SFJ00119291120001 DS/HVB SOUSA. Bilde via Ulf. W. Gustavsen. Gjengitt med tillatelse fra Norsk Sjøfartsmuseum.

 

1929 DS/Hvb SOUSA (SFJ001192911)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

148246

Flagg (flag):

BRI

Havn(port):

Leith

Byggeår (year built):

1924/10

Bnr (Sno):

673

Bygger (yard):

Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.

Eier (owner):

I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

BS* Whaler

 

 

Tonnasje (Tonnage):

223 brt., 81 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 116,5’-Lbp: 110,4’–B: 23,1’–D:13,2’.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radiopeileapparat.

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Radiotelefoni- og telegrafi

Kallesignal (Call sign.):

KQSC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 14”-23”-39”, slag/stroke: 24”. 85 BHK/640 IHK. Bygget ved Smith's Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt med 3 fyrganger. Total heteflate (HF): 1.900 ft². Bygget ved Smith’s Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1924 Bygget som hvalbåt SOUSA ved Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Scotland. Sjøsatt 22/04. Levert i oktober som den andre av tre søstre bygget på samme tid i begynnelsen av 1924. Søstrene var SEMLA, SOUSA og SAIMA. Det ble bygget 6 hvalbåter for Salvesen på Smith’s Dock dette året. SOUSA var den femte. Dette var den andre serien i 1924 side de leverte SUBRA til Salvesen i oktober 1916.
Satt i fangst for
Fl/k SEVILLA i sesongene 1924/25 og til og med sesongen 1927/28
1929 Solgt om sommeren for £105.000 sammen med kokeriet SEVILLA og tre andre hvalbåter til I/S Sevilla (Gustav B. Bull, Tønsberg), Sandefjord. Disponent Anders Jahre, Sandefjord. Selv dro han på hvalfangst som fangstbestyrer for Lars Christensen. Selskapet med kokeri og hvalbåter, solgt videre i desember til Waalman & Bugge, Tønsberg. Registrert med Sandefjord som hjemmehavn.
SEVILLA-ekspedisjonen ble sendt til Sydishavet det året.
Kallesignalet ble skiftet til KQSC.
1930 I januar stiftet Waalman & Bugge selskapet A/S Sevilla. Solgt til det nyopprettede Hvalfangerselskapet Polhavet (Granøe & Fuhr A/S), Tønsberg. Dette selskap stiftet i mai selskapet Polar Whaling Co. Ltd (A/S Polhavet), London, England og flåten ble så leid ut til dette selskapet da A/S Sevilla mente at dette gamle skipet ikke kunne konkurrere med de mer moderne kokeriene.
1933 Selskapet Polar Whaling Co. Ltd overtatt i oktober av Chr. Salvesen, Leith. Fartøy registrert under britisk flagg med Port Stanley, Falklandsøyene som hjemmehavn. Navn uendret. Ingen dokumentert videre fangsthistorikk, men lå trolig en tid i opplag ved Tønsberg.
1940 Ble tatt av tyskerne på opplagsplassen ved Tønsberg i april hvor den lå sammen med POLAR 1 (ex NORRØNA), POLAR 3 (ex SOUTHERN PRINCESS) og Salvesens SAIMA (alle under britisk flagg). Ført til marineverftet i Horten og utrustet til vaktskip. Omdøpt og satt under tysk kommandoflagg 25. juli som HERMANN (NT-11) (NT = Norwegen Trondheim) Overført til Hysnes basen ved Trondheim.
1941 Registrering forandres til ND-11 (Trondheim ble Drontheim) da betegnelsen NT ble overført til Tromsø.
1943 Havarerte (trolig grunnstøtt) og sank 02/12. Senere hevet og midlertidig reparert.
1944 Registrert som patruljebåt V-6405, men mest sannsynlig ikke i bruk men permanent opplagt på Hysnes basen ut krigen.
1945 Tilbakelevert i mai til eierne. Får tilbake navnet SOUSA. Antatt full renovering ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.
1946 Solgt i april til Valdemar Skogland A/S, Haugesund. Videresolgt i oktober til Ole Abrahamsen, Vedavågen for total ombygging.
1949 Ferdig ombygget i juli, som kombinert fiskefartøy og lasteskip. Omdøpt til SAAØY (R-74-A) med LLZS som nytt kallesignal. Dampmaskineriet erstattet med en Wickmann 2-takt/enkeltv, 4-sylinder råolje motor, syl. dim.: 320 x 320 mm. 250 BHK. Bygget ved M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset. Ny tonnasje; 229 brt. Service fart oppgitt til 8,0 knop.
Benyttet på vintersildefiske og Islandsfiske. I bruk som frakteskip utenom fiskesesongene.
1965 Etter kommunesammenslåing på Karmøy fikk båten R-715-K som nytt fiskerinummer.
1968 Fremdriftsmotor fornyet med en ny dieselmotor, Alpha M5. 5-sylinder. 350 BHK. Bygget i 1965 ved Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark.
1972 Forlenget med 27 fot. Ny tonnasje: 298 brt, 172 nrt. Ny total lengde 137 ft.
1979 Solgt i april til A/S Saaøy (Audun Herland), Farsund.
1983 Overført til P/R Saaøy (A. Herland), Farsund.
1984 Solgt til Ardiano Antonio Imn, Sao Vicente, Kapp Verde. Omdøpt til BUBISTA. Ukjent bruk.
I service pr. 2007

