SFJ00119291220001 DS/HVB SAIMA sammen med resten av SEVILLA ekspedisjonen. SAIMA i midten.

 

1929 DS/Hvb SAIMA (SFJ001192912)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

5379042

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1924/05

Bnr (Sno):

674

Bygger (yard):

Smith's Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England.

Eier (owner):

I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

221 brt, 78 nrt

Dimensjoner (size):

L: 110'-B: 23'-D: 13'.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

KQSC (VPSW)

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 14”-23”-39”, slag/stroke: 24”. 85 NHK/640 IHK. Bygget ved Smith's Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt med 3 fyrganger. Total heteflate (HF): 1.900 ft². Bygget ved Smith’s Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England.

 

 

Bemanning (crew):

13 pers,

 

 

Historikk:

1924 Bygget som hvalbåt SAIMA ved Smith's Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England for South Georgia Co Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Scotland. Sjøsatt 22/04.
Levert i oktober som den tredje av tre søstre bygget på samme tid i begynnelsen av 1924. Søstrene var SEMLA, SOUSA og SAIMA. Det ble bygget 6 hvalbåter for Salvesen på Smith’s Dock dette året. SOUSA var den sjette. Dette var den andre serien i 1924 side de leverte SUBRA til Salvesen i oktober 1916.
Satt i fangst for Fl/k SEVILLA i sesongene 1924/25 og til og med sesongen 1927/28
1929 Solgt om sommeren for £105.000 sammen med kokeriet SEVILLA og tre andre hvalbåter til I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg. Gustav B. Bull overlot disposisjonen av selskapet til Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord og dro så på hvalfangst som bestyrer for Lars Christensen. Selskapet, med kokeri og hvalbåter, solgt videre i desember til Waalman & Bugge, Tønsberg. Kallesignal blir forandret til KQSC.
1930 I januar stiftet Waalman & Bugge, Tønsberg selskapet A/S Sevilla. Solgt videre til det nyopprettede selskapet Hvalfangerselskapet Polhavet (Granøe & Fuhr A/S), Tønsberg. Dette selskap stiftet i mai selskapet Polar Whaling Co. Ltd (A/S Polhavet), London, England og flåten ble så leid ut til dette selskapet i november da A/S Sevilla mente at dette gamle skipet ikke kunne konkurrere med de mer moderne kokeriene. SAIMA ble registrert i Stanley, Falklands Islands.
1933 SEVILLA og hvalbåtene ble solgt tilbake til Chr. Salvesen igjen i oktober. SEVILLA gikk over i rollen som transportskip og hvalbåtene nyttet til fangst.
1939 Solgt til Polar Whaling Co.
1940 Ble tatt av tyskerne på opplagsplassen ved Tønsberg i april hvor den lå sammen med POLAR 1 (ex NORRØNA), POLAR 3 (ex SOUTHERN PRINCESS) og Salvesen båt SOUSA (alle under britisk flagg). Tatt i bruk av tyske stridskrefter 15/07 om omdøpt HUNDIUS. Overflyttet til NT 12 Hafenschutzflottille, Trondheim og benevnt som NT 12 fra 25/07. Hadde et uhell og grunnstøtte i Trondheimsfjorden 03/11 og fikk store skader.
