SFJ00119300520001 TAS I. Bilde fra boken «På alle Hav - Skipene i Anders Jahres rederi».

 

1930 DS/Hvb TAS I (SFJ001193005)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

50122

Flagg (flag):

DAN

Havn(port):

København

Byggeår (year built):

1930/09

Bnr (Sno):

53

Bygger (yard):

Moss Værft & Dok, Moss.

Eier (owner):

Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), København, Danmark.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

Klasse (Class):

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

250 brt, 85 nrt

Dimensjoner (size):

L: 116,0'-B: 23,9'-D: 13,2'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

OYVE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. dia.: 14,0"-22,0"-37,5", slag/stroke.: 24,0". Bygget av Moss Værft og Dokk, Moss.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler).

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1930 Bygget som hvalbåt TAS I ved Moss Værft & Dokk, Moss for Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), København, Danmark. Disponert av Anders Jahre, Sandefjord. Sjøsatt 10/06, levert 04/07.
Sesongen 1930/31 satt inn som fangstbåt for kokeriet FRATERNITAS i Sydishavet. Skytter var M. E. Davidsen.
1931 Produksjonen for sesongen 1930/31 ble 84.293 fat. Kokeriet lagt opp i Mefjorden (Sandefjord) fra sommeren 1931 til sommeren 1936.
Hvalbåter også lagt i opplag.
1932 I opplag under sesongen 1932/33.
1933 Opererer som fangstbåt for PELAGOS i Sydishavet sesongen 1933/35.
1935 I opplag.
1936 TAS I i opplag.
FRATERNITAS fikk bygget opphalingsslipp ved Götaverken A/B, Göteborg, Sverige om sommeren.
1937 Solgt 21/06 for GBP 12.000 til The Union Whaling Co. Ltd (A. E. Larsen), Durban, Sør-Afrika. Omdøpt til UNI I. Slettet i det danske register 22/06.
Startet fangst sommersesongen 1937 syd for Madagaskar sammen med 5 hvalbåter og kokeriet UNIWALECO (ex FRATERNITAS).
Fanget for kokeriet UNIWALECO sesongen 1937/39. Hele ekspedisjonen forlot Durban 01/11 med kurs for Sydishavet.
1938 Driver hvalfangst på Madagaskar også denne sommersesongen. Produksjonsresultat meldes å bli 55.264 fat hvalolje. Av dette var 1.291 fat spermolje.
Deltok i fangst i Sydishavet sesongen 1939/40 med kokeriet UNIWALECO og 5 andre hvalbåter. Fangstbestyrer er Thomas Hansen.
1940 Resultatet av sesongen 1939/40 ble 41.244 fat hvaloje og 1.922 fat spermolje. Kokeriet sattes i regulær tankfart på de alliertes side.
Rekvirert i august av den Syd Afrikanske marine til krigstjeneste.
1941 Tatt i bruk fra 20/03 som minesveiper. Omdøpt HMSAS SPRINGS T 38.
1945
Tatt ut av tjeneste 20/07.
1946 Tilbakelevert til eierne 07/05 og tilbakestilt som hvalbåt. Får tilbake navnet UNI I.
1947 I fangst for landstasjonen The Bluff i Durban.
Fangstbåt for kokeriet EMPIRE VICTORY (ex UNITAS) i Sydishavet sesongene 1947/50.
1950 Fangstbåt for The Union Whaling Co.’s landstasjon The Bluff i Durban sesongen 1950/52.
1957 Solgt til International Trawlers (Pty), Durban for fangst fra landstasjonen Donkergat.
1961 UNI I tilhørte nå Sofus M. Pettersen (Grinrod Whaling Co.), Cape Town, Sør-Afrika. Fikk store skader under en storm 06/06 da det ble slynget mot kai i Cape Town. Kondemnert. Senket ved Robben Island 27/07.

 

 

History in English:

1930 Built as whale catcher TAS I by Moss Værft & Dokk, Moss for Fraternitaskompagniet A/S., Copenhagen, Denmark. Manager by Anders Jahre, Sandefjord. Handed over to the owner 18/09-1930.
The season of 1930/31 served as whale catcher for the factory FRATERNITAS in the Southern Seas. Shooter was M. E. Davidsen.
1931 Production for season 1930/31 was 84.293.
The factory is laid up Mefjorden (Sandefjord) in Norway in the timeframe from summer 1931 to the summer of 36.
Catchers also laid up.
1932 Laid up during season 1932/33.
1933 Operating as catcher for factory PELAGOS in the Southern Seas season of 1933/34.
1934 Operating as catcher for factory PELAGOS in the Southern Seas season of 1934/35.
1935 Laid up.
1936 The factory is taken to the yard of Gøtaverken AB, Gothenburg the summer of 1936 to be constructed with a slipway. TAS I still on storage.
1937 Sold to The Union Whaling Co., Ltd (A. E. Larsen), Durban 21/06 for £12.000 and renamed UNI I. Deleted from the Danish register of shipping 22/06.
Catching during summer season 1937 south of Madagascar together with 5 other catchers and the factory UNIWALECO (ex FRATERNITAS).
The whaling fleet participated also in pelagic whaling in the Southern Seas the season of 1937/38. Left Durban 01/11 heading for the whaling ground.
1938 Whaling off Madagascar also this summer season. Total production results reported to be 55,264 barrels of whale oil. Of this, 1,291 barrels of sperm oil.
Participates in catch in the South Sea season 1939/40 with the factory UNIWALECO and 5 other catchers. Whaling manager was Thomas Hansen.
1940 The result of the season 1939/40 was 41,244 barrels of whale oil and 1,922 barrels of sperm oil. The factory is hired as regular tanker on the Allies side.

Requisitioned in August by the South African Navy (SAS) for warfare.
1941 Taken into use from 20/03 as minesweeper. Renamed HMSAS SPRINGS T 38.
1945
Decommissioned 20/07.
1946 Returned to her owner 07/05 and restored as whale catcher. Get back the name UNI I.
1947 Catching for the shore station The Bluff in Durban.
Catcher for factory EMPIRE VICTORY (ex UNITAS) in the Southern Seas the season of 1947/48.
1948 Catcher for factory EMPIRE VICTORY i Southern Seas season of 1948/49.
1949 Catcher for factory EMPIRE VICTORY i Southern Seas season of 1949/50.
1950 Catcher for The Union Whaling Co’s shore station The Bluff in Durban season of 1950/51.
1952 Catcher for The Union Whaling Co’s shore station The Bluff in Durban.
1957 Sold to International Trawlers (Pty), Durban, South-Africa name unchanged.
1961 UNI I belongs at this time to S. M. Pettersen, Cape Town. Had major damages during heavy storm 06/06 as she stroked against the quay in Cape Town. Condemned and scuttled at Robben Island 27/07-1961.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Boken «På alle Hav-Skipene i Anders Jahres rederi», Lloyds reg. Handels og Sjøfartmuseet på Kronborg,
wikipedia.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/02-2019 (RI)