Mangler bilde.

 

1930 DS/Hvb TAS IV (SFJ001193008)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

18426

Flagg (flag):

DAN

Havn(port):

København

Byggeår (year built):

1923/08

Bnr (Sno):

408

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), København, Danmark.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

197 brt, 66 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 111'-B: 21,9'-D: 12,7'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

OYXE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 13,5"-22,0"-37,5", slag/stroke: 24,0". 118 NHK. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrør/fire tube boiler) med dim.: 13,5' x 11' og 3 fyrganger. Heteflate: 2.295 ft². Damptrykk: 200 psi. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1923 Bygget som hvalbåt FØIK ved Akers mek. Verksted, Kristiania for Hvalfanger-A/S Vestfold (Johan Rasmussen & Co.), Sandefjord. Satt i fangst fra landstasjonen i Strømnes, Syd-Georgia.
1925 Solgt til Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co.), Sandefjord. Omdøpt til STAR VII. Fanget for den første SIR JAMES CLARK ROSS-ekspedisjonen i sesongen 1925/26.
1926 Fangstsesongen 1925/26 resulterte i 39.630 fat. Hvalbåter blir etterlatt på selskapets base på Stewart Island, New Zealand.
Fanget for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1926/27. Skytter var Henrik Nilsen.
1927 Fangstsesongen 1926/27 resulterte i 22.800 fat.
Overført til C. A. LARSEN-ekspedisjonen for sesongen 1927/28. Skytter var Ingemar Martinsen.
1928 Fortsetter fangst for C. A. LARSEN i sesongen 1928/29. Skytter var Anders Iversen.
1929 Også sesongen 1929/30 i fangst med C. A. LARSEN i Rosshavet. Skytter var Ludvik Mikalsen.
1930 Solgt til Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), København, Danmark. (Anders Jahre, Sandefjord som disponent. Omdøpt til TAS IV. Nytt kallesignal var OYXE.
Satt i fangst med FRATERNITAS-ekspedisjonen for sesongen 1930/31. Skytter var Marius Marthinsen.
1931 Produksjonen for sesongen 1930/31 ble 84.293 fat.
1937 Solgt 21/06 for GBP 12.000, sammen med kokeriet og to andre hvalbåter til The Union Whaling Co. Ltd (A. E. Larsen), Durban, Sør-Afrika. Omdøpt UNI IV. Slettet av det danske skipsregister 22/06.
Startet fangst i sommersesongen syd for Madagaskar sammen med 5 hvalbåter og kokeriet
UNIWALCO (ex FRATERNITAS). Flåten deltok i pelagisk fangst i Sydishavet sesongen 1937/38. Flåten forlot Durban 01/11 med kurs for iskanten.
1938 Drev hvalfangst på Madagaskar i sommersesongen. Produksjonsresultat 55.264 fat hvalolje. Av dette var 1.291 fat spermolje.
Deltok i fangst i Sydishavet sesongen 1939/40 med kokeriet UNIWALCO og 5 andre hvalbåter. Fangstbestyrer var Thomas Hansen.
1940 Resultatet av sesongen 1939/40 ble 41.244 fat hvaloje og 1.922 fat spermolje. Kokeriet settes i regulær tankfart på de alliertes side.
1941 Rekvirert av den Syd Afrikanske marine som HMSAS GERMISTON T-47. Marinekommando heist 22/09.
1944 Marine kommando strøket 09/09. Lagt i opplag.
1946 Tilbakelevert til rederiet 07/05. Omdøpt til UNI IV.
1948 Solgt til Donkergat Whaling Co., Cape Town, Sør-Afrika. Omdøpt til PERELBERG.
1954 Grunnstøtte i mai. Totalvrak.

 

 

History in English:

1923 Built as whale catcher FØIK by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for Hvalfanger-A/S Vestfold. Started catching from the company’s shore station at Stromness, South Georgia.
1925 Sold and transferred to Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord, renamed STAR VII.
Started catching for the first SIR JAMES CLARK ROSS (1)-expedition the season of 1925/26.
1926 The season of 1925/26 resulted in 39.630 barrels. The catchers were left at the base on Stewart Island. Now the whole workshop was moved to Price.
Continued as catcher for factory SIR JAMES CLARK ROSS (1) the season of 1926/27.
1927 The season of 1926/27 was the result 22.800 bbl.
Shifted to C. A. LARSEN-expedition for the season of 1927/28.
Gunner was Mr. Ingemar Martinsen
1928 Continued catching for the factory C. A. LARSEN in the season of 1928/29.
1929 Catching also the season of 1929/30 for the factory C. A. LARSEN in the Ross Sea. Gunner was Mr.
Ludvik Mikalsen.
1930 Sold to Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), København (Anders Jahre as manager). Catching with the FRATERNITAS-expedition the season of 1930/31.
Renamed TAS IV. Registered in Copenhagen carrying Danish flag. New call sign was OYXE. Gunner was Mr. Marius Marthinsen
1931 Production result for the season 1930/31 was 84.293 bbls.
1937 Sold to The Union Whaling Co., Ltd. (A. E. Larsen), Durban, South Africa 21/06 for £12.000 together with the factory ship and two other catchers. Renamed UNI IV. Deleted from the Danish register 22/06. New call sign.
Catching during summerseason 1937 south of Madagascar together with 5 other catchers and the factory UNIWALCO (ex FRATERNITAS).
The whaling fleet participated also in pelagic whaling in the Southern Seas the season of 1937/38.

1938 Whaling off Madagascar also this summer season. Total production results reported to be 55,264 barrels of whale oil. Of this, 1,291 barrels of sperm oil.
Participates in catch in the South Sea season 1939/40 with the factory UNIWALECO and 5 other catchers. Whaling manager was Thomas Hansen.
1940 The result of the season 1939/40 was 41,244 barrels of whale oil and 1,922 barrels of sperm oil. The factory is hired as regular tanker on the Allies side.
1941 Requisitioned by the South African Navy and renamed HMSAS GERMISTON T-47. Commissioned 22/09.
1944 Decommissioned 09/09. Laid up.
1946 Returned to the owner 07/05, renamed UNI IV.
1948 Sold to Donkergat Whaling Co., Cape Town. Renamed PERELBERG.
1954 Grounded in May, total loss.

 

 

             

Kilde: Boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”, DnV reg.1935, Norsk Hvalfangst Tidende, wikipedia.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 30/04-2019 (RI)