TBG11619291020001 DS/Hvb SILVA med den første konstruerte jagerbroen på plass. Bilde via Harald Fevang.

 

1929 DS/Hvb SILVA (SFJ001192910)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

145969

Flagg (flag):

NOR

Havn (Port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1924/02

Bnr (Sno).:

789

Bygger (yard):

Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough England.

Eier (owner):

I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

Lloyds +100A1 Whaler

 

 

Tonnasje (Tonnage):

221 brt. 78 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 119’-Lbp: 110,4’-B: 23,1’-D: 13,2’.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Trådløs kommunikasjon

Kallesignal (Call sign.):

GMWL/LMPO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin, (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam. 14”–23”–39”, slag/stroke 24”, 85 NHK/640 IHK. Bygget av Smith’s Dock Co. Middlesbrough.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 hoved dampkjel (ildrørskjel/firetube boiler), kullfyrt, (coal).

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1924 Bygget som hvalbåt SILVA av Smith’s Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England for South Georgia Co Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Scotland. Sjøsatt 08/01. Levert i februar som den andre av tre søstre. SCAPA, SILVA og SONJA. Registrert på Stanley, Falkland Islands (UK).
Sendt til Leith Harbour, Syd Georgia og fanget for stasjonen i sesongen 1924/25.
1925 Fanget for Fl/k SARAGOSSA under sesongene 1925/26 til 1928/29, men også for Fl/k SEVILLA i deler av siste sesong.
1926 Historisk milepæl: Verdens første hvalbåt med jagerbro. Under fangst rundt Syd Shetlandsøyene konstruerte skytter Ole Iversen fra Natholmen, Sandeherad (nå Sandefjord kommune), en direkte brogang mellom styrhus og lemmene, ”jagebro”. Prototypen, (kalt "Natholmbroa"/"Iversenbroa"), ble bygget på land og montert ombord under et opphold på Deception Island og dannet skole for fremtidige konstruksjoner.
1929 Solgt til I/S Sevilla (Gustav B. Bull, Tønsberg) (Disponent var Anders Jahre, Sandefjord). Videresolgt i desember til A/S Sevilla (Waalman & Bugge), Tønsberg. Navn uendret. Fanget pelagisk for Fl/k STROMBUS i Antarktis sesongen 1929/30
1930 Solgt til Hvalfangeraktieselskapet Polhavet (Granøe & Fuhr), Tønsberg. Registrert på Polar Whaling Co. Ltd (D. Geddes), Leith.
1931 Pr. Lloyd’s Reg.; eid av samme selskap, men nå med Salvesen som disponent.
1933 Solgt i oktober til Polar Whaling Co. Ltd (Chr. Salvesen), Leith. Navn uendret.
1937 I fangst for Polar Whaling Co. på landstasjonene Rose-au-Rue, Newfoundland, Canada og Hawke Harbour, Labrador, Canada i tre sesonger.
1940 Rekvirert i februar av Royal Navy.
1946 Returnert eierne i mars, men funnet uøkonomisk å sette i stand. Solgt til Ministry of Transport, London og sendt i opplag.
1949 I august solgt til Fosnavåg Havfiskeselskap (L. E. Sande), Ålesund.
1950 Ombygget til fiskefartøy ved verksted i Molde. Forlenget til Loa: 129,6’. Installert dieselmotor, Deutz. 4-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 320 x 450 mm. 500 BHK ved 380 o. min. Bygget av Klöckner-Humboldt-Deutz, Köln, Vest-Tyskland. Fartøyet målt til 295 brt, 126 nrt.
Omdøpt til FOSNAVÅG med kallesignal LMPO. Registrert i Ålesund med fiskerimerke M-354-HØ.
1958 Solgt til Johan E. Hareide A/S, Hareid, Ålesund. Omdøpt til HAREIDINGEN M-99-HD.
1968
Omdøpt til NORDINGEN.
1970
Solgt i februar til Brødrene Anda, Stavanger for hugging.

 

 

History in English:

1924 Built as whale catcher SILVA (II) by Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank for South Georgia Co Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith. Launched 08/01-1924 and delivered in February. The second one of the three sisters SCAPA, SILVA and SONJA. Registered with Stanley, Falkland Islands (UK) as homeport.
Sent to Leith Harbour, South Georgia and was catching for the shore-station in the season of 1924/25
1925 Catching for Fl/F SARAGOSSA in the Antarctic from 1925/26 to the 1928/29 season. Also catching for Fl/F SEVILLA in the 28/29-season.
1926 Whaling History: World’s first whale catcher equipped with gunner’s bridge. Innovated by gunner Ole Iversen of Sandefjord. Based on a simple sketch, a prototype (called "Natholmbroa"/"Iversenbroa") was made at Deception Island, South Shetlands and fitted onboard. Within a few years such timesaving bridges became standard equipment.
1929 Sold to Sevilla Whaling Co., London, (A/S Sevilla, Tønsberg managers). Name unchanged. Catching pelagic for Fl/F STROMBUS season 1929/30.
1930
Owned by Polar Whaling Co. (D. Geddes, manager), Leith, Scotland.
1931 According Lloyds Register, owned by the same company but Salvesen as managers.
1933 In October purchased by Salvesen. Name unchanged.
1937 Catching for shore stations Rose-au Rue and Hawke Harbour, Newfoundland, Canada.
1940 In February requisitioned by Royal Navy.
1946 Returned to owners in March. Found uneconomic to refit. Sold to MOT and laid-up.
1949 In August sold to Fosnavåg Havfiskselskap (L.E. Sande), Aalesund Norway.
1950 Converted to motor fishing vessel. Lengthened abt. 20 feet to loa.129.6’ and fitted with a new 6-cyl. oil-engine 4-stroke/single acting. Cylinder dim.: 320 x 450 mm. 500 BHP at 380 rpm. Built by Klockner-Humbolt Deutz AG, Cologne.
New tonnage 295 Grt, 126 nt. Norwegian call signal LMPO. Renamed FOSNAVÅG, registered in Ålesund and with fishing id. as M-354-HØ.
1958
Sold to Johan E. Hareide A/S, Hareid, Ålesund.  Renamed HAREIDINGEN registered as M-99-HD (Hareid).
1968
Renamed NORDINGEN
1970
Sold in February for scrapping to breaker Brødr. Anda, Stavanger. 

 

 

TBG11619291020001 DS/Hvb SILVA som Mk FOSNAVÅG av Ålesund H-354-HØ

TBG11619291020001 DS/Hvb SILVA off Hawke Harbour (ukjent kunstner)

 

               

Kilde: «From 70N to 70S» Graeme Somner 1984, Lokale arkiver, LR 1930-39 & 1951/52,
Hvalfangstmuseet, Sandefjord, «Twentieth Century Shore-station whaling in Newfoundland and
Labrador», Sanger & Dickinson 2005, Lardex arkiv.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen
Sist oppdatert: 25/04-2021 (RI)