SFJ00119300820001 TAS V som ALEX. LANGE. Bilde fra Norsk Teknisk Museums samlinger.

 

1930 DS/Hvb TAS V (SFJ001193009)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

15793

Flagg (flag):

DAN

Havn(port):

København

Byggeår (year built):

1923/09

Bnr (Sno):

405

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), København, Danmark.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

198 brt, 66 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 111,0'-B: 21,9'-D: 12,7'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDFP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 13,5"-22,0"-37,5", slag/stroke: 24,0". 118 NHK. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrør/fire tube boiler) med dim.: 13,5' x 11,0' med 3 fyrganger. Heteflate: 2.295 ft². Damptrykk: 200 psi. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1923 Bygget som hvalbåt ALEX. LANGE ved Akers mek. Verksted, Kristiania for Hvalfanger-A/S Sydhavet (Johan Rasmussen og Torger Moe), Sandefjord. Levert 18/09. Fanget for landstasjonen på Strømnes, Syd-Georgia.
1925 Overført i juli til Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord. Omdøpt til STAR VI. Satt i fangst for den første SIR JAMES CLARK ROSS-ekspedisjonen sesongen 1925/26. Skytter var Alfred Andersen.
1926 Fangstsesongen 1925/26 resulterte i 39.630 fat. Hvalbåtene ble etterlatt på selskapets reparasjonsbase på Stewart Island, New Zealand. Hele verkstedet var flyttet til Price.
Fanget for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1926/27. Skytter var Alfred Andersen.
1927 Fangstsesongen 1926/27 resulterte i 22.800 fat.
Fanget for SIR JAMES CLARK ROSS (1) 1927/28. Skytter var Otto Olsen.
1928 Fangstsesongen 1927/28 resulterte i 48.000 fat.
Fortsetter som fangstbåt sesongen 1928/29 for SIR JAMES CLARK ROSS 1928/29. Skytter var Otto Olsen.
1929 Fangstsesongen 1928/29 resulterte i 50.000 fat.
Fanget sesongen 1929/30 for SIR JAMES CLARK ROSS 1929/30. Skytter var Anton Engeli.
1930 Fangstsesongen 1929/30 resulterte i 31.810 fat.
Solgt sammen med kokeri og to andre hvalbåter til Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), København, Danmark. Anders Jahre, Sandefjord som disponent. Omdøpt til TAS V. Skytter var Erling Iversen. Kokeriet omdøpt til FRATERNITAS. Gikk til Sydishavet under dansk flagg for sesongen 1930/31.
1931 Resultat av fangstsesongen 1930/31 ble 84.293 fat hvalolje.
1937 Solgt til The Union Whaling Co. Ltd (A. E. Larsen), Durban, Syd-Afrika. Omdøpt til UNI V.
Starter fangst i sommersesongen syd for Madagaskar sammen med 5 hvalbåter og kokeriet UNIWALCO (ex
FRATERNITAS). Flåten deltok i pelagisk fangst i Sydishavet sesongen 1937/38. Flåten forlot Durban 01/11 med kurs for iskanten.
1938 Driver hvalfangst på Madagaskar også denne sommersesongen. Produksjonsresultat meldes å bli 55.264 fat hvalolje. Av dette var 1.291 fat spermolje.
Deltok i fangst i Sydishavet sesongen 1939/40 med kokeriet UNIWALCO og 5 andre hvalbåter. Fangstbestyrer er Thomas Hansen.
1940 Resultatet av sesongen 1939/40 ble 41.244 fat hvaloje og 1.922 fat spermolje. Kokeriet sattes i regulær tankfart på de alliertes side.
1941 Under annen verdenskrig i tjeneste for den Syd Afrikanske marine som HMSAS KRUGERSDORP T-48. Heist kommando 21/06.
1944 Kommando strøket 22/08.
1946 Tilbakelevert rederiet 06/05. Omdøpt til UNI V.
1948 Solgt til Myer Caplan, Cape Town, Sør-Afrika.
Videresolgt til Donkergat Whaling Co. Ltd, Cape Town. Omdøpt til DRAKENBERG.
1954 Solgt til Saldanha Whaling Co. Ltd, Cape Town.
1955 Solgt til Jacob Shenker, Cape Town.
1956 Ikke i Lloyds register.

 

 

History in English:

1923 Built as whale catcher ALEX. LANGE by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for Hvalfanger-A/S Sydhavet (Johan Rasmussen & Co (Johan Rasmussen and Torger Moe)). Delivery took place 18/09-1923. As catcher for the shore station at Stromness of South-Georgia.
1925 Transferred to Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord, renamed STAR VI. Catching for SIR JAMES CLARK ROSS (I) in the season of 1925/26. Shooter is Alfred Andersen.
1926 The total result for the expedition of whaling season 1925/26 was 39.630 bbls. Catchers were left behind at the companies repair base at Stewart Island and the factory continued her voyage to Sandefjord. Now the whole workshop is moved to Price.
Continued as catcher for SIR JAMES CLARK ROSS (1) the season of 1926/27. Shooter is Alfred Andersen
1927 The result of whaling season 1926/27 was 22.800 bbls.
As catcher for SIR JAMES CLARK ROSS (1) also the season of 1927/28. Shooter is Otto Olsen
1928 The total result of season 1927/28 was 48.000 bbls.
As catcher for SIR JAMES CLARK ROSS (1) the season of 1928/29. Shooter is Otto Olsen
1929 The total result of season 1928/29 was 50.000 bbls.
As catcher for SIR JAMES CLARK ROSS (1) the season of 1929/30. Shooter is Anton Engeli
1930 The total result of season 1929/30 was 31.810 bbls.
Sold to the Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), Copenhagen (Anders Jahre as manager) together with the factory and two other catchers (STAR VII ex FØIK and STAR VIII). Catching with the FRATERNITAS-expedition (ex. SIR JAMES CLARK ROSS (I)) the season of 1930/31. Renamed TAS V registered in Copenhagen and flying Danish flag. Shooter is Erling Iversen.
1931 The total result of season 1930/31 was 84.293 bbls of whale oil.
1937 Sold to The Union Whaling Co., Ltd. (A. E. Larsen), Durban, South Africa. Renamed UNI V.
Catching during summerseason 1937 south of Madagascar together with 5 other catchers and the factory UNIWALCO (ex FRATERNITAS).
The whaling fleet participated also in pelagic whaling in the Southern Seas the season of 1937/38.
1938 Whaling off Madagascar also this summer season. Total production results reported to be 55,264 barrels of whale oil. Of this, 1,291 barrels of sperm oil.
Participates in catch in the South Sea season 1939/40 with the factory UNIWALECO and 5 other catchers. Whaling manager was Thomas Hansen.
1940 The result of the season 1939/40 was 41,244 barrels of whale oil and 1,922 barrels of sperm oil. The factory is hired as regular tanker on the Allies side.
1941 Requisitioned by the South African Navy. Renamed KRUGERSDORP T-48. Commissioned 21/06.
1944 Decommissioned 22/08.
1946 Returned to the owner 07/05, renamed UNI V.
1948 Sold to Myer Caplan, Cape Town. Further same year sold to Donkergat Whaling Co Ltd., Cape Town, South Africa. Renamed DRAKENBERG.
1954 Sold to Saldanha Whaling Co. Ltd., Cape Town, South Africa.
1955 Sold to Jacob Shenker, Cape Town

 

 

             

Kilde: Boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”, DnV reg.1935
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 30/03-2018 (RI)