1941 Kjennemerket NT 12 skiftet til ND 12 i juli.
1944 I tiden 14/01 til 11/02 intensiveres ubåt og flyangrep på Norskekysten. På Folla 13/02 oppdages ubåten STUBBORN
. HUNDIUS ND 12 var med på å gi ubåten store skader før den slapp unna.
Overflyttet 18/05 til 64. Vorpostenflottille, Hysnes som vaktbåt med kjennetegn V 6406.
1945 Ved krigens slutt ble den beslaglagt av allierte styrker. Returnert til eierne 04/05.
1946 Solgt i april til A. Myrdal & P. Sanne, Sandnes.
1947 Ombygging og forlengelse ved Sandnes mek. Verksted, Sandnes. Forlenget med 18 fot. Ny tonnasje: 262 brt, 104 nrt. Dampmaskineriet erstattet med en 3-sylinder råoljemotor bygget i 1941 ved W. H. Allen Sons & Co. Ltd, Bedford, England. Ferdig ombygget til fiskebåt og omdøpt GANDAL.
1948 Solgt til et partrederi i Måløy. Etter motorhavari utenfor Jomfruland med en last skrapjern, solgt videre i november til Hadarøy A/S (Elias L. Garshol), Ulsteinvik. Registrert i merkeregisteret som M-29-U.
1950 Høsten gikk GANDAL til Ørens mek. Verksted i Trondheim for å få en ny motor.
1951 Installert dieselmotor, Crossley. 8-sylinder, syl. dim.: 10 ½" x 13 ½". 680 BHK. Bygget av Crossley Bros. Ltd, Manchester, England.
1952 Hadde et kjempekast med nota ved Stadt. Det var så mye sild i nota at den revnet og dro med seg den ene notbåten. Ingen ble skadet.
1957 Rederiet Hadarøy A/S gikk konkurs.
1958 Konkursboet solgt til Karsten J. Nilsen, Åsestranda. Omdøpt til MELAND. Ålesund som hjemmehavn og registrert som M-544-B i merkeregisteret.
1961 Båten blir engasjert av et fransk selskap for fiske på kysten av Mauretania med Port Etienne som base. Reder brøt kontrakten etter kort tid da selskapet ikke holdt avtalen.
1962 Solgt til Johannes R. Hareide, Hjørungavåg, Hareide. Omdøpt til VEST-TAMPEN. Registrert i Ålesund med kjennemerke M-28-HD. Ombygget ved Hjørungavaag mek. Verksted, Hjørungavaag.
Ny tonnasje: 262 brt, 104 nrt og dim.: L: 136’–B: 23,6’–D: 13’.
1963 Ny dieselmotor installert, Alpha. 8-sylindret. 640 BHK. Bygget av Alpha Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark.
1966 På vei til Vest-Grønland for fiske. Utsatt for brann ved anløp Klaksvik på Færøyene 19/08. Eksplosjon i oljefyrt bysse var årsaken og mye røykutvikling. En mann omkom. Brannen ble slukket ved hjelp av brannvesenet, men båten var så mye skadd at den måtte gjøre vendereis til Norge for reparasjon.
1983 Solgt til Vidar Pettersen, Tromsø. Etterlatt i Måløy en stund. Flyttet derfra til Ålesund hvor den lå inaktiv i flere måneder. Det ble utstedt seilingstillatelse for kun seiling på dagtid. Skulle seiles til et verksted i Vrengen sundet mellom Nøtterøy og Tjøme ved Tønsberg for ombygging til fraktebåt for fart i Karibia. Strøket av det norske skipsregister i 1983 da den ble solgt til Erna Gier, Hamburg, Vest-Tyskland. Omdøpt til MAJA.
Finner ikke noen videre historie.

