FARTØYOVERSIKT (FLEETLIST)

RIS 419-C. L. STEEN, RISØR

 

ÅR
INNKJØPT

SHIPS TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE (TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

 

 

 

1879

Seil/Brk

STANLEY

(Bygget 1879)

460 tdw
309 brt
287 nrt

Holmens Interesentskab & C. L. Steen, Risør

 

 

 

 

 

 

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Oppdatert 17/10-2011 (SN/PS)