OVERSIKT (FLEETLIST)

RIS426-O. CASPERSEN, ØSTERRISØER.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

         Olaus Sigvard Caspersen var født 1845 i Drammen. Sønn av handelsmann Hans Olaus Caspersen (1810- ) og hustru Barbra f. Gulliksen (1810-). Han etablerte seg som handelsmann i Risør og i 1872 giftet han seg med Emilie Laurentze Thiis Sivertsen (1850-1927) fra Risør. De hadde 4 barn. Yngste sønnen Olaus (1896-1971) emigrerte til USA i 1912, deltok i 1.verdenskrigog etablerte seg som en vellykket finansmann.
         I 1876 fikk han sitt første skip; nybygget LINNEA. Dette skipet var også ett av de to siste skipene han eide. Etter at alle skipene var avhendet i 1897-98, finner vi han som "kjøbmand og bank-bogholder" ved folketellingen i 1900.
Olaus Sigvard Caspersen døde 31.mars 1901.
Kilde: Digitalarkivet.

1876

Brk

LINNEA

(Bygget 1876)

490 tdw
362 brt
324 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

1879

Brk

LINCOLN

(Bygget 1879

473 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

1879

Brk

SPES

(Bygget 1879)

440 brt
427 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

1880

Brk

OPHIR

(Bygget 1876)

456 brt
416 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

1884

Brk

SKIBLADNER

(Bygget 1875)

381 brt
365 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

1885

Brk

EMILIE

(Bygget 1885)

328 brt
297 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

1886

Brk

MARYATT

(Byget 1874)

423 brt
417 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

1889

Brk

LAUGET

(Bygget 1870)

553 brt
519 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

1889

Brg

MINERVA

(Bygget 1869)

313 brt
285 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

1889

Brk

RIISØER

(Bygget 1867)

399 brt
377 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

1889

Brg

ST JOHANNES

(Bygget 1870)

302 brt
385 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

1891

Flr

RAGNA

(Bygget 1878)

1.144 brt
1.071 nrt

O. Caspersen m. fl.,
Østerrisøer.

 

Samlet og bearbeidet av Bjørn Fretheim & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/12-2016 (BF/SN)