 

 

History in English:

1924 Built as catcher SAIMA by Smith's Dock Co. Ltd., Middlesbrough (674) for South Georgia Co Ltd. (Chr Salvesen & Co.), Leith, Scotland. Launched on 22/04.
Delivered in October as the third of three sisters built at the same time in early 1924. The sisters were SEMLA, SOUSA and SAIMA. Six whale catchers were built for Salvesen at Smith's Dock this year. SOUSA was the sixth. This was the second series of 1924 since they delivered SUBRA to Salvesen in October 1916.
Started catching for Fl/k SEVILLA the season of 1924/25 and until end of 1927/28 season.
1929 During summer sold together with the factory ship SEVILLA and three other catchers to I/S Sevilla (Gustav B. Bull) for £105.000. Gustav B. Bull left over to Hvalfangeraktieselskapet Kosmos (Anders Jahre), Sandefjord as manager and himself went to the whaling ground as a sailing whaling manager for Mr. Lars Christensen. The company I/S Sevilla was further sold to Waalman & Bugge, Tønsberg during the month of December.
Her call sign was changed to KQSC.
1930 In January company Waalman & Bugge of Tønsberg established the A/S Sevilla. Again, the fleet was sold. This time to the newly established company Hvalfangerselskapet Polhavet (Granøe & Fuhr A/S), Tønsberg.
This company established a new company, the Polar Whaling Co. Ltd. (A/S Polhavet) of London in May. The whole fleet hired out to this company in November. The reason was that the A/S Sevilla found the factory SEVILLA too old to compete with the new and more modern factories. SAIMA have Port Stanley, Falkland Islands as homeport.
1933 Sold back to Chr. Salvesen in October. The old factory SEVILLA is used as a transport vessel and the catchers are engaged in the whaling again.
1939 Sold to Polar Whaling Co.
1940 Captured by German Navy whilst lying at layup in Tønsberg in April together with POLAR 1 (ex NORRØNA), POLAR 3 (ex. SOUTHERN PRINCESS) and the Salvesen vessel SOUSA (all British registered).
Taken in to use by German forces 15/07 and renamed HUNDIUS. Overflyttet til NT 12 Hafenschutzflottille, Trondheim og benevnt som NT 12 fra 25/07. Hadde et uhell grunnstøtte i Trondheimsfjorden 03/11 og fikk store skader.
1945 At the end of the war seized by allied forces. Returned to her owner on 04/05.
1946 Sold to A. Myrdal & P. Sanne, Sandnes, Norway in April.
1947 Re-constructed and lengthened at Sandnes mek. Verksted in Sandnes. Lengthened by 18 feet, tonnages now 262 gt, 104 nt, replaced steam machinery. Replaced by an oil engine, 3-cyl., W. H. Allen Sons & Co. Ltd., Bedford. Completed as a motor vessel. Renamed GANDAL.
1948 Sold to new owners in Måløy. After breakdown at the engine off Jomfruland with a cargo of scrap iron, it was sold further to Hadarøy A/S (Elias L. Garshol), Ulsteinvik, Norway. Registered as M-29-U.
1950
In the autumn the GANDAL went to Ørens mek. Verksted in Trondheim to get a new propulsion.
1951 Fitted with a new oil engine, 8-cylinders. Cyl. dim.: 10 ½"x13 ½", 680 BHP from Crossley Bros. Ltd., Manchester.
1952 Had a lucky catch with the purse off Stadt. But an unlucky ending. The catch contains that much herring that it burst and even drag down one of the purse boats. No one get injured in the happening.
1957 The company Hadarøy A/S went broke.
1958 Sold on auction to Karsten J. Nilsen, Åsestranda, renamed MELAND. Ålesund as homeport and fishing register as M-544-B.
1961 The boat is engaged by a French company for fishing on the coast of Mauritania with Port Etienne as a base. The shipowner broke the contract shortly after the company did not hold the agreement.
1962 Sold to J. R. Hareide, Norway, renamed VEST-TAMPEN. Registered in Ålesund with fishing register M-28-HD. The vessel now had a new upgrading. This tame at Hjørungavaag mek. Verksted, Hjørungavaag. The tonnage: 262 grt, 104 nrt and dimension: L: 136’ – B: 23,6’ – D: 13’.
1963 Again new propulsion. This time a new 8-cylinders output 640 BHP from Alpha-Diesel, A/S, Frederikshavn. Fitted in Fredrikshavn, Denmark by engine builder.
1966 On the way to West Greenland for fishing. Exposed to fire at Klaksvik at the Faroe Islands 19/08. Explosion in oil-fired galley was the cause and much smoke development. A man died. The fire was extinguished with the help of the fire department, but the boat was so damaged that it had to make a return trip to Norway for repair.
1983 Sold to Vidar Pettersen, Tromsø. Left behind in Måløy for a while. Moved from there to Ålesund where it was idle for several months. A sailing permit was issued for sailing only during the day. Would be sailed to a shiprepair yard in Vrengen between Nøtterøy and Tjøme near Tønsberg for rebuilding to a freight boat for trade in the Caribbean. Deleted by the Norwegian ship register in 1983 when it was sold to Erna Gier in Hamburg.
Renamed MAJA.
Later no trace of her destiny.

 

 

SFJ00119291220002 DS/HVB SAIMA som MAJA i 1983. Bilde fra Boken «Snurperar.»

             

Kilde: From 70 North to 70 South, Graeme Somner 1984, boken “Snurparar” av Ottesen, Anton Sævik.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen
Sist oppdatert: 10/04-2021 (RI)