SFJ00119290720002 KOS VI (2). Bilde via Anders Christiansens postkort samling

 

1929 DS/Hvb KOS VI (SFJ001192907)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5166811

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1929/07

Bnr (Sno):

866

Bygger (yard):

Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

248 brt, 88 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 119,7'-Lbp: 115,7'-B: 24,1'-D: 12,8'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDKY

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. dia.: 14"-23"-39", slag/stroke.: 24". 887 IHK. Bygget av Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt, heteflate (HF): 2.292 ft². Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton-on-Tees, England.

 

 

Bemanning (crew):

11 pers,

 

 

Historikk:

1928 Den var en av en serie på syv hvalbåter som Anders Jahre bestilte samtidig som KOSMOS ble bestilt.Som vi husker ifra brevet som Anders Jahre sendte til ing. Chr. Fred. Christensen i januar 1928 :
PS: Jeg skal også ha 7-8 hvalbåter, sett deg i forbindelse med Smiths Dock. Det haster!
1929 Bygget som hvalbåt KOS VI av Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough, England for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Sjøsatt 09/05. Levert i juli. Kontraktsummen var £21.000.
I fangst for Fl/k KOSMOS sesongen 1929/30 som fangstbåt med Markus Hytten som skytter.
1930 Total resultatet av fangsten 1929/30 utgjorde 119.434 fat hvalolje.
I fangst som fangstbåt for KOSMOS sesongen 1930/31. Henrik Bergsted var skytter.
1931 Resultatet av fangsten 1930/31 utgjorde hele 197.979 fat hvalolje.
I opplag under sesongen 1931/32.
1932 Igjen i fangst sesongen 1932/33 for KOSMOS med Erling Iversen som skytter.
1933 Sesongen 1933/34 ikke i fangst for KOSMOS.
1934 Fungerte som bøyebåt for KOSMOS i sesongen 1934/35. Skytter er Arne Skontorp.
1935
Resultatet av fangsten 1934/35 utgjorde 154.817 fat hvalolje.
Tilbake som fangstbåt for KOSMOS i sesongen 1935/36. Arne Skontorp som skytter.
1936 Resultatet av fangsten 1935/36 utgjorde 120.846 fat hvalolje.
Fanget for Fl/k FRATERNITAS som fangstbåt sesongen 1936/37 med Arne Skontorp som skytter.
FRATERNITAS fikk bygget opphalingsslip akter ved Götaverken, Gøteborg, Sverige. Forlot Gøteborg med kurs for fangstfeltet.
Var innom Walvis Bay, South West Africa for å fylle opp med bunkers og møte båtene for sesongen. Denne gang har hun med hvalbåtene KOS III, V, VI, VII og XIII. Bunkers ble levert av KOSMOS II.
1937
Sesongen avsluttes 07/03-1937. Resultatet av sesongen 1936/37 ble 117.000 fat.
Ankommer verkstedet på Framnæs, Sandefjord 16/04 for første gang. Forhaler fra verkstedet 26/04. Tilbake på verkstedet 18/05. Går i dokk 08/06 og forlater dokken 09/07. Forhales fra verksted 12/08. En kort dokking igjen fra 24/09 til 25/09, forhales til opplagsplass. Besøker verkstedet for siste gang 04/10 og frem til 15/10.
Forlater Sandefjord 18/10. Går til fangstfeltet som fangstbåt for Fl/k ULYSSES i sesongen 1937/38 for fangst i Sydishavet. Møter moderskipet i Walvis Bay. Går videre mot feltet 27/11. Skytter er Ole Iversen.
Kokeriet KOSMOS fungerer som transportbåt for kokeriene SOLGLIMT, KOSMOS II og PELAGOS denne sesongen.
1938 Tilbake til KOSMOS-ekspedisjonene for sesongen 1938/39 som fangstbåt med Asbjørn Larsen som skytter.
1939 Sesongen 1938/39 innbringer 94.307 fat hvalolje.
Til Sydishavet som fangstbåt for KOSMOS sesongen 1939/40. Skytter er Asbjørn Larsen.
1940 Etter sesongen, ankommer Walvis Bay 19/03.
Forlater Walvis Bay 02/09 for Halifax sammen med
H. J. BULL, KOS II, KOS V og KOS I under ledelse av hvalskytter Aksel Akselsen på H. J. BULL. Ankommer Pernambuco, Brasil 16/09. Avgår 28/09 og ankommer Trinidad 11/10. Ankommer Halifax, Nova Scotia, Canada 20/10.
Kokeriet KOSMOS senkes på vei fra Walvis Bay med årets produksjon på 106.250 fat hvalolje om bord.
KOS VI går sammen med andre fangstbåter til Lunenburg, Nova Scotia, Canada Innleid av den norske marine 20/07, etter ankomst Lunenburg og omgjort til anti-ubåt fartøy med norsk besetning fra 29/09. KOS VI ble omdøpt til HMS FARSUND (FY-358) 26/10.
1941 Under krigsårene frem til 1945, stasjonert på Island.
1946 Returnert til sine eiere i juni.
Ankommer verkstedet på Framnæs som FARWIND 08/07. Går i dokk 09/07 og frem til 11/07. Forlater verkstedet samme dag. Får tilbake sitt opprinnelige navn KOS VI. Tilbake på verkstedet 12/09. I dokk fra 17/09 til 09/10. Forlater verksted og havnen samme dag.
1947 Utrustet som hvalbåt og går til Peru med Fl/k ANGLO NORSE for å fangst på Stillehavskysten sesongen 1947/48.
1948 Fanger også sesongen 1948/49 med ANGLO NORSE på Peru kysten.
1949 ANGLO NORSE og hvalbåtene flytter over til området rundt Madagaskar for sommersesongen.
1950 Fortsetter fangst med ANGLO NORSE. ANGLO NORSE har fått nye eiere: l'Armement Baleinier S.A., France. Fanger fortsatt for The Spermacet Whaling Co på kysten av Madagaskar. Nå med ni hvalbåter
1951 Sesongen 1951/52 er KOS VI og resten av ANGLO NORSE - ekspedisjonen tilbake på feltene utenfor Peru.
1952 Går i opplag frem til 1957.
1957 Solgt til Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg, Sundhordaland.
1961 Solgt til Ottar Jensen & Bjarne Markussen P/R, Harstad.
1962 Ombygget til fiskefartøy. Nytt maskineri innstallert. En Wichmann, 500 BHK. Omdøpt til J. M. SENIOR. Ny tonnasje og dimensjoner: 299 brt, 132 nrt. Loa: 139,7'-B: 24,1'.
Registrert i Harstad. Fiskerimerket T-34-H.
1971 Forlenget. Nye dimensjoner Loa: 139’7″-Lbp: 131,3’–B: 24,1’-12,7’. Ny tonnasje: 296 brt, 128 nrt, Korresponderende reder er nå Bjarne Markussen, Harstad. Fremdeles som T-34-H.
1974 Ny fremdriftsmotor. En ny hovedmotor på 1000 hk Wichmann 8 ACA (en serie som var mye brukt i sildeskuter).
1978 Eier er Bjarne Markussen, Harstad.
1980 Kondemnert og hugget.

