SFJ00119300120001 DS/Flk NEW SEVILLA. Bilde via Ulf W. Gustavsen. Foto: Larsen, Tønsberg.

 

1930 DS/Flk NEW SEVILLA (SFJ001193001)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods og passasjerer
steam ship, general cargo and passenger.

Off.no (IMO):

1113441

Flagg (flag):

DEN

Havn(port):

København

Byggeår (year built):

1900/12

Bnr (Sno):

332

Bygger (yard):

Harland & Wolff Ltd, South Yard, Belfast Nord-Irland.

Eier (owner):

Anders Jahre, Sandefjord og A. P. Møller, København

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord og A. P. Møller, København

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

Lloyds Register.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

16.536 tdw, 13.801 brt, 6.568 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 552,0’-Lbp: 500,2'-B: 63,3'-D: 39,9'-Dypg.: 35' 1½"

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

EIK9

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 stempel dampmaskiner (steam reciprocating), fire trinns ekspansjon (quadruple exp.). Hver 4-sylinder, syl. diam.: 22,0"-31,5"-40,0"-67,0", slag/stroke: 51,0". Totalt 517 NHK/5.000 IHK. Bygget ved Harland & Wolff Ltd, Belfast, Nord-Irland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

14,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

4 dampkjeler (ildrør/fire tube boilers). Hver med dim.: 13,8’ x 19,2’ og 6 fyrganger i hver.
1 dampkjel (ildrør/fire tube boiler) med dim.: 13,8’ x 10,2’ og 3 fyrganger. Total heteflate (HF): 16.696 ft2. Alle kjeler oljefyrt, arbeidstrykk: 215 psi. Bygget ved Harland & Wolff Ltd, Belfast, Nord-Irland.

 

 

Bemanning (crew):

414 personer total for ekspedisjonen,

 

 

Historikk:

