SFJ00119300720001 TAS III som UNI 3. Foto Kristian Haraldsen.

 

1930 DS/Hvb TAS III (SFJ001193007)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale c
atcher.

Off.no (IMO):

48486

Flagg (flag):

DAN

Havn(port):

København

Byggeår (year built):

1926/08

Bnr (Sno):

283

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Oslo.

Eier (owner):

Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), København, Danmark.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

240 brt, 78 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 115,5’–B: 23,2’–D: 13,2”.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

OYWE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 13,8"-22,0"-37,5", slag/stroke: 24,0”. 800 IHK (135 NHK). Bygget av Nylands Verksted, Oslo.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørs/fire tube boiler) med dim.: 14’ x 11’ og 3 fyrganger. Kunstig trekk. Heteflate (HF): 2.253 ft². Arbeidstrykk: 200 psi. Bygget av Nylands Verksted, Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1926 Bygget som hvalbåt STAR VIII ved Nylands Verksted, Oslo for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord. Ferdigstilt 24/08. Inngikk i Fl/k C. A. LARSEN-ekspedisjonen. Edvard Jørgensen var skytter.
1927 Fanget for C. A. LARSEN-ekspedisjonen sesongen 1927/28. Edvard Jørgensen var skytter.
1928 Fanget for C. A. LARSEN-ekspedisjonen sesongen 1928/29. Ingemar Martinsen var skytter.
1929 Fanget for C. A. LARSEN-ekspedisjonen sesongen 1929/30. L. Jørgensen var skytter
1930 Solgt til Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), København, Danmark. Anders Jahre, Sandefjord som disponent. Omdøpt til TAS III. Kallesignal OYWE.
I pelagisk antarktisk fangst med Fl/k FRATERNITAS i sesongen 1930/31. Iver Iversen var skytter.
1931 Produksjonen for sesongen 1930/31 ble 84.293.
1937 Solgt 21/06 for GBP 12.000 sammen med kokeriet og to andre hvalbåter til Union Whaling Co. Ltd (A. E. Larsen), Durban, Sør-Afrika.
Slettet av det danske register 22/06. Omdøpt til UNI III. Nytt O.N. 157935, og nytt kallesignal, ZSGV
Startet fangst sommersesongen 1937 syd for Madagaskar sammen med 5 hvalbåter og kokeriet UNIWALECO (ex FRATERNITAS).
Fanget for kokeriet UNIWALECO sesongen 1937/39. Hele ekspedisjonen forlot Durban 01/11 med kurs for Sydishavet.
1938 Drev hvalfangst på Madagaskar også denne sommersesongen. Produksjonsresultat 55.264 fat hvalolje. Av dette var 1.291 fat spermolje.
Deltok i fangst i Sydishavet sesongen 1939/40 med kokeriet UNIWALECO og 5 andre hvalbåter. Fangstbestyrer er Thomas Hansen.
1940 Resultatet av sesongen 1939/40 ble 41.244 fat hvaloje og 1.922 fat spermolje. Kokeriet sattes i regulær tankfart på de alliertes side.
1941 Rekvirert til krigstjeneste som minesveiper i den Sør Afrikanske marine. Omdøpt til BLOKSBERG T-46.
1945 Tatt ut av krigstjeneste.
1946 Returnert til eierne. Reparert og utstyrt som hvalbåt igjen. Omdøpt til UNI III.
1947
Solgt til Sofus M. Petterson, Durban. Omdøpt PANTHER II. Alt utstyr tatt ut. Senket.

 

 

History in English:

1926 Built as whale catcher STAR VIII by Nylands Verksted, Kristiania (Oslo) for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen and Magnus Konow), Sandefjord. Completed on 24/08-1926. Included in the Fl/F C.A LARSEN-expedition. Edvard Jørgensen was the gunner.
1927 Catching for C. A. LARSEN-expedition the season of 1927/28. Edvard Jørgensen was the gunner.
1928 Catching for C. A. LARSEN-expedition the season of 1928/29. Ingemar Martinsen was the gunner.
1929 Catching for C. A. LARSEN-expedition the season of 1929/30. L. Jørgensen was the gunner
1930 Sold to Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller, owner.
Anders Jahre, manager), Copenhagen registered in Copenhagen under Danish flag and call sign OYWE. Renamed TAS III. Catching in the Antarctic for the factory vessel FRATERNITAS in all seasons from 1930/31. Mr. Iver Iversen was the gunner.
1937 Sold to Union Whaling Co. Ltd., (A. E. Larsen), Durban 21/06 for £12.000 together with the factory ship and two other catchers, renamed UNI III.
Deleted from the Danish register 22/06. New call sign.
Catching during summer season 1937 south of Madagascar together with 5 other catchers and the factory UNIWALCO (ex FRATERNITAS).
The whaling fleet participated also in pelagic whaling in the Southern Seas the season of 1937/38. Left Durban 01/11 heading for the whaling ground.
1938 Whaling off Madagascar also this summer season. Total production results reported to be 55,264 barrels of whale oil. Of this, 1,291 barrels of sperm oil.
Participates in catch in the South Sea season 1939/40 with the factory UNIWALCO and 5 other catchers. Whaling manager was Thomas Hansen.
1940 The result of the season 1939/40 was 41,244 barrels of whale oil and 1,922 barrels of sperm oil. The factory is hired as regular tanker on the Allies side.
1941 Requisitioned by the South African Navy and used as minesweeper. Renamed BLOKSBERG T-46.
1945 Owner’s name deleted in Lloyd’s Reg. 1945/46. Probably taken over by the South African Government after WWII and laid up.
1946 Sold to S. M. Peterson, Durban. Renamed PANTHER II.
1951 Not listed in Lloyd’s Register.

 

 

             

Kilde: DnV reg.1935, boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”, 1937 Hvalfangstregister,
Lloyd’s Reg. 1930 – 1945, 1951/52
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen
Sist oppdatert: 10/06-2019 (RI)