bedt om å fortsette berging av skipet og lasten, eventuelt selge det. Det var ikke mulig å bringe skipet flott men det var stor interesse for å berge lasten, da det var stor mangel på kull i Frankrike. Magistraten for Seineområdet, Mr Morain, ba arbeidsministeren om hjelp.
Han fikk forsikringsselskapene til å enes i å selge skipet til bergningsselskapet Abeille i Le Havre for 21.500 Francs.

 

 

History in English:

1900 Built as SPERO by Erik K. Lindstøl, Risør for A/S D/S Spero (J. W. Prebensen), Risør.
1911 Jacob Prebensen jr., Risør became managers.
1916 Stranded 04/04 near Fécamp, France whilst on a voyage from Port Talbot, Wales to Rouen, France with 840 t coal.
Received from Céline Martin in Fecamp:
“© article published in les Annales du Patrimoine de Fécamp, n°21, year 2014 www.fecamp-terre-neuve.fr»  
www.grieme.org

The vessel sailed in heavy fog outside the navigation channel and stranded at Etigues abt. 500 meter from the entrance to Fécamp.
Trawlers from Le Havre tried to refloat the vessel with no sucsess. The hull and keel were damaged. The insurance companies took responsibility of the vessel.
The vessels Norwegian insurer, Lyngaas and the English insurer of the cargo did not come to terms.
For 2 months nothing happened, SPERO sustained more damages.
The shipowners agent, Mr Marsolet was asked to keep trying to salvage the ship and cargo, or sell it if possible. It was not possible to refloat the vessel but many were interested in salvaging the cargo, as France was short of coal.
The prefect for the Seine area, Mr Morain, asked the Minister of Employment for help.
He succeeded in getting the insurers to agree and sell the vessel to the Salvaging company Abeille in Le Havre for 21.500 Francs.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Norske skipsforlis 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/09-2015 (SN/PS)