 

 

History in English:

1928 She was one of a series of seven whale catchers that Anders Jahre ordered while KOSMOS was ordered. As we recall from the letter that Anders Jahre sent to ing. Chr. Fred. Christensen in January 1928:

PS: I'll also have 7-8 catchers, get in contact with Smith's Dock. It's urgent!

1929 Built as whaling catcher KOS VI by Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough England for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre); Sandefjord. The contract price was £ 21,000.
Delivered in July.
Catcher for the KOSMOS expedition in the Southern Ocean season 1929/30. Shooter was Markus Hytten.
1930 Total result of the season 1929/30 was 119.434 barrels of whale oil.
As catcher for the
KOSMOS expedition in the Southern Ocean season 1930/31. Shooter was Henrik Bergsted.
1931 Total expedition result of season 1930/31 was amounted 197.979 barrels of whale oil.
Laid up during season 1931/32.
1932 As catcher for the season of 1932/33 for the KOSMOS expedition. Shooter was Erling Iversen.
1933 The season of 1933/34 not operative.
1934 Working as buoy boat for the Fl/F KOSMOS in the season of 1934/35.
1935
Back as catcher for Fl/F KOSMOS in the season of 1935/36.
1936 Catching for Fl/F
FRATERNITAS season of 1936/37 after she had her stern slip fitted at AB Götaverken, Gothenborg. FRATERNITAS left Gothenborg for the whaling ground. Called Walvis Bay, South West Africa for bunkering. Received bunkers from Fl/F KOSMOS II. Followed by catcher KOS III, V, VI, VII og XIII.
1937
The season ended 07/03-1937. The resultat of the season 1936/37 was 117.000 bbls.