1900 Bygget som kombinert frakt og passasjerskip RUNIC ved Harland & Wolff Ltd, South Yard, Belfast, Nord-Irland for Oceanic Steam Navigation Co. Ltd (Ismay, Imrie) (White Star Line), Liverpool, England. Sjøsatt 03/04 fra slip nr. 7. Levert 22/12.
Med en passasjer kapasitet på 400 (alle 3-klasse), og etter datidens målestokk, med ”meget stor lastekapasitet”. Blant annet et lasterom innredet som fryserom.
RUNIC var søsterskip av SUEVIC, senere Fl/k SKYTTEREN, og søsterskapet fortsatte: Begge ble ombygget til kokerier ved samme verft etter samme tegning. Begge torpedert og senket under annen verdenskrig.
Jomfruturen gikk fra Liverpool, England til Sydney, Australia via Cape Town, Sør-Afrika-Albany og Adelaide, Western Australia-Melbourne Victoria, Australia.
1901 Ankom Sydney, NSW, Australia 03/01.
Fortsatte i denne ruten Australasian Line Liverpool – Australia via Cape frem til 26/09-1929.
1930 Solgt i mai til Anders Jahre og A. P. Møller for ombygging til moderskip for kveitefiske ved Grønland. Da planene ikke ble realisert ble den solgt i juni sammen med fem hvalbåtkontrakter ved Smith’s Dock, Middlesbrough, England til A/S Sevilla (Waalman & Bugge), Tønsberg. Overført i juli til selskapets underavdeling Sevilla Whaling Co. Ltd, London, England for ombygging til hvalkokeri.
Ombygget ved Fried. Krupp Germaniawerft, Kiel, Tyskland. Omdøpt til NEW SEVILLA. Registrert i London, og med SDCT som kallesignal.
Ny tonnasje: 16.400 tdw, 13.801 brt, 9.902 nrt.
Satt i fangst fra sesongen 1930/31 med de nybygde hvalbåtene BOUVET 1, 2, 3, 4 og 5.
1931 Mistet hvalbåten BOUVET 5 under fangst på slutten av sesongen 1930/31. Hvalbåten ble stengt inne av isen og skrudd ned 31/03.
I opplag i Tønsberg under 1931/32-sesongen.
1932 Chr. Salvesen & Co., Leith, Scotland overtar i april aksjemajoriteten og kontroll over A/S Sevilla/Sevilla Whaling Co. Ltd, Tønsberg/London, samt disposisjon av NEW SEVILLA og hvalbåtene. Skipet beholder navnet og er fremdeles registrert i London. Deltok i Sydishavet i sesongen 1932/33 som en del av Chr. Salvesen selskapet sammen med 7 hvalbåter.
1933 Fanget i sesongen 1933/34 i Sydishavet.
1934 Fangstresultatet for sesongen 1933/34 ble 100.440 fat hvalolje. Går igjen til Sydishavet for å delta i 1934/35 sesongen.
Overført til det irske skipsregister, registrert i Dublin, Irland. Nytt kallesignal: RLKQ. Nytt mål på dypgående oppgitt til 47,7’ og klassifisert som ”Carrying whale oil and/or fuel in bulk”.
1935 Resultatet av fangsten sesongen 1934/35 ble 122.300 fat hvalolje. Fanget i sesongen 1935/36 i Sydishavet.
1936 Sesongen 1935/36 innbragte 99.113 fat hvalolje med 7 hvalbåter. Fanger i sesongen 1936/37 i Sydishavet med 7 hvalbåter og bøyebåt.
1937 Sesongen 1936/37 ble resultatet 107.083 fat hvalolje og 3.000 fat spermolje.
Tilbakeført i britisk register og registrert i Jersey, Channel Islands. Nytt kallesignal GBFB.
Sommeren 1937 ble NEW SEVILLA og 7 hvalbåter sendt til Nordhavet for fangst av langhval. Bestyrer var Th. Skarre. Eneste helt moderne hvalflåte som har operert i Nordhavet. Fangst tiden var 3 måneder og resultatet var 22.513 fat hvalolje. Av dette ca. halvparten spermolje.
Forlot Halifax, Nova Scotia, Canada 20/10, sammen med hvalbåtene SANTA og SHOVA, med kurs for Aruba, Nederlandske Antiller for bunkring 28-30/10. Fortsetter med kurs for Sydishavet for sesongen 1937/38. Med seg i fangsten har hun 9 hvalbåter. I tillegg til SANTA og SHOVA har hun BOUVET 4, nybyggene SORSRA og SONDRA, SABRA, BOUVET 2, SIRRA og SILJA. SALUTA var transportskip for Chr. Salvesen-ekspedisjonene denne sesongen.
1938 Resultatet av sesongen 1937/38 ble 118.608 fat hvalolje og 1.080 fat spermolje.
Fanget igjen i sesongen 1938/39 i Sydishavet. Denne gang med 8 hvalbåter, hvorav en var bøyebåt. Hvalbåtene var SIGFRA, SIMBRA, SANTA, SAHRA, BOUVET 4, SHIKA, SHUSA og SIRRA (bøyebåt).
1939 Ankom 13/04 til Tønsberg etter anløp på Syd-Georgia og bunkring på St. Vincente, Kapp Verde. Hun forlot Tønsberg igjen for lossing 17/04, og var tilbake 25/04 for sommeropplag.
Fanget i sesongen 1939/40 i Sydishavet.
1940 Torpedert og senket 20/09 av den tyske ubåten U-138 (Oberleutnant zur See Wolfgang Lüth) 30 nm av Malin Head (55.50N-07.30V) mens hun var på reise i konvoi OB-216 fra Liverpool via Aruba, NA til Leith Harbour, Syd Georgia. Av et mannskap på 414 (285 hvalfangere), omkom 2.

 

 

History in English:

