SFJ00119290020002 DS/Hvb KOS VII. Hvalbåter i sommeropplag under utrustning. KOS VII som nr. 3 fra venstre. Bilde via Anders Christiansens samlinger.

 

1929 DS/Hvb KOS VII (SFJ001192908)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

30281

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1929/07

Bnr (Sno):

867

Bygger (yard):

Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

248 brt, 88 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 119,7'-Lbp: 115,7'-B: 24,1'-D: 12,8'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDKZ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. dia.: 14"-23"-39", slag/stroke: 24". 887 IHK. Bygget ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt, heteflate (HF): 2.292 ft². Bygget ved Blair & Co. Ltd, Stockton-on-Tees, England.

 

 

Bemanning (crew):

11 pers

 

 

Historikk:

1928 Den var den siste av en serie på syv hvalbåter som Anders Jahre bestilte samtidig som KOSMOS ble bestilt.Som vi husker fra brevet som Anders Jahre sendte til ing. Chr. Fred. Christensen i januar 1928 :

PS: Jeg skal også ha 7-8 hvalbåter, sett deg i forbindelse med Smiths Dock. Det haster!

1929 Bygget som hvalbåt KOS VII ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank-on-Tees, Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre); Sandefjord.
Sjøsatt 23/05, ferdigstilt 01/07-1929. Kontraktprisen var £ 21.000 for hvert fartøy. Overlevert i juli.
Satt inn i fangst for KOSMOS-ekspedisjonen fra sesongen 1929/30. Skytter var Henrik Bergsted.
1930 Fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1930/31. Skytter var Sigurd Andersen.
1931 I opplag sesongen 1931/32.
1932 Fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1932/33. Skytter var Henrik Bergsted.
1933 Ikke i drift sesongen 1933/34.

1934 Sendes ut som bøyebåt for KOSMOS-ekspedisjonen i sesongen 1934/35. Skytter var Johannes Andersen.
1935 Fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1932/33. Skytter var Johannes Andersen.
1936 Utleid til FRATERNITAS-ekspedisjonen (Fraternitaskompagniet Aktieselskap (A. P. Møller), København, Danmark disponert av Anders Jahre) som fangstbåt for sesongen 1936/37. Skytter var Johannes Andersen
1937 Utleid til Fl/k ULYSSES
(Western Operating Corp. (Hans Isbrandtsen), New York, NY, USA, disponert av The Spermacet Whaling Co. (Anders Jahre)) som fangstbåt for sesongen 1937/38. Skytter var Nils Iversen.
1938 Kommer tilbake til KOSMOS som fangstbåt for sesongen 1938/39. Skytter var A. Hjelm Johnsen.
1939 Fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1932/33. Skytter var Theodor Marthinsen
1940
Etter endt sesong ankom Walvis Bay, South West Africa 20/03. Innlemmet i den britiske marine fra november og avgikk Walvis Bay 12/11. Ankom Freetown, Sierra Leone 25/11. Avgikk Freetown 03/12 og ankom St. Vincent, Kapp Verde 07/12. Avgikk 09/12 med kurs for øyen St. Michaels, Cornwall. Ankom 15/12. Avgikk fra St. Michaels 21/12 og ankrer i elven Clyde, Scotland.
1941 Avgikk ankerplass 04/02 i konvoi sammen med kompanibåtene KOS VIII og KOS IX og ankret ved Methil Roads, Scotland 07/02. Legger til ved Shields, England 09/02.
Bygget om til minesveiper og utrustet i Jarrow, England. KOS VII ble omdøpt til HMS DAYBREAK. Tjenestegjorde for britiske The Royal Navy (RN) under hele krigen.
Registrert med ankomst Gibraltar 18/06.
1945 Tilbakelevert til eierne i juni. Reparert og tilbakestilt som hvalbåt og reparert i Durban, Sør-Afrika. Fikk tilbake navnet KOS VII.
Utleid til ANTARCTIC-ekspedisjonen for fangst i Sydishavet for sesongen 1945/46.
1946 Sendt til Sydishavet med KOSMOS IV som bøyebåt for sesongen 1946/47. Skytter var Einar Akselsen.
1947 Sendt til isen med KOSMOS IV som fangstbåt sesongen 1947/48. Skytter var Hansteen Andersen.
1948 Lagt i opplag i Walvis Bay.
1949 I sommerfangst ut fra Cap Lopez, Gabon med JARAMA-ekspedisjonen (Spermacet Whaling Co. Ltd (Jahre-gruppen: Anders Jahre, Svend Foyn Bruun, Anton von der Lippe), Panama. Disponent Anders Jahre).
Fangsten starter 19/06 og avsluttes 14/10. Sendes til isen igjen som fangstbåt for KOSMOS IV for sesongen 1949/50. Skytter var Petter Ellefsen.
1950 Fungerer som fangstbåt på kysten av Madagaskar med ANGLO NORSE. Solgt til L'Armement Baleinier S.A., France. Disponent er Spermacet Whaling Co. (A. Jahre).
1951 Tilbake på feltet ved Cap Lopez med JARAMA-ekspedisjonen.
1952 Solgt til Whale Products Ltd, Brisbane, Queensland, Australia. Beholder navnet. Settes i fangst fra landstasjonen Tangalooma, Moreton Island, Queensland frem til 1956.
1957 Solgt til Cheynes Beach Whaling Co. Ltd, Brisbane. Fremdeles med KOS navnet. Fangster fra Frenchman Bay, Albany, WA, Australia inntil 1960.
1962 Solgt til J. Franctovich, Freemantle WA, Australia under samme navn. Fortsetter fangst fra Frenchman Bay, Albany frem til 1965.
1968 Nedrigget og senket ved Rottnest Island, Western Australia 22/06.