Arrived the ship yard of Framnæs 16/04 for her first time. Shifted from the yard 26/04. Returned to the yard 18/05. In dry dock from 08/06 to 09/07. Shifted from the yard 12/08. A short docking from 24/09 to 25/09, shifted to storing place. Visit to the yard for the last time 04/10. Left the yard 15/10 and left Sandefjord 18/10.
Left for the whaling ground in south as catcher for factory ULYSSES the season of 1937/38 for whaling in the Southern Oceans. Meet the mother ship in Walvis Bay. Continued, heading for the whaling ground 27/11. Shooter was Ole Iversen.
The factory KOSMOS was used as transporter for the factory
SOLGLIMT, KOSMOS II and PELAGOS the season of 1937/38.
1938 Returned to the KOSMOS-expedition for the 1938/39 as catcher. Shooter was Asbjørn Larsen.
1939 The season of 1938/39 the total result was 94.307 bbls whale oil.
Left for the Southern Oceans as catcher for the factory KOSMOS the season of 1939/40. Shooter was Asbjørn Larsen.
1940 After end of whaling season, arrived Walvis Bay 19/03. Leaving Walvis Bay 02/09 for Halifax together with H. J. BULL, KOS II, KOS V and KOS I under the leadership of gunner Aksel Akselsen on H. J. BULL. Arrived Pernambuco 16/09. Departed 28/09 and arrived Trinidad 11/10. Finally arrived Halifax 20/10.
The factory KOSMOS was taken and scuttled on her route from Walvis Bay with the whole cargo of whale oil produced the season onboard. A total of 106.250 bbls.
KOS VI reached with her followers Lunenburg. Hired by the Royal Norwegian Navy 20/07 aftre arrival and converted to an anti-uboat vessel with Norwegian crew from 29/09. KOS VI was renamed HMS FARSUND with pennant FY-358 26/10.
1941 During the WWII until 1945 stationed at Iceland.
1946 Returned to her owners in June. Arrived the shipyard of Framnæs as FARWIND 08/07. Went to dry dock 09/07 and until 11/07. Left the yard same day. Back on the yard 12/09. In dock again from 17/09 to 09/10. Left the yard and port of Sandefjord the same day.
1947
Re-built as catcher and sent to the coast of Peru with the Fl/F ANGLO NORSE for whaling in the Pacific Ocean off Peru the season of 1947/48.
1948 Also season of 1948/49 as catcher with ANGLO NORSE at the coast of Peru.
1949 ANGLO NORSE and her catchers moves to the whaling ground off Madagascar during summer season.
1950 Continues as catcher for ANGLO NORSE. ANGLO NORSE has new owners, l'Armement Baleinier S. A. France. Still on behalf of the The Spermacet Whaling Co on the coast of Madagascar. Now with nine whale boats.
1951 The season of 1951/52 the KOS VI and the ANGLO NORSE - expedition moves back to the coast of Peru.
1952 Laid up until 1957.
1957 Sold to Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg, Sundhordaland.
1961 Sold to Ottar Jensen & Bjarne Markussen P/R, Harstad.
1962 Converted to fishing vessel. New propulsion, a Wichmann, 500 BHK installed. Renamed J.M.SENIOR. New tonnage and dimension: 299 grt, 132 nrt. Loa: 139,7' - B: 24,1'.
Registered with Harstad as home port and recorded in the register of fishing as T-34-H.
1971
Lengthened. New dimension: Loa: 139’7″ - Lbp: 131,3’ – B: 24,1’ - 12,7’ (ft). New tonnage: 296 brt, 128 nrt, Corresponding owner is now Bjarne Markussen, Harstad. Still as T-34-H.
1974 New main engine of 1.000 bhp type Wichmann of 8 ACA design (a type of main engines often used in the herring fleet.).
1978 Owner still Bjarne Markussen of Harstad.
1980 Condemned and broken up.

 

 

SFJ00119290720001 KOS VI (2)med andre hvalbåter i sommeropplag i Sandefjord. Bilde via Anders Christiansens postkort samling.

 

SFJ00119290720003 KOS VI I KRIG (1). Kos-flåten har kommet til Lunenburg, Nova Scotia, Canada under krigsutbruddet for ombygging til krigsinnsats. Fra venstre KOS XIII, KOS VI, KOS VIII og KOS XVII. Bilde via Harald Fevang.

 

 

SFJ00119290720002 KOS VI (3) kommer langs siden på ”koka”.

SFJ00119290720005 KOS VI I etter ombygging til fiskefartøy. Her som J. M. SENIOR. Bilde via Ole-Gustav Årnes

               

Kilde: Utdrag fra ”Kosmos gjennom 25 år” samt warsailors.com, boken ”På alle Hav – Skipene i
Anders Jahres rederi”, Ole Gustav Årnes
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 11/04-2019 (RI)