 

 

History in English:

1924 Built as whale catcher SOUSA by Smith's Dock Co. Ltd., Middlesbrough, UK (673) for The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co), Leith. Launched on 22/04-1924. Delivered in October as the second of three sisters built at the same time in early 1924. The sisters were SEMLA, SOUSA and SAIMA. Six whale catchers were built for Salvesen at Smith's Dock this year. SOUSA was the fifth. This was the second series of 1924 since they delivered SUBRA to Salvesen in October 1916.
Started catching for Fl/k SEVILLA the season of 1924/25 and until end of 1927/28 season.
1929 During summer sold together with the factory ship SEVILLA and three other catchers to I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Sandefjord for £105.000. Gustav B. Bull left the management to Mr. Anders Jahre and he himself went to the whaling ground as whaling manager for Mr. Lars Christensen. The I/S Sevilla was sold further to Waalman & Bugge, Tønsberg during the month of December. Registered with Sandefjord as homeport.
Her call sign was changed to KQSC.
1930 In January company Waalman & Bugge of Tønsberg established the A/S Sevilla. Again the fleet was sold. This time to the newly established company Hvalfangerselskapet Polhavet (Granøe & Fuhr A/S), Tønsberg.
This company established a new company, the Polar Whaling Co. Ltd. (A/S Polhavet) of London in May. The whole fleet hired out to this company. The reason that the A/S Sevilla found the factory SEVILLA too old to compete with the new and more modern factories.
1933 The company Polar Whaling Co. Ld taken over by Chr. Salvesen, Leith in October. The vessel registered under British flag with Port Stanley, Falkland Islands as home port. Name unchanged. No documentation of whaling history, but probably laid up in the Tønsberg area.
1940 Captured by German Navy whilst laid up in Tønsberg in April together with POLAR 1 (ex NORRØNA), POLAR 3 (ex. SOUTHERN PRINCESS) and the Salvesen vessel SAIMA (alle british registered.). Taken to the navy yard in Horten and converted to patrol vessel. Renamed and put under German command on 25/07-1940 as
HERMANN (NT-11)(NT = Norwegen Trondheim). Transferred to the German base at Hysnes, Trondheim, Norway.
1941 Register number changed to
ND-11 (Trondheim became Drontheim) as the NT was transferred to the district of Tromsø.
1943 Wrecked (probably grounding) and sunk on 02/12-1943. Later refloated and temporary repaired.
1944 Registered as vorpostenboot V-6405, but likely in permanent lay up at the base of Hysnes until the end of the war.
1945 Returned to the Salvesen company in May. Renamed SOUSA. Probably taken to Kaldnes mek. Verksted for renovation.
1946 Sold to Valdemar Skogland A/S, Haugesund, Norway in April. Further sold to Ole Abrahamsen, Vedavågen for total conversion to fishing vessel.
1949 Completed as a combined fishing vessel and freighter. Renamed
SAAØY (R-74-A) and new call sign as LLZS. Steam machinery replaced by an oil engine, 2-stroke/single acting, 4-cylinder, cyl.dim.: 320 x 320 mm, 250 BHP. Made by M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset. New tonnage: 229 grt. Service speed as 8,0 knots. Used as fishing vessel on winter herring and fishing round Iceland. Used as freighter outside fishing seasons.
1965 After merging the municipal borders on Karmøy her fishing registry number was changed to
R-715-K.
1968 Replaced the engine with a new engine. A type Alpha M5 engine, 5-cylinder, 350 BHP by Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn, Denmark installed.
1972 Lengthened 27 feet, tonnages now 298 grt, 172 nrt. New length: 137 ft.
1979 Sold in April to A/S Saaøy (Audun Herland), Farsund, Norway. Name unchanged.
1983 Transferred to P/R Saaøy (Audun Herland), Farsund, Norway. Name unchanged.
1984 Sold to Ardiano Antonio Imn, Sao Vicente, Cabo Verde. Renamed BUBISTA. Unknown use.
Still in service in 2007

 

 

SFJ00119291120002 DS/HVB SOUSA på fiske som SAAØY. Bilde via Ulf. W. Gustavsen.

SFJ00119291120003 DS/HVB SOUSA som SAAØY i fraktfart. Bilde via Ulf. W. Gustavsen.

SFJ00119291160001 DS/HVB SOUSA stempel dampmaskin anno 1920.

             

Kilde: «From 70 North to 70 South» Graeme Somner, UK, Lloyds Reg. 1951/52, bladet ”Skipet”, Lardex arkivet,
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen, Ulf W. Gustavsen og Helge Lund, Drammen.
Sist oppdatert: 27/04-2021 (RI)