1900 Built as cargo and passenger liner RUNIC (2) by Harland & Wolf Ltd., Belfast for Oceanic Steam Navigation Co., Ltd. (Ismay, Imrie) Liverpool (White Star Line as managers). Launched on 03/04 , delivered on 22/12-1900.
Could carry 400 passengers, all 3rd Class, and had a tremendous cargo capacity plus refrigerated compartment.
RUNIC was a sister of SUEVIC, later Fl/F SKYTTEREN, and the sistership continued: Both converted to floating whaling factories at same yard and according to same construction drawings. Both torpedoed and sunk during WWII.
Maiden voyage started in Liverpool, England bound for Sydney, Australia via Cape Town, Albany, Adeleide og Melbourne. Arrived at Sydney 03/01-1901.
Continued in this route - Australasian Line Liverpool – Australia via Cape until 26/09-1929.
1930 Purchased in May by Anders Jahre, Sandefjord and A. P. Møller, Copenhagen for conversion to mother ship for halibut fishing off Greenland. As the plans was not realized, she was re-sold to A/S Sevilla (Waalman & Bugge), Tønsberg in June, together with five whale catcher new building contracts at Smith’s Dock. Transferred to company’s British subsidiary Sevilla Whaling Co., Ltd. (Waalman & Bugge of Tønsberg), London in July, for conversion to whaling factory. The conversion carried out by the Fried. Krupp Germaniawerft, Kiel, renamed NEW SEVILLA. New tonnage: 16.400 tdw, 13.801 brt, 9.902 nrt.
Registered in London, call signal SDCT.
Pelagic whaling in The Antarctic Ocean the season of 1930/31 with her newbuilt catchers BOUVET 1, 2, 3, 4, and 5.
RUNIC’s sister ship, the SUEVIC was converted to whale processing vessel as well by the same yard, renamed Fl/F SKYTTEREN and identical in all means. They were both torpedoed during WWII.
1931 Lost the catcher BOUVET 5 on 31/03 at the end of season 1930/31. She was seized by the ice and screwed down. Laid up in Tønsberg during the 1931/32 Antarctic season.
1932 Chr. Salvesen & Co., Leith acquires majority shareholding and control over A/S Sevilla/Sevilla Whaling Co., Ltd., London in April, including the disposition of the factory NEW SEVILLA and her catchers. Name unchanged. Still registered in London.
Pelagic whaling in The Antarctic Ocean the season of 1932/33 with 7 catchers.
1933 Pelagic whaling in The Antarctic Ocean the season of 1933/34
1934 The result of the 1933/34 was 100.440 barrels whale oil.
Transferred to the Irish registry and registered in Dublin. New call sign was RLKQ. Classified as “Carrying whale oil and/or fuel in bulk”.
Pelagic whaling in The Antarctic Ocean the season of 1934/35.
1935 Result of the 1934/35 was 122.300 barrels whale oil. Pelagic whaling in The Antarctic Ocean the season of 1935/36.
1936 The result of season 1935/36 ended up as 99.113 barrels whale oil, with 7 catchers. Pelagic whaling in The Antarctic Ocean the season of 1936/37 with 7 catchers and a buoy boat.
1937 The season of 1936/37 ended up with 107.083 barrels whale oil and 3.000 barrels of sperm oil.
Re-registered to British registry and registered at Jersey. New call sign was GDFB.
In the summer of 1937, NEW SEVILLA and 7 catchers were sent to the Artic Oceans for catching whales. The whaling manager was Th. Skarre. The one and only completely modern whale fleet that has operated in the Artic Oceans. The catch time was 3 months and the result were 22.513 barrels of whale oil. Of this, about half sperm oil.
Leaving Halifax, Canada on 20/10 for the season of 1937/38 in the Southern Seas, with the two catchers SANTA and SHOVA, heading for Aruba for bunkering on 28-30/10. Continued to The Antarctic Ocean after bunkering. Later also the catcher BOUVET 4, the new built SORSRA and SONDRA, SABRA, BOUVET 2, SIRRA and SILJA followed. SALUTA serviced as transport vessel for the Chr. Salvesen-expeditions during the season.
1938 The result of season 1937/38 was 118.608 barrels Whale oil and 1.080 barrels sperm oil.
Pelagic whaling in The Antarctic Ocean the season of 1938/39. This season with 8 catchers, whereas one buoy boat. This was the SIGFRA, SIMBRA, SANTA, SAHRA, BOUVET 4, SHIKA, SHUSA and SIRRA (bouy boat)
1939 The season of 1938/39 resulted in 88.895 barrels Whale oil and 2.130 barrels Sperm oil. She arrived Tønsberg on 13/04 after a short visit to South-Georgia, and bunkering on St. Vincente, Cabo Verde. She left Tønsberg on 17/04 for discharge and was back on 25/04 for summer layup. Pelagic whaling in The Antarctic Ocean the season of 1939/40.
1940 Torpedoed 20/09-1940 by the German submarine U-138 and sunk abt. 30 nautical miles North of Malin Head on route from Liverpool to Leith Harbour, Syd Georgia. 2 men lost out of 414 persons (285 whalers) on board.

 

 

TBG1161930120002 DS/Flk NEW SEVILLA som RUNIC. Bilde via Ulf W. Gustavsen

SFJ00119300120003 DS/Flk NEW SEVILLA. Bilde via Ulf W. Gustavsen.

             

Kilde: "From 70 North to 70 South" by Greame Somner. Lloyds reg.1934-35, boken ”På alle Hav – , Skipene i
Anders Jahres rederi”, Miramar Shipindex
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen
Sist oppdatert: 01/01-2019 (RI)