 

 

History in English:

1928 She was the last of a series of seven whale catchers that Anders Jahre ordered while KOSMOS was ordered. As we recall from the letter that Anders Jahre sent to ing. Chr. Fred. Christensen in January 1928:

PS: I'll also have 7-8 catchers, get in contact with Smith's Dock. It's urgent!

1929 Built as a whale catcher KOS V at Smith's Dock Co., Ltd, Middlesbrough for the whaling company Kosmos A/S (Anders Jahre); Sandefjord.
The contract price was £ 21,000.

Launched 23/05 and completed 01/07-1929. Contract price belived to be £ 21.000 for each of the catchers. Delivered in July.
Used as catcher the KOSMOS-expedition from the season of 1929/30. Shooter was Henrik Bergsted.
1930 Catcher for KOSMOS- expedition season 1930/31. Shooter was Sigurd Andersen.
1931 Laid up season 1931/32.
1932 Catcher for KOSMOS- expedition season 1932/33. Shooter was Henrik Bergsted.
1933 Ikke i drift sesongen 1933/34.

1934 Sent out as buoy boat for KOSMOS-expedition the seaon of 1934/35. Shooter was Johannes Andersen
1935 Again cathing for KOSMOS in the season of 1935/36.
1936 Let out to the FRATERNITAS-expedition (Fraternitaskompagniet Aktieselskap (A. P. Møller), Kjøbenhavn managed by Anders Jahre) as catcher for the season of 1936/37. Shooter was Johannes Andersen.
1937 Let out to Fl/F ULYSSES (Western Operating Corp. (Hans Isbrandtsen), New York, managed by The Spermacet Whaling Co (A. Jahre)) as catcher the season of 1937/38.
Shooter was Nils Iversen
1938 Again serving KOSMOS as catcher the season of 1938/39.
Shooter was A. Hjelm Johnsen.
1939 Catcher for KOSMOS- expedition season 1939/40. Shooter was Theodor Marthinsen.

1940
After end of season arrived Walvis Bay 20/03. Included in the British Royal Navy from November on Left Walvis Bay for England 12/11. Arrived Freetown 25/11. Departed Freetown 03/12 and arrived St. Vincent at Cape Verde Islands 07/12. Departed 09/12 heading for England with course for the island of St. Michaels in Corwall. Arrived at 15/12. Left St. Michaels 21/12 ans anchored in river Clyde in Scotland.
1941 Left the anchorage 04/02 in convoy together with catcher KOS VIII and KOS IX and anchored at Methil Roads, Scotland 07/02. Alongside in Shields 09/02.
Converted to warfare as by the Royal Navy as minesweeper and final equipped at Jarrow. KOS VII was renamed HMS DAYBREAK. In service for The Royal Navy (RN) during the whole war.
Registered as arrived Gibraltar 18/06.
1945 Returned to her owners in June. Repaired and set back as catcher in Durban, South-Africa, and renamed KOS VII. Let out to the ANTARCTIC-expedition for catching in the Antarctic the season of 1945/46.
1946 Sent to Antarctic with factory KOSMOS IV as buoy boat the season of 1946/47. Shooter was Einar Akselsen.
1947 Again sent out with KOSMOS IV, the season of 1947/48. This season as catcher. Shooter was
Hansteen Andersen.
1948 Laid up in Walvis Bay, South-West Africa (Namibia).
1949 During summer season catching for the shore station in Cap Lopez, French Congo (Gabon) with the JARAMA-expedition. Season started on 19/06-1949 and ended on 14/10-1949. Again joining KOSMOS IV for the season of 1949/50, as catcher. Shooter was Petter Ellefsen.
1950 Served as catcher on the coast of Madagascar with the factory ANGLO NORSE. Sold in May to Armement Baleinier S. A. France. Still whaling for The Spermacet Whaling Co (A. Jahre), on the coast of Madagascar. This time with nine catchers
1951 Returned to the whale fields at Cap Lopez, French Congo (Gabon) with the JARAMA-expedition.
1952 Sold to Whale Products Ltd., Brisbane. Name unchanged. Catching from the shore station Tangalooma, Moreton Island until 1956.
1958 Sold to Cheynes Beach Whaling Co Ltd, Brisbane, Australia. Still by the KOS-name Catching from the Frenchman Bay, Albany, Australia until 1960.
1962 Sold to J. Franctovich, Freemantle under same name. Continued cathing from Frenchman Bay, Albany, Australia until 1965.
1968 De-rigged and scuttled at Rottnest Island, Western Australia 22/06.

 

 

SFJ00119290820002 HVB KOS VII (1). Hvalbåter i sommeropplag under utrustning ved Mågerø Verft, Tjøme. KOS VII ytterst til venstre. Bilde via Anders Christiansens samlinger

             

Kilde: Utdrag fra ”Kosmos gjennom 25 år”, samt warsailors.com., boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres
rederi”, «Norsk Hvalfangst Tidende»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/04-2019 (RI)