Mangler bilde.

 

1930 DS/Hvb TAS II (SFJ001193006)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

5262433

Flagg (flag):

DAN

Havn(port):

København

Byggeår (year built):

1930/09

Bnr (Sno):

54

Bygger (yard):

Moss Værft & Dok, Moss.

Eier (owner):

Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), København, Danmark.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

250 brt, 85 nrt

Dimensjoner (size):

L: 116,0'-B: 23,9'-D: 13,2'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

OYVE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 14,0"-22,0"-37,5", slag/stroke.: 24,0". Bygget av Moss Værft og Dokk, Moss.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler).

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1930 Bygget som hvalbåt TAS II ved Moss Værft & Dokk, Moss for Fraternitaskompagniet A/S, København, Danmark. Disponert av Anders Jahre, Sandefjord.
Sesongen 1930/31 satt inn som fangstbåt for kokeriet FRATERNITAS i Sydishavet. Skytter var Ole Iversen.
1931 Produksjonen for sesongen 1930/31 ble 84.293. Kokeriet lagt opp i Mefjorden (Sandefjord) fra sommeren 1931 til sommeren 1936.
Hvalbåter også lagt i opplag.
1932 I opplag under sesongen 1932/33.
1933 Fanget for PELAGOS
i Sydishavet sesongen 1933/35.
1935 I opplag.
1936 Kokeriet får bygget opphalingsslipp ved Götaverken A/B, Göteborg, Sverige om sommeren.
I fangst i Sydishavet for kokeriet KOSMOS sesongen 1936/37. Skytter var M. E. Davidsen.
1937 Solgt 21/06 for GBP 12.000 til The Union Whaling Co. Ltd, Durban, Sør-Afrika. Omdøpt til UNI II. Slettet i det danske register 22/06.
Fanget for kokeriet UNIWALECO sesongen 1937/39. Hele ekspedisjonen forlot Durban 01/11 med kurs for Sydishavet.
1938 Drev hvalfangst på Madagaskar i sommersesongen. Produksjonsresultat ble 55.264 fat hvalolje. Av dette var 1.291 fat spermolje.
1939 Deltok i fangst i Sydishavet sesongen 1939/40 med kokeriet UNIWALECO og 5 andre hvalbåter. Fangstbestyrer er Thomas Hansen.
1940 Resultatet av sesongen 1939/40 ble 41.244 fat hvaloje og 1.922 fat spermolje. Kokeriet sattes i regulær tankfart på de alliertes side.

Rekvirert i august av den Syd-Afrikanske marine til krigstjeneste.
1941 Tatt i bruk fra 10/03 som minesveiper. Omdøpt til HMSAS NIGEL T 40.
1945
Tatt ut av tjeneste 11/01.
1946 Solgt på auksjon 07/05 til Palestine Fishing Company of Durban, Durban.
1947 Solgt til Africa-Palestine Fish Industries Ltd, Cape Town, Sør-Afrika. Omdøpt til DROM AFRICA.
1952 Solgt til E. Dekel, Haifa, Israel.
1958 Solgt til Em Sfougatakis, Piraeus, Hellas. Installert hovedmotor av fabrikat Skoda, Praha, Tjekkoslovakia. 6-sylinder. 600 BHK. Omdøpt til ANNA.
1960 Omdøpt til OLGA S.
1974 «Sold to foreign buyers».
Ingen flere oppdateringer tilgjengelig.

 

 

History in English:

1930 Built as whale catcher TAS II by Moss Værft & Dokk, Moss for Fraternitaskompagniet A/S., Copenhagen, Denmark. Manager by Anders Jahre, Sandefjord.
The whaling season of 1930/31 as whale catcher for the factory FRATERNITAS in the Southern Seas. Shooter was Ole Iversen.
1931 Production for season 1930/31 was 84.293.
The factory is laid up Mefjorden (Sandefjord) in Norway in the timeframe from summer 1931 to the summer of 36.
Catchers also laid up.
1932 Laid up during season 1932/33.
1933 Operating as catcher for factory PELAGOS in the Southern Seas season of 1933/34.
1934 Operating as catcher for factory PELAGOS in the Southern Seas season of 1934/35.
1935 Laid up.
1936 The factory is taken to yard of Gøtaverken AB, Gothenburg the summer of 1936 to be constructed with a slipway.
Catching in the Southern Seas for the factory KOSMOS the season of 1936/37. Shooter was M. E. Davidsen.
1937 Sold to The Union Whaling Co., Ltd, Durban 21/06 for £12.000 and renamed UNI II. Deleted from the Danish register of shipping 22/06.
Catching during summer season 1937 south of Madagascar together with 5 other catchers and the factory UNIWALCO (ex
FRATERNITAS).
The whaling fleet participated also in pelagic whaling in the Southern Seas the season of 1937/38. Left Durban 01/11 heading for the whaling ground.
1938 Whaling off Madagascar also this summer season. Total production results reported to be 55,264 barrels of whale oil. Of this, 1,291 barrels of sperm oil.
Participates in catch in the South Sea season 1939/40 with the factory UNIWALECO and 5 other catchers. Whaling manager was Thomas Hansen.
1940 The result of the season 1939/40 was 41,244 barrels of whale oil and 1,922 barrels of sperm oil. The factory is hired as regular tanker on the Allies side.
Requisitioned in August by the South African Navy (SAS) for warfare.
1941 Taken into use from 10/03 as minesweeper. Renamed HMSAS NIGEL T 40.
1945
Decommissioned 11/01.
1946 Sold on auction 07/05 to
Palestine Fishing Company of Durban.
1947 Sold to Africa-Palestine Fish Industries Ltd., Cape Town. Renamed DROM AFRICA.
1952 Sold to E. Dekel of Israel and registered under the same name.
1958 Sold to Em Sfougatakis, Pireus. Replaced main engine with an engine fabricated by Skoda, Prague.
6-cylinders, 600 BHK. Renamed ANNA.
1960 Sold to Em Sfougatakis, Pireus, renamed OLGA S.
1974 «Sold to foreign buyers».
1977 No further information.

 

 

             

Kilde: Boken «På alle Hav-Skipene i Anders Jahres rederi», Lloyds reg. Handels og Sjøfartmuseet på Kronborg,
wikipedia, Einar Onsøien.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 03/05-2